بیش از دو هزار پست مدیریتی در خراسان رضوی بدون تصدی است

مشهد -رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت: پست‌های مدیریتی استان شش هزار و ۸۸۰ پست است که از این تعداد دو هزار و ۵۲ پست بدون تصدی است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمشیدی ظهر امروز در نشست خبری که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برگزار شد، اظهار کرد: با اشاره به‌اینکه چهار تعریف برای تورم وجود دارد، گفت: تورم را می‌توان در چهار دسته تعریف کرد، یک تعریف تورم ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری است به این معنا که در این ارائه از تاریخ