استغفار کنید و کار نشربین‌الملل را به مدیران دغدغه‌مند بسپارید

مجید جعفری اقدم گفت: برخی مدیران موسسه نمایشگاه‌ها باید استغفار کنند و از بدنه نشر کشور عذرخواهی نموده و حلالیت بطلبید و کار را به مدیرانی بسپارید که دغدغه کار را دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری مهر در ۲۲ مرداد ماه سال جاری در قالب گفتگویی با مجید جعفری اقدم مدیر آژانس ادبی و ترجمه پل نظرات وی درباره ساختار حضور ایران در عرصه جهانی نشر و نمایشگاه‌های بین‌المملی کتاب را جویا شد که حاصل آن در اینجا منتشر شد. به دنبال این مصاحبه روز گذشته موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران در جوابیه‌ای به این گفتگو، به اظهارات جعفری اقدم پاسخ گفت(اینجا بخوانید). در ادامه این جدال کلامی اما بار دیگر جعفری اقدم در قالب جوابیه‌ای که برای خبرگزاری مهر ارسال کرده است، به برخی از موضوعات مطرح شده در نامه موسسه نمایشگاه‌های‌فرهنگی ایران پاسخ گفته است. متن این جوابیه را در ادامه می‌خوانیم.

به نام خدا

مدیر عامل محترم خبرگزاری مهر

سلام علیکم.

احتراما پیرو انتشار مصاحبه اینجانب با عنوان «ساماندهی حضور در بازارهای جهانی نشر به ستاد معاونت فرهنگی بازگردد» و انتشار جوابیه روابط عمومی موسسه محترم نمایشگاه های فرهنگی در ذیل همان مصاحبه، خواهشمند است دستور فرمایید جوابیه مصاحبه شونده در ذیل جوابیه موسسه نمایشگاه ها منتشر شود.

قبل از آغاز هر سخنی از خداوند بخشنده و رحیم تمنا دارم از سر تقصیرات این حقیر بخاطر رنجاندن خاطر مبارک مسولین  بخش بین الملل موسسه محترم نمایشگاه ها وایجاد تشویش و نگرانی  در میان برخی از آن عزیزان، به جهت تبیین حقایقی مبین با هدف تنویر افکار عمومی و اصحاب نشر و کتاب کشور، بگذرد.

در ادامه باز هم در دراستای کمک به تنویر افکار اصحاب نشر کشور از آنچه که در بخش بین الملل موسسه محترم نمایشگاه ها می گذرد، نکاتی معروض می گردد. این جوابیه در مقام پاسخگویی به جوابیه  شتابزده، عوام فریبانه و توهین آمیز، نگاشته شده با هدف فرار از پاسخگویی مسئولانه از طریق تخطئه مصاحبه شونده، که عمر، مال و آبرویش را سالیان طولانی است در ایفای رسالت کمک به توسعه نشر کشور در جهان و راهیابی آثار ارزنده اسلامی و ایرانی در بازارهای نشر جهان سپری کرده است، نیست.

۱- در بخشی از مصاحبه  به موضوع «واگذاری تولی گری فعالیت های مرتبط با نشر بین الملل معاونت به موسسه نمایشگاه» آمده است که این امر در زمانی که موسسه سواد، الزامات، عوامل و ابزارش را نداشت(نه ندارد)، به موسسه واگذار شد. بنابراین موضوع به سالی که این اتفاق افتاد بر می گردد، نه سال های آتی و اکنون. به گونهای که که در ادامه مصاحبه سامان یافتن فعالیت‌های مربوطه توسط موسسه در سال های اخیر مورد تقدیر قرار گرفته و از عدم استفاده مفید از همه توان بدنه کارشناسی موسسه در این فعالیت ها اظهار نگرانی شده است. لذا دست آویز کردن این مطلب برای زیر سوال بردن زحمات و قابلیت های کارشناسان موسسه توسط مصاحبه شونده، امری غیر اخلاقی از طرف نگارنده جوابیه به مصاحبه اینجانب است.

