آشنایی با ساختار وزارت فرهنگ جمهوری بلاروس

رایزنی فرهنگی ایران در بلاروس در تازه‌ترین گزارش ارسالی خود به مهر وزارت فرهنگ جمهوری بلاروس را معرفی و ساختار آن را شرح داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت فرهنگ، یک ارگان مدیریتی دولتی جمهوری بلاروس است که سیاست دولت را در زمینه فرهنگ و فعالیت‌های مربوطه دیگر ارگان‌های دولتی و اجرایی و مدیریتی محلی در سطوح استانی و منطقه‌ای به انجام می‌رساند. این وزارتخانه از شورای وزرای جمهوری بلاروس تبعیت می‌کند و در برابر آن مسئولیت اجرای وظایف و ساماندهی امور سازمانهای دولتی وابسته به آن را برعهده دارد.

وزارت فرهنگ بلاروس در ساختار خود شامل مراکز، بخش‌ها و شاخه‌هایی است. این وزارتخانه در فعالیت خود از قانون اساسی جمهوری بلاروس، مجموعه قوانین این کشور درباره فرهنگ، حکم مربوط به شورای وزرا و دیگر اسناد مرتبط با قانونگذاری را ملاک عمل قرار می‌دهد.

وظایف اصلی وزارت فرهنگ از این قرار است:

- اجرای سیاست دولت در زمینه فرهنگ و انجام حکم دولت در این زمینه؛

- تعریف استراتژی کلی توسعه حوزه فرهنگ؛

- حفظ، گسترش، رواج و (یا) ایجاد محبوبیت برای فرهنگ و زبان ملی بلاروس؛

- فراهم کردن حقوق و آزادی، حمایت از منافع قانونی شهروندان در زمینه فرهنگی؛

- مساعدت در قابل دسترس بودن فعالیت و رفاه فرهنگی و افزایش کیفیت آنها؛

- کمک رسانی در شیوه انجام فعالیت فرهنگی به سازمان‌های فرهنگی و دیگر نهادهای دارای این گونه فعالیت‌ها؛

- آماده سازی، افزایش آمادگی و سطح مهارت کارکنان فرهنگی و تربیتی موسسات آموزشی در زمینه فرهنگ، طراحی و عملی کردن اقدامات مربوط به امنیت اجتماعی کارمندان حوزه‌های فرهنگ و هنر؛

- همکاری با ارگانهای اجتماعی منطقه‌ای با مدیریت مستقل، اتحادیه‌های اجتماعی، از جمله، اتحادیه‌های هنری و دیگر اشخاص حقوقی، شهروندان، و از جمله، کارفرمایان شخصی؛

- مساعدت در امر توسعه فرهنگ‌های جماعت‌های ملی که در جمهوری بلاروس زندگی می‌کنند؛

- همکاری بین المللی در زمینه فرهنگ، حمایت از بلاروس‌های خارج از کشور در زمینه فرهنگ.

مجموعه همکاران وزارت فرهنگ بلاروس ۱۱ نفر هستند. در ترکیب آن وزیر (رئیس مجموعه)، معاونین آن، مدیر بخش کنترل و بازرسی وزارتخانه، عضو اتحادیه اجتماعی «اتحادیه جوانان جمهوری بلاروس» برگزیده شده برای ارگان‌های مسئول آن هستند. بنا به تصمیم شورای وزرای جمهوری بلاروس کارمندان دیگر این وزارتخانه، کارمندان ارگان‌های مدیریتی و اجرایی محلی و ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی دیگر و کارشناسان برجسته در حوزه‌های تحت نظارت وزارت فرهنگ نیز می‌توانند در این ترکیب قرار بگیرند. تعداد و ترکیب این پرسنل توسط شورای وزرای جمهوری بلاروس تایید می‌شود.

