«دانشگاه عاشورایی» خط شکن و جهادی عمل می کند

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: دانشگاهی عاشورایی است که خط شکن، فداکار و جهادی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی اساتید بسیجی دانشگاه های تهران با موضوع دانشگاه عاشورایی؛ تولید اندیشه انقلابی شب گذشته با حضور سردار سرتیپ محمدرضا یزدی فرمانده سپاه پاسداران محمد رسول الله تهران بزرگ، جلیل دارا رییس بسیج اساتید تهران، حسن رحیم پور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و سرپرست دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیر برگزار شد.

حسن رحیم پور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، با طرح این پرسش که آیا نظریه پردازی به انقلابی و غیر انقلابی تقسیم می شود؟ اظهار کرد: در حوزه فلسفه علم نیز این موضوع مطرح می شود که آیا انقلاب علمی داریم یا خیر؟ تولید علم تابع یک مکانیزم روتین عادی است و اساسا جهش انقلابی در تولید نظریه، معنادار است.

وی افزود: کسانی که از انقلاب علمی بحث کردند می گویند دانشگاهیانی که مثل کارمندان صبح ها سرکار می روند و شب برمی گردند، هیچ هنری ندارند و هیچ وقت نمی توانند تحولات بزرگ علمی ایجاد و تولید علم کنند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه تولید علم اساسا کار جهشی و انقلابی است، افزود: همیشه در همه عرصه های علم آن هایی که نظریه پردازی کردند، انقلابی عمل و بر خلاف گفتمان حاکم صحبت کردند.

رحیم پورازغدی با بیان اینکه تولید علم اگر انقلابی نباشد، تمدن سازی امکان ندارد و تولید علم، نیازمند نوعی ساختار شکنی ست، خاطرنشان کرد: دهه ها، چپ ها می گفتند بخشی از علومی که در اروپا و آمریکا تولید شده، علم ضد انقلابی و یک ایدیولوژی سرمایه داری است اما در مقابل جهان سرمایه داری به مارکسیست ها گفت که عمل آن ها جز در جهت ایدئولوژی شان نیست. نظام لیبرال هم می گوید شما مستقل از مطالبات غریضی و جدا از سودپرستی نمی توانی علم تولید کنی.

وی با اشاره به اینکه عاشورا کارمدترین دانشگاه در طول تاریخ است، اظهار کرد: هیچ دانشگاهی را سراغ ندارید که صد یا هزاران درس در یک نیم روز داده باشد. هزاره دوم هستیم و همچنان عاشورا انقلاب به پا میکند.

رحیم پور ازغدی با بیان این مطلب که عاشورا نظم استکباری را زیر سوال می برد و مفهوم ترس را گرفته است، گفت: دانشگاه عاشورایی دانشگاهی ست جهادی، فداکار و خط شکن که آمادگی داشته باشد در عرصه های علم و صنعت مدیریت، علوم ریاضی و پزشکی، علوم انسانی و ... عاشورایی عمل کند و خط شکن باشد.

وی ادامه داد: نکته ای که نقطه تمرکز انقلاب علمی است این است که با تفسیر صرفا مادی علم نمی توان تولید علم انقلابی و تمدن سازی کرد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: با نگاهی که انسانی شناسی و هستی شناسی را منحصر در تجربیات منفک از عقلانیت کند، مشکل داریم، چرا که معتقدیم که علم را قشری و محدود نگه داشته است.

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه با نگاه مادی به علم و تجربی دیدن، نمی شود تولید علم انقلابی کرد، تصریح کرد: عاشورایی بودن نظام دانشگاهی، یک طرفش وادادگی و انفعال است و طرف دیگر فعال بودن و تمدن سازی. همچنین این نظام دارای ۲ دکترین است نخست "دکترین ما می توانیم" و "دوم دکترین ما نمی توانیم" که یک نوع دو قطبی است که در حال حاضر هم وجود دارد که با اسامی مختلفی مثل مدیریت برورکراتیک و مدیریت جهادی مطرح می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه آمریکا جهان را ناامن کرده است‌ و داعش را به افغانستان می خواهند ببرند، به برجام اشاره کرد و گفت: مسولان ما هنوز امیدوار هستند در حالی که آمریکا درمان نیست و درد است.

