چالش در اجرای یک مصوبه/ قصور شهرداری ها در پرداخت سهم کتابخانه ها

اراک- اجرای مصوبه قانونی پرداخت سهم نیم درصد درآمد شهرداری ها به نهاد کتابخانه های عمومی از ابتدای تصویب و ابلاغ تاکنون با مشکل مواجه بوده و عموما شهرداری ها در اجرای این مصوبه قصور می کنند.

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: وجود کتابخانه های عمومی در راستای ارتقای فرهنگ از اهمیت بسیار برخوردار است و نهاد کتابخانه های عمومی کشور برای این که فرهنگ کتابخوانی حفظ و غنی تر شود برای اداره این کتابخانه ها به منابعی نیاز دارد.

در این خصوص سال۹۳ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح واریز نیم درصد از درآمد شهرداری ها به حساب نهاد کتابخانه های عمومی هر شهر موافقت کردند. از طرفی در تبصره این قانون آمده است در صورت امتناع هر یک از شهرداری ها از پرداخت ۰.۵ درصد سهم مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بر اساس فهرست اعلامی از طرف دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور، مبالغ مربوطه را از سر جمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداری ها و یا درآمد قانون مالیات بر ارزش افزوده از سهم همان شهر کسر و نسبت به پرداخت آن در وجه کتابخانه های عمومی آن شهر اقدام کند.

سال ۹۵ بر اساس تفاهم نامه منعقد شده بین سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و نهاد کتابخانه های عمومی کشور، روند واریز نیم درصد درآمدهای شهرداری به حساب انجمن کتابخانه های عمومی شهرها مشخص شد و شهرداری ها موظف شدند نیم درصد درآمد خود به استثنای درآمدهای ناشی از وام و تسهیلات، اعتبار تملک سرمایه ای که دولت در اختیار شهرداری ها قرار می دهد، اوراق مشارکت، تهاتر و... را به حساب نهاد کتابخانه های عمومی واریز  کنند.

به موجب بند یک این تفاهم نامه به منظور تسهیل در اجرای ماده ۱۷ آیین نامه قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور، شهرداری ها باید حداکثر تا نیمه هر ماه به صورت علی الحساب نیم درصد یاد شده ماه قبل را محاسبه و به حساب انجمن کتابخانه های عمومی شهر مربوطه واریز کرده و نسخه ای از مدارک پرداختی را به دبیرخانه انجمن کتابخانه های عمومی شهر و اداره کل کتابخانه های استان ارسال کنند و این روند در بسیاری از شهرهای کشور در حال اجرا است.

در استان مرکزی چندین کتابخانه عمومی و به ویژه سطح شهر اراک چند کتابخانه بزرگ و یکی در حال احداث وجود دارد که هزینه، وقت و انرژی بسیاری برای ایجاد این کتابخانه ها صرف شده است و به تبع نگهداری، تجهیز این کتابخانه ها و... برای نهاد کتابخانه های عمومی استان هزینه در بر دارد. یکی از وظایف مهم شهرداری های استان پرداختن به موضوعات فرهنگی، به ویژه موضوع کتابخوانی در شهر است که با پرداخت سهم نیم درصد درآمدها به نهاد کتابخانه های عمومی می تواند گره مشکلات این حوزه باشد، اما چند سالی است که برخی شهرداری ها در استان از پرداخت این سهم و انجام این تکلیف قانونی سرباز زده اند.

مشکلات مالی توجیه شهرداری ها برای عدم پرداخت سهم نیم درصدی کتابخانه ها

در این رابطه معاون سیاسی اجتماعی فرماندار شهرستان اراک در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون جلسات متعددی در خصوص واریز نیم درصدی درآمد شهرداری ها به حساب نهاد کتابخانه های عمومی برگزار شده است و چندین بار نیز مکاتباتی صورت گرفته و باید گفت این موضوع که به صراحت در قانون بیان شده بایستی اجرا شود.

علیرضا زارعی ادامه داد: اگر شهرداری ها این مبلغ را واریز نکنند، نهاد کتابخانه های عمومی کشور به طور مستقیم از حساب شهرداری ها این مبلغ را برداشت می کند، بنابراین بهتر است که در زمان خود توسط شهرداری ها این مهم صورت پذیرد.

تاکنون جلسات متعددی در خصوص پرداخت نیم درصد درآمد شهرداری ها به حساب کتابخانه ها برگزار شده و این موضوع که به صراحت در قانون بیان گردیده بایستی اجرا شودمعاون سیاسی اجتماعی فرماندار شهرستان اراک بیان کرد: نکته مهم و قابل توجه این است که این نیم درصد بودجه باید در خود شهر هزینه شود، اما وقتی در زمان خود واریز نشود و توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور از حساب سازمان شهرداری ها برداشت شد، مشخص نیست در کدام شهر یا استان دیگر هزینه می شود.

زارعی بیان کرد: در حال حاضر شهرداری های شهرهای کوچک بیشتر مشکلات مالی را برای پرداخت نکردن این سهم نیم درصدی مطرح می کنند، البته شهرداری اراک به دلیل مسایل مالی از اوضاع بهتری برخوردار بوده و کمابیش در این خصوص اقدام کرده است.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار شهرستان اراک اظهار کرد: شهرداری ها باید درآمدهای خود را افزایش و درآمدهای پایدار برای خود ایجاد کنند در این صورت قادر به پرداخت این نیم درصد خواهند بود و به این ترتیب زمینه برای توسعه کتابخانه های عمومی و ارتقای فرهنگ کتابخوانی در جامعه به عنوان یک اصل مهم فراهم می شود.

