بهره مندی آب شرب شهری در آذربایجان غربی ۰.۲ بیشتر از کشور است

ارومیه - معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب شهری آذربایجان غربی گفت: درصد بهره مندی از شبکه آب جمعیت شهری استان ۰.۲ درصد بیشتر از میانگین کشوری است.

مقداد اسکندرپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آب شرب شهرهای آذربایجان غربی استاندارد بین المللی دارد افزود: جمعیت شهری آذربایجان غربی دو میلیون و ۲۱۹ هزار نفر است که از این میزان، دو میلیون و ۲۱۴ هزار و ۵۱۴ نفر زیر پوشش شبکه آبرسانی شرکت آب و فاضلاب شهری آذربایجان غربی قرار دارندد.

وی با بیان اینکه میزان بهره مندی جمعیت شهری آذربایجان غربی نسبت به میانگین کشوری بیشتر است، تصریح کرد: ۹۹.۸ درصد جمعیت شهری آذربایجان غربی از شبکه آبرسانی بهره مند هستند این در حالی است که این رقم در میانگین کشوری ۹۹.۶ درصداست.

اسکندرپور با بیان اینکه  ۶۴۴ هزار فقره انشعاب آب در آذربایجان غربی واگذار شده است که این میزان، شامل ۸۸۱ هزار آحاد است اظهار داشت: آب مورد نیاز از ۱۹۶ حلقه چاه، ۱۳ تصفیه خانه، ۱۲چشمه و ۱۱۷ مخزن با حجم ۴۱۴ هزار مترمکعب تامین می شود.

وی با اشاره به وجود ۲۴۶ حلقه چاه آب تحت مدیریت شرکت آب و فاضلاب شهری آذربایجان غربی، اذعان داشت: از این تعداد فقط ۱۹۶ حلقه چاه فعال است و مابقی از مدار بهره برداری خارج شدهاند.

اسکندرپور دلایلی که باعث خروج چاه ها از مدار بهره برداری قرار می گیرد را مورد اشاره قرار داد و گفت: تغییر کیفیت آب از حالت استاندارد، عدم نیاز موقت به چاه و افت آبدهی به دلیل پایین آمدن آبهای زیرزمینی و ... از جمله عواملی است که باعث  خروج چاه ها  از مدار بهره برداری می شود.

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب شهری آذربایجان غربی در ادامه با بیان اینکه کیفیت آب یکی از خطوط قرمز این شرکت است، اعلام کرد: کنترل کیفیت آب شامل کنترل، پایش و صیانت از حریم منابع آبی است و در این راستا کنترل کیفیت آب شرب شهرهای استان با سرمایه گذاری سنگین در آزمایشگاه های کاملا مجهز به صورت مستمر انجام می گیرد.

اسکندرپور به کیفیت آب شرب شهرهای مختلف استان اشاره کرد و گفت: کنترل کیفیت آب شرب شهرهای مختلف آذربایجان غربی در حد استانداردهای بین المللی است به طوری که این شرکت توانسته از نظرمدیریت و نظارت بر  کیفیت آب شرب، گواهینامه های بین المللی را در سالهای متمادی کسب کند.

وی با بیان اینکه در تامین کیفیت آب شرب، یکی از ۱۰ استان های  برتر کشور هستیم، ادامه داد: ۱۷ آزمایشگاه کیفیت سنجی آب در استان به صورت روزانه، ماهانه و سالانه نسبت به بررسی پارامترهای مختلف و موثر در کیفیت آب شرب شهری اقدام می کنند.

اسکندرپور با بیان اینکه آب شرب از نظرمیکروبی، بیولوژیکی، شیمیایی، فلزات سنگین، مواد آلی و سموم مورد بررسی قرار می گیرند، ادامه داد: سال گذشته ۵۲ پارامتر برای کیفیت سنجی آب شرب از منابع، شبکه و مخازن انجام گرفته است و براساس این آزمونها، کیفیت آب شرب استان از نظر شیمیایی، فلزات سنگینن و المانهای کمیاب، مطلوب بوده و این عوامل در حد مجاز استاندارد آب های آشامیدنی است.

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب شهری آذربایجان غربی گفت: کیفیت آب شرب از نظر مطلوبیت کلر باقی مانده آزاد ۱۰۰ درصد، از نظر عدم وجود کدورت ۱۰۰ درصد، از نظر مطلوبیت بار میکروبی نیز ۱۰۰ و از نظر HPCنیز ۱۰۰ درصد است.

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب شهری آذربایجان غربی با اعلام اینکه تمام پارامترهای شیمیایی اندازه گیری شده در شبکه توزیع آب شهر ارومیه مطابق استاندارد ملی ایران و در محدوده مجاز و قابل قبول برای آب شرب می باشد، تصریح کرد: براساس نتایج حاصل از آزمایشات به میانگین سختی کل منابع تامین آب زیرزمینی استان آذربایجان غربی در حد مجاز است.

جمعیت بهره مند از شبکه فاضلاب در آذربایجان غربی ۱۵ درصد از میانگین کشوری بالاتر است

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب شهری آذربایجان غربی در خصوص آخرین آمار شبکه فاضلاب در استان نیز گفت: از جمعیت دو میلیون و ۲۱۹ هزار نفری در شهرهای آذربایجان غربی، یک میلیون و ۴۴۸ هزار نفر از شبکه جمع آوری بهداشتی فاضلاب بهره مند هستند.