۲- در اعتراض به رویه حاکم در موسسه در فعالیتها و برنامههای مرتبط به توسعه نشر کشور در جهان، طرف خطاب مصاحبه شونده فقط متوجه بخش بین الملل موسسه میباشد و مشمول هیچ تعرضی از طرف مصاحبه شونده  به دیگر فعالیتها و ماموریتهای موسسه نیست. از این رو تعمیم دادن مفاد مصاحبه به تمام فعالیتهای موسسه باز امری غیر اخلاقی از طرف نگارنده جوابیه به مصاحبه است.

۳- در جوابیه  موسسه به مصاحبه آمده است تاکنون موسسه از پاسخگویی به انتقادها برا ی اجتناب از تنش و... و. جواب نداده است. در پاسخ باید گفت پاسخگویی موجب شفافیت و تببین حقایق می شود. متاسفم که موسسه محترم تاکنون در این خصوص کوتاهی فرموده است. اما ایکاش بخش بین الملل موسسه، برای حفظ آبروی خودش هم که شده، به جای کوشش در تخطئه مصاحبه شونده از عملکرد  و خروجی فعالیتها و برنامههایش در کمک به توسعه نشر کشور در جهان دفاع میکرد.

۴- در خصوص موضوع «وجود جذابیت ها و منافع از قبیل سفرهای خارجی و ...(و صد البته علاقه و احساس مسولیت)» در متن مصاحبه به وجود این نوع احساس در بدنه وزارت ارشاد اشاره شده است (نه در معاونت امورر فرهنگی و  نه در موسسه نمایشگاه ها). در تعجبم که چرا نگارنده جوابیه به مصاحبه موضوع را به خود گرفته و شخصی کرده است و تاسف آورتر اینکه همکاران دیگر در موسسه را نیز در این برداشت غلط سهیم کرده است. (بزرگان و قدما خوب گفته اند که تو حرف را زمین بینداز صاحبش برمی دارد!)

۵-در جوابیه مصاحبه در دو جا آمده است موسسه مقصر نقض و ضعف عملکرد بخش خصوصو در حوزه نشر بین الملل نیست. البته پر مبرهن است که در هیج جای مصاحبه چنین ادعایی نشده است. ظاهرا نگارنده جوابیه مصاحبه خواسته توپ را به زمین دیگران بیاندازد و فرار رو به جلو داشته باشد. بخش بین الملل موسسه خیلی هنر کند و بتواند پاسخگوی عملکردهایش باشد، جای شکر دارد.
۶- در مصاحبه آمده است «ماموریت کمک به توسعه نشر کشور در جهان امری خطیر و تخصصی و فرابخشی است و انجام این مهم در قد و قواره موسسه(منظور بخش بین الملل موسسه)  نیست. لذا در این امر خطیر همه ارکان معاونت امور فرهنگی باید پای کار بیایند.»

از کجای این مطلب شائبه وارد رقابت کردن سایر زیر مجموعه های معاونت استنباط می شود که نگارنده محترم به جوابیه مصاحبه، مصاحبه شونده را  به طرح نظرات غیرکارشناسی، نادرست و توهین آمیز متهم می کند. این نوع عکس العمل به موضوع چنین بدیهی  به احتمال قوی از نگرانی و تشویش نگارنده جوابیه به مصاحبه از به خطر افتادن جایگاه و مدیریتش ناشی می شود. به خدای احد و واحد اگر از ورود بخش های مختلف معاونت و همچنین توانمندی بخش خصوصی به موضوع توسعه نشر کشور استقبال شود کار خود موسسه رونق میگیرد و نشر کشور هم از این هم افزایی بهره بیشتری میبرد. وقتی خط قرمزی دورتان میکشید و علی رغم نداشتن اعتقاد لازم به اعتبار نشر ایران برا ی حضور در سطح جهانی آسیب‌می‌زنید، آنوقت شائبه وجود نگاه تصدی گری تمامیت خواه موجود در بخش بین الملل موسسه را نزد دیگران تقویت میکنید.