وزیر فرهنگ جمهوری بلاروس

وزیر فرهنگ کشور بلاروس، آقای یوری بوندار (بوندار یوری پاولوویچ) است. وی در سال ۱۹۷۳ در شهر مینسک متولد شد. در سال ۱۹۹۷ دانشکده حقوق دانشگاه دولتی بلاروس را در تخصص حقوق به پایان رساند. در سال ۲۰۰۶ از رساله دکتری در رشته علوم تاریخی با عنوان «تئوری سیاست، تاریخ و اصول علوم سیاسی» در آکادمی مدیریت وابسته به ریاست جمهوری بلاروس دفاع کرد و در سال ۲۰۰۷ انستیتوی خدمات دولتی آکادمی مدیریت وابسته به ریاست جمهوری بلاروس را در تخصص مدیریت دولتی حوزه اجتماعی، به اتمام رساند.

وی که از سال ۲۰۰۱ در سمت استاد، استاد ارشد، دانشیار گروه فرهنگ شناسی، و معاون اول دانشگاه فرهنگ و هنر فعالیت داشته است، در سال ۲۰۰۹ طبق حکم هیات رئیسه آموزش عالی جمهوری بلاروس، عنوان دانشیار را در تخصص «سیاست» دریافت کرد. او در روز ۲۸ فوریه سال ۲۰۱۳ به ریاست موسسه آموزشی دانشگاه دولتی  فرهنگ و هنر بلاروس منصوب شد.

یوری بوندار در سال ۲۰۱۴ به عنوان نماینده حوزه انتخاباتی راه آهن شهر مینسک و معاون شورای نمایندگان هفدهمین کنگره شهر مینسک برگزیده شد. او همچنین از سال ۲۰۱۳ در راس اتحادیه امور آموزشی و اصول و روش در حوزه هنر قرار دارد؛ عضو هیات رئیسه شورای بنیاد ویژه ریاست جمهوری در حمایت از جوانان با استعداد؛ عضو شورای جمهوری در زمینه توسعه ارگان‌های خود مدیریتی وابسته به شورای مجمع ملی جمهوری بلاروس، رئیس انجمن دوستی «بلاروس- فلسطین»، و عضو شورای اتحادیه بلایا روس ناحیه آکتیابرسکی است.

وی از روز ۲۹ سپتامبر سال ۲۰۱۷ مسئولیت وزارت فرهنگ جمهوری بلاروس را بر عهده گرفت. خانم کارچفسکایا ناتالیا ولادیمیروونا، معاون اول وزیر فرهنگ، و آقای شرمتییف سرگی ایوانوویچ، معاون دیگر وی هستند.

بخش‌های مختلف وزارت فرهنگ

بخش‌های زیر مجموعه وزارت فرهنگ می‌توانند بر پایه‌های اجتماعی و به صورت موارد زیر ایجاد شوند: شوراها (کمیسیون‌های) اجتماعی و دیگر ارگان‌های مشورتی (تشکل‌های کارشناسی) از میان کارمندان هنری، کارمندان حوزه فرهنگ، و دیگر شهروندان، از جمله، کارفرمایان شخصی، کارمندان وزارت فرهنگ، نمایندگانی از دیگر ارگان‌های دولتی، ارگان‌های خودمدیریتی اجتماعی، اتحادیه‌های اجتماعی، سازمانهای علمی و دیگر شخصیت‌های حقوقی.

فهرست سازمان‌های دولتی وابسته به وزارت فرهنگ

۱. موسسه تئاتر دولتی با نام «تئاتر بزرگ اپرا و باله آکادمی ملی جمهوری بلاروس» شهر مینسک.

۲. موسسه دولتی «تئاتر یانکا کوپالای آکادمی ملی» شهر مینسک.

۳. موسسه دولتی «تئاتر درام یاکوب کولاس آکادمی ملی» شهر ویتبسک.

۴. موسسه دولتی «تئاتر درام ام. گورکی» شهر مینسک.

۵. موسسه دولتی «مجموعه شایسته جمهوری بلاروس، تئاتر درام جمهوری بلاروس» شهر مینسک.

۶. موسسه دولتی تئاتر دولتی با نام «تئاتر آهنگین جوانان» شهر مینسک.