اسکندرپور با بیان اینکه این میزان شامل ۶۵.۳ درصد از کل جمعیت شهری استان است، تصریح کرد: میانگین بهره مندی جمعیت شهری استان نسبت به میانگین کشوری بالاتر است به طوری که ۵۰.۸ درصد از کل جمعیت شهری کشور از خدمات شبکه جمع آوری فاضلاب بهره مند هستند و این ارقام نشان از این دارد که آذربایجان غربی از نظر خدمات جمع آوری فاضلاب، ۱۵ درصد نسبت به میانگین کشوری بهتر عمل کرده است.

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب شهری آذربایجان غربی با بیان اینکه دو هزار و ۷۵۷ کیلومتر از شبکه جمع آوری فاضلاب استان به صورت مدرن است، ادامه داد: ۳۳۰ کیلومتر از شبکه جمع آوری فاضلاب استان سنتی است که در تلاش برای تبدیل آن به شبکه مدرن هستیم.

اسکندرپور یادآور شد: از ۳۸ شهر استان آذربایجان غربی، ۱۲ شهر دارای انشعاب فاضلاب هستند و در این راستا تلاش شده شهرهایی که بیشترین جمعیت را دارند در اولویت قرار گیرند.

وی با اشاره به تصفیه خانه های در مدار بهره برداری استان، اظهار داشت: ۱۰ تصفیه خانه فاضلاب در مدار بهره برداری است که این تصفیه خانه ها ظرفیت تصفیه ۳۰۰ هزار مترمکعب در شبانه روز را دارند.

وی  به تصفیه خانه های فاضلاب در دست ساخت اشاره کرد و گفت: مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب خوی با قابلیت زیر پوشش قرار دادن ۷۱ هزار نفر جمعیت و مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب ارومیه با توانایی زیر پوشش قرار دادن ۳۰۰ هزار نفر، دو تصفیه خانه فاضلاب در دست اجرای استان هستند.

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب شهری آذربایجان غربی با بیان اینکه اجرای طرح های فاضلاب بنا به دلایل زیست محیطی، نیاز به اخذ مجوز دولت دارند، اعلام کرد: در اولویت بندی اجرای  طرح های فاضلاب شهرها ، تراکم و بار جمیعیتی مد نظر گرفته می شود.

اسکندرپور با بیان اینکه ۱۲ شهر استان شامل ارومیه، مهاباد، میاندوآب، خوی، سلماس، ماکو، اشنویه، پیرانشهر، سردشت، نقده، قره ضیاالدین و بوکان دارای شبکه فاضلاب هستند، گفت: بخش عمده ای از شبکه سنتی فاضلاب در جنوب استان است که سالانه بخشی از شبکه های سنتی با شبکه مدرن جایگزین میگردند.

وی با بیان اینکه در شهرستان شاهین دژ نیز در مرحله واگذاری انشعاب هستیم، افزود: در ۸ شهر استان شامل محمدیار ، شوط، پلدشت، ربط ، چهاربرج ، تازه شهر ، نوشین شهر و قوشچی مطالعات سامانه فاضلاب در حال انجام است .

۴۰ طرح آب و فاضلاب آذربایجان غربی در دست اجرا است

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب شهری آذربایجان غربی ادامه داد: ۴۰ طرح در قالب ۱۰۰ پروژه به ارزش ریالی یک هزار میلیارد تومان در دست اجرا است که از این تعداد، ۲۴ طرح با ۷۷ پروژه در بخش آب و ۱۶ طرح با ۲۳ پروژه در بخش فاضلاب هستند.

اسکندپور با اشاره به متوسط پیشرفت فیزیکی این پروژه ها، افزود: متوسط پیشرفت فیزیکی این تصفیه خانه ها ۷۵ درصد بوده با اتمام این طرح ها ظرفیت تامین آب از ۱۰.۷ مترمکعب در ثانیه به ۱۲ مترمکعب در ثانیه ارتقا می یابد و در بخش فاضلاب نیز میزان بهره مندی از ۶۵.۲ درصد به ۷۵ درصد افزایش خواهد یافت.

وی افزود : شرکت آب و فاضلاب شهری آذربایجان غربی اولین شرکتی است که به عنوان پایلوت کشوری روشهای نوین و مدرن تصفیه فاضلاب را اجرا و به بهره برداری رساند و در زمینه ارتقای سیستم های تصفیه خانه فاضلاب اقدام کرده است .

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب شهری آذربایجان غربی در ادامه به اعتبارات این شرکت اشاره و اعلام کرد: سال گذشته حدود ۷۴ درصد اعتبارات مصوب این شرکت تخصیص یافت به طوری که،  مجموع اعتبارات مصوب ملی و استانی ۱۴۴ میلیارد تومان بود که از این میزان ۱۰۶.۹ میلیارد تومان تخصیص یافت.

اسکندرپور افزود: سال ۹۸ نیز از محل اعتبارات ملی و ملی استانی شده۷۲  میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که از این میزان ۶۲ میلیارد تومان ابلاغ گردیده است اما  اعتبارات استانی هنوز ابلاغ نشده است.

کد خبر 4694692

برچسب‌ها

مطالب بیشتر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 0 =