رحیم پورازغدی با اشاره به شنیدن چندین سخنرانی در سازمان ملل، گفت: نظریه پردازان غربی بحثی دارند که با کشورهایی که انقلاب می کنند چه باید کرد تا به قبل از انقلاب برگردند. اولا می گویند باید جنگ داخلی یا خارجی راه بیاندازیم. با خیلی ها این کار را کردند با ما هم کردند. صدام آخر جنگ به ایران نامه نوشت که به هرچی می خواستید رسیدید. کشورهای خلیج به صدام گفته بودند، باید پول هایی که دادیم را پس بدهی اما صدام گفت من به نمایندگی از شما( غرب) جنگیدم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه جنگ ها در دهه ۶۰ خیلی از انقلاب انرژی گرفت، گفت: اگر این جنگ ها و تروریسم نبود، خیلی جلو بودیم و خیلی شعارها محقق شده بود ولی نگذاشتند. انقلابی که مردمی باشد اولین ضربه به آن ها جنگ داخلی یا خارجی است.

وی تصریح کرد: طرح بعدی این است که میگویند، اگر بعد از جنگی، انقلابی ادامه یافت، باید "سازمان دهی مجدد" کنیم و روح انقلابی و بسیجی را بگیریم تا شعارهای بزرگ ندهند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر شفافیت در تمامی موضوعات و حوزه ها در کشور افزود: چند نفر به دیدار یکی از مسولین قضایی رفته بودند و سوال قضایی کردند؟ آن مسول گفت شما چرا دخالت می کنید؟ مساله قضایی مربوط به دادگاه است چرا شما قضاوت می کنید؟ الان می بینیم که آدم های رده بالا در قوه قضاییه دزد بودند و بازداشت شدند. مگر در بانک ها و بیمه دزد پیدا نشد؟ آیا کسی نباید سوال کند یا امر به معروف کند؟این حرف ها چیست؟ همه می توانند دخالت و پرسشگری کنند و مسولان باید جواب دهند. ما تاریکخانه نداریم همه جا باید روشن باشد.

وی ادامه داد: در حکومت دینی باید همه شفاف باشند و سه قوه باید توضیح دهند که چه می کنند؟ اساتید بسیجی باید پیشرو باشند. سکوت انقلاب را نابود و توجیه و محافظه کاری قتلگاه انقلاب است.

وی ادامه داد: به اسم‌بازسازی و پیشرفت پایه های نظامی استکبار غرب را با این عنوان که شدت نبرد را کاهش دهیم به کشور باز می کنند.

وی خطاب به اساتید، ادامه داد: طرح دیگرشان که باید شما به آن توجه داشته باشید، این است که چگونه بعد از انقلاب، روح جهادی را خفه کنند تا مردم از آینده مایوس شوند و به گذشته افتخار نکنند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با شرط و شعار ایجاد امنیت در کشور و منطقه، استقرار حکمرانی خوب و همچنین ایجاد فرصت های توسعه اقتصادی می خواهند سلطه یابند، گفت: حکمرانی خوب از نظر آن ها یعنی نظام سرمایه داری لیبرال.

وی با اشاره به اینکه ایران در برجام فقط مانده و کسی دیگر نمانده است، بیان کرد: آمریکا و انگلیس ۲۰۰ سال کشور را غارت و نابود کردند، منتظر فرج از این ها هستید ؟ آن ها می گویند کسی باید حکمرانی کند که معتقد باشند کاری بدون ما نمی توانند انجام دهند.امریکا اصلا دنبال مذاکره نیست‌ ایران به ۱۰۰ درصد تعهداتش عمل کرد ولی امریکا به هیچ یک از آن ها متعهد نبود.

رحیم پور ازغدی خاطرنشان کرد: آزادی سیاسی و اقتصادی کلید واژه های آن ها هستند. کدام کشور آمریکا و انگلیس حقوق بشر، انتخابات، صلح و کرامت انسان رعایت می شود.

وی به اظهارات ترامپ قبل از ریاست جمهوری آمریکا گفت:براساس گفته های ترامپ آمریکا حداقل ۲۰ تریلیون بدهکار است و اقتصاد آمریکا در معرض فروپاشی ست. او در مناظرات گفت در بیمه و درمان اجتماعی و پزشکی هزینه ها سربه فلک می کشد، کشور ما در حال مردن است و رشد اقتصادی فقط یک درصد است این ها می خواهند مشکل ما( ایران) را حل کنند؟ ده ها کودک خردسال هر سال با تفنگ خود را زخمی می کنند یا یکدیگر را می کشند. آیا این کشور الگوی یک جامعه مدنی است؟

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: ‌سازمان ملل در خصوص ارامکو سریع تشکیل جلسه داد در حالی که کودکان یمنی از گرسنگی می میرند و هیچ واکنش نشان نمی دهد.

کد خبر 4729225

برچسب‌ها

مطالب بیشتر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 1 =