فرسوده شدن پروژه احداث کتابخانه مرکزی استان در انتظار بودجه

در این رابطه سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از سال ۹۲ تاکنون نیم درصد سهم درآمد شهرداری اراک به حساب نهاد کتابخانه های عمومی استان واریز نشده است، البته شهرداری های برخی شهرها در استان این مبلغ را کمابیش واریز کرده اند.

مجید رستگاری گوهر بیان کرد: بارها در این خصوص با شهرداری اراک مکاتبه شده است. شهرداری ها باید تا پایان روز پانزدهم هر ماه، نیم درصد درآمد خود را محاسبه و به حساب انجمن کتابخانه های عمومی استان واریز کنند، در غیر این صورت نهاد کتابخانه های عمومی کشور خود برای این امر اقدام می کند.

از سال ۹۲ تاکنون نیم درصد سهم درآمد شهرداری اراک به حساب نهاد کتابخانه های عمومی استان واریز نشده است، البته شهرداری های برخی شهرها در استان این مبلغ را کمابیش واریز کرده اندسرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی به روند فرسایشی پروژه ساخت کتابخانه مرکزی استان به عنوان یک پروژه نیمه تمام اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر با مشکل بودجه در پروژه کتابخانه مرکزی مواجه هستیم. سال ۸۴ قرار داد واگذاری زمین کتابخانه مرکزی استان آغاز شد و در سال ۹۳ با تاکید استاندار وقت کلنگ زنی گردید، اما مجددا متوقف شد.

رستگاری گفت: سال ۹۳ یک شرکت پیمانکار قرار بود با اعتباری نزدیک به ۲۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان این پروژه را به اتمام برساند و تاکنون برای کتابخانه مرکزی نزدیک به ۱۵ میلیارد تومان هزینه شده است.

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی افزود: مقرر شده مبلغ ۵ میلیارد تومان توسط وزارت ارشاد، ۱۰ میلیارد تومان از محل سازمان برنامه و بودجه پرداخت شود و نهاد کتابخانه های عمومی کشور بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان آن را تقبل کند که اگر عملیاتی شود گام مهمی در اتمام این پروژه است و در این زمینه همکاری شهرداری ها در پرداخت نیم درصد درآمد خود به کتابخانه ها می تواند اثرگذار باشد.

واگذاری واحدهای تجاری ازسوی شهرداری به جای پرداخت نیم درصد سهم کتابخانه ها

در ادامه شهردار اراک در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرداری در ساخت کتابخانه ها وارد نمی شود و بر اساس قانون، بخشی از عوارض اخذ شده از نوسازی را باید به کتابخانه های عمومی اختصاص دهیم که در این خصوص نیز مکاتباتی انجام شده که به طور شش ماهه به این نهاد پرداخت می شود.

در پروژه کتابخانه مرکزی استان تعدادی واحدهای تجاری وجود دارد که در مالکیت شهرداری است و آمادگی داریم بخش تجاری را به ازای پرداخت این مبلغ به نهاد کتابخانه های عمومی واگذار کنیممحمد کریم شفیعی افزود: در پروژه کتابخانه مرکزی استان تعدادی واحدهای تجاری وجود دارد که در مالکیت شهرداری است و آمادگی داریم که بخش تجاری را به ازای پرداخت این مبلغ به نهاد کتابخانه های عمومی استان واگذار کنیم.

شهردار اراک بیان کرد: شهرداری اراک پرداخت حق و حقوق نهاد کتابخانه های عمومی استان را در دستور کار دارد و بر اساس آنچه که در قانون تصریح شده، در حال انجام آن است.

این سخنان شهردار اراک در حالی است که سال گذشته فرماندار اراک، در نشست انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان اراک به موضوع اختصاص نیم درصد درآمد شهرداری ها به انجمن کتابخانه های عمومی اشاره و تاکید کرده بود؛ « براساس قانون باید شهرداری ها نیم درصد از درآمد خود را به نهاد کتابخانه های عمومی اختصاص دهند که متاسفانه شهرداری اراک در اجرای این برنامه همراهی و همکاری لازم را انجام نداده و موضوع کمبود درآمد را مطرح می کند و در مجموع در این زمینه ارتباط تنگاتنگی بین شهرداری و نهاد کتابخانه های عمومی برقرار نیست.»

با توجه به آنچه عنوان شد، در سال های اخیر با وجود الزامات قانونی برای پرداخت نیم درصد از درآمد شهرداری ها به کتابخانه های عمومی استان، چالشی در انجام این تکلیف قانونی وجود داشته، اما شهرداری ها باید توجه کنند که این بخشی از وظایف و تکالیف قانونی و از سوی دیگر اقدامی در راستای وظایف فرهنگی و آموزشی مدیریت شهری است که باید در شهر به انجام برساند و نباید مورد غفلت و بی توجهی قرار گیرد.

کد خبر 4743628

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 10 =