۷- در مصاحبه آمده است «به دلیل عملکرد ضعیف(با ضعف مفرط) موسسه(منظور بخش بین الملل موسسه) در فعالیت های مرتبط با توسعه نشر در بین الملل، موسسه مجبور شد از مشارکت بخش خصوصی در برنامههایش استفاده کند ولی در عمل به استفاده ابزاری از بخش مخصوص منجر شد» استناد مصاحبه شونده به ادله زیر بوده است:

الف-به جز در غرفه جمعی کتاب ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت و بعضا در نمایشگاه بولونیا، درصد مشارکت بخش خصوصی در غرفه های دیگر کتاب ایران در خارج نزدیک به صفر است. به جز این دو رویداد استفاده از توانمندی های بخش خصوصی(اعم از ناشران، تشکل های نشر، آژانس های ادبی، نویسندگان، کارشناساان بین الملل) در دیگر فعالیت های موسسه درحوزه نشر بین الملل، به ندرت قابل احصا است.

ب-هر سال موسسه در بیش از ۱۵ نمایشگاه بین المللی کتاب حاضر میشود(که به جز هزینه سوزی و فرصت سوزی در اکثر این نمایشگاه ها عایدی برای نشر کشور قابل تصور نیست. آیا در نمایشگاههایی که بدون بخش خصوصی شرکت می کنید(منهای دعوت های موردی که بنا به تشخیص بخش بین الملل موسسه انجام می گیرد) آیا به جز نمایش(نه معرفی) برخی کتابهای انتخاب شده از انبار موسسه، نمایش و فروش کتاب های نفیس توسط نماینده موسسه و در مواردی با واسطه برخی کتابفروشان و موزعین ایرانی مقیم کشورهای خارج، توزیع بروشور موسسه، توزیع بروشور نمایشگاه کتاب تهران، انجام  چند مصاحبه نمایشی و درج گزارش آبکی از حضور در سایت نمایشگاه کار دیگری هم اتفاق می افتد؟ آیا این همه حضور بی برنامه، تکراری و بی هدف موسسه در نمایشگاه های خارجی کتاب توانسته است بخش کوچکی از بدنه نشر کشور را به بدنه نشر و ناشران در کشورهای دیگر وصل کند. اگر هم اتفاقی افتاده همت بالا و شخصی بخش خصوصی با تعامل در بازارهای نشر در کشورهای خارجی بوده است.

لطفا به درگاه خدا روی  بیاورید و استغفار کنید و از بدنه نشر کشور عذرخواهی نموده و حلالیت بطلبید و کار را به مدیرانی بسپارید که دغدغه کار را دارند، که امیدوارم با درایتی که نزد مدیرعامل محترم اکنون موسسه نمایشگاه ها سراغ دارم، این مهم هرچه سریعتر اتفاق بیافتد.

۸-در جوابیه آمده است موسسه تابعه مصاحبه شونده(آژانس ادبی و ترجمه پل) از حمایت های موسسه برا ی حضور در نمایشگاه ها برخوردار شده است. این مطلب را خود مصاحبه شونده در متن مصاحبه اذعان داشته است. اولا اینکه  موسسه وظیفه دارد از بخش خصوصی، بویژه آژانس های ادبی و تشکل های نشر که به نمایندگی از تعداد زیادی ناشران و نویسندگان مسولیت معرفی عرضه و معرفی آثار آنها در بازارهای نشر بین الملل را دارند حمایت کند. دوم اینکه اسناد و مدارک حمایت هایتان را از آژانس ادبی پل و دیگر آژانس ها و تشکل ها و اتحادیه ناشران تهران منتشر کنید تا اصحاب نشر قضاوت کنند چه کمک هایی به بخش خصوصی کرده ایید.

اگر به جز اختصاص میز رایگان و بلیط ورودیه در نمایشگاه کتاب فرانکفورت(که البته به همه  آژانس ها و تشکل های نشر اختصاص مییابد)، تقبل هزینه بلیط و اسکان مدیر آژانس پل در نمایشگاه کتاب پاریس ۱۳۹۷ و بلیط پرواز در نمایشگاه کتاب استانبول سال ۱۳۹۶  برای حمایت از آژانسی که  معرفی آثار بیش از ۶۰ ناشر و نویسنده ایرانی در جهان را دارد سندی دیگری دارید منتشر فرمایید، تا در با حمایت های مختلفی که از افراد، تشکل ها، اتحادیه ها و آژانس های دیگر کرده ایید مقایسه گردد تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.