۷. موسسه دولتی «مجموعه شایسته جمهوری بلاروس ارکستر موسیقی ترانه‌ای و سمفونیک آکادمی ملی جمهوری بلاروس» شهر مینسک.

۸. موسسه دولتی «گروه کر عامیانه گ. ای. تسیتوویچ آکادمی ملی جمهوری بلاروس» شهر مینسک.

۹. موسسه «نشان دولتی پرچم سرخ فیلارمونی بلاروس» شهر مینسک.

۱۰. موسسه دولتی «مجموعه شایسته جمهوری بلاروس مجموعه دولتی رقص بلاروس» شهر مینسک.

۱۱. موسسه دولتی «ترانه‌های بلاروس» شهر مینسک.

۱۲. موسسه دولتی «مجموعه شایسته دولتی رقص بلاروس با عنوان خوبان» شهر مینسک.

۱۳. موسسه فرهنگی «مجموعه شایسته جمهوری بلاروس و مجموعه فرهنگی سیرک دولتی گومل».

۱۴. موسسه آموزشی «دانشگاه دولتی فرهنگ و هنر بلاروس» شهر مینسک.

۱۵. موسسه دولتی آموزشی «انستیتوی فرهنگ بلاروس» شهر مینسک.

۱۶. موسسه آموزشی «آکادمی دولتی موسیقی بلاروس» شهر مینسک.

۱۷. موسسه آموزشی «آکادمی دولتی هنر بلاروس» شهر مینسک.

۱۸. موسسه آموزشی «مدرسه-کالج دولتی رقص بلاروس» شهر مینسک.

۱۹. موسسه دولتی آموزشی «مدرسه-کالج وابسته به آکادمی دولتی موسیقی بلاروس» شهر مینسک.

۲۰. موسسه آموزشی «کالج دولتی هنر آ. ک. گلبوف مینسک».

۲۱. موسسه «موزه ملی هنر جمهوری بلاروس» شهر مینسک.

۲۲. موسسه دولتی «موزه ملی تاریخ جمهوری بلاروس» شهر مینسک.

۲۳. موسسه دولتی «موزه- منطقه ممنوعه ملی تاریخ و فرهنگ نسویژ».

۲۴. موسسه «موزه دولتی تاریخ جنگ جهانی دوم بلاروس» شهر مینسک.

۲۵. موسسه دولتی «مجموعه یادبود قلعه قهرمان برست» شهر مینسک.

۲۶. موسسه «موزه دولتی ادبی یانکا کوپالا» شهر مینسک.

۲۷. موسسه «موزه دولتی ادبی و یادبود یاکوب کولاس» شهر مینسک.

۲۸. موسسه «موزه دولتی تاریخ ادبیات بلاروس» شهر مینسک.

۲۹. موسسه «موزه دولتی معماری ملی و معیشت مردم بلاروس» شهر مینسک.

۳۰. «موزه مجموعه کاخ میر».

۳۱. موسسه دولتی «کتابخانه ملی بلاروس» شهر مینسک.

۳۲. موسسه دولتی فرهنگی «مرکز ملی هنرهای معاصر جمهوری بلاروس» شهر مینسک.

۳۳. موسسه دولتی فرهنگی «مرکز فرهنگ ملیت‌ها» شهر مینسک.

۳۴. موسسه ویراستاری- انتشاراتی «فرهنگ و هنر» شهر مینسک.

۳۵. موسسه انحصاری «استودیوی سینمای ملی با عنوان بلاروس فیلم» شهر مینسک.

فهرست انجمن‌های اقتصادی که سهام آنها متعلق به جمهوری بلاروس است و به مدیریت وزارت فرهنگ سپرده شده‌اند:

شرکت سهامی عام «ویتبسک- بل پروم کولتورا».

شرکت سهامی عام «مدیریت اتحادیه بناهای در حال ساخت» شهر مینسک.

شرکت سهامی عام «مرمت» شهر مینسک.

کد خبر 4692677

برچسب‌ها

مطالب بیشتر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 7 =