۹- در جوابیه به مصاحبه آمده است جلسات کارشناسی با حضور بخش خصوصی و کارشناسان  در موضوع نشر بین الملل تشکیل داده ایید. بفرمایید لیست جلسات کارشناسی بخش بین الملل موسسه  با حضور بخش خصوص (به جز جلساتی که برای هماهنگی جهت حضور در نمایشگاه فرانکفورت در سال های اخیر تشکیل شده است و دستور جلسه اش ارائه گزارش  مقدمات  انجام گرفته برای حضور در فرانکفورت  توسط موسسه و امر و نهایی که به شرکت کنندگان برای شرایط حضور در غرفه ایران شده است)، و جلسه ی اخیری که آنهم با پیشنهاد مدیرعامل محترم و جدید و فهیم موسسه برای استفاده از نظر کارشناسی برای حضور در نمایشگاه های خارجی  تشکیل شده است، منتشر شود.

۱۰- در توضیح موضوع هزینه و فایده حضور بخش بین الملل موسسه در حوزه کمک به توسعه نشر کشور مصاحبه شوند حاضر است با سند و مدرک ثابت کند که هزینه سوزی و فرصتی سوزی بخش بین الملل موسسه خیلی کمتر از فایده اش به نفع توسعه نشر کشور بوده است.

۱۱- در بخشی از جوابیه به مصاحبه  ادعا شده است موسسه تابعه مصاحبه شونده طی نامه ایی به موسسه درخواست حمایت موسسه از حضور در ۱۰ نمایشگاه بین المللی کتاب کرده است و در حد فهم و شعور نگارنده جوابیه به مصاحبه نتیجه گرفته شده است که مقصود اصلی از انجام مصاحبه مرتبط با این درخواست می باشد. به پیوست تصویر نامه آژانس ادبی پل به موسسه  منتشر می شود تا به قضاوت عمومی گذاشته شود.

و بالاخره اینکه مصاحبه شونده در مصاحبه اش مدعی شده است موسسه نمایشگاه ها(مقصود بخش بین الملل موسسه) در انجام ماموریت هایش، بویژه در حوزه های زیر، ناموفق بوده و است و حاضر است با حضور اصحاب نشر کشور و خبرنگاران در قالب مناظره رودررو با مسولین بخش بین الملل موسسه ادعاهایش را ثابت کند:

الف-عدم حمایت از حضور مستقل بخش خصوصی در رویدادهای بین المللی نشر(بویژه نمایشگاه های کتاب)

ب- عدم استفاده مفید و نتیجه گرا از فرصت حضور در نمایشگاه های مختلف کتاب در کشورهای خارجی به نفع توسعه نشر کشور در بین الملل

ج-عدم کمک به ورود حرفه ایی نشر کشور به بازارهای نشر در کشورهای دیگر و برقراری روابط کاری بین بازار نشر کشور با بازارهای نشر در جهان

د-عدم کمک به تولید فراورده های تبلیغی و ترویجی برای معرفی نشر ایران در جهان(منهای بروشورها و نشریات مرتبط با معرفی موسسه و نمایشگاه کتاب تهران)

ر-عدم کمک به ارتقا سواد حرفه ایی بخش خصوصی در موضوع نشر بین الملل از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی و یا کمک به به بخش خصوصی برای حضور در سمینارها و همایش ها و دیگر اتفاقات آموزشی در بین الملل.

حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر
مجید جعفری اقدم
مدیرعامل
آژانس ادبی و ترجمه پل

رونوشت:
-جناب آقای دکتر صالحی، مقام عالی وزارت ارشاد اسلامی، جهت استحضار
- جناب آقای دکتر جوادی، معاون محترم امور فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی
- جناب آقای دکتر آشنا، مدیرعامل محترم موسسه نمایشگاه های فرهنگی

کد خبر 4696370

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
 • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
 • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
 • 7 + 3 =

  نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • محمدرضا جعفري IR ۰۸:۵۸ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
   0 0
   بيچاره مديران موسسه نمايشگاه ببين يك بار فقط آقاي حعفري اقدم رو به نمايشگاه كتاب آلمان نبردند. خبرنگار محترم مهر لطفا از آقاي اقدم سوال كنيد كه چه بلاي بر سر انتشارات فان نولي آلباني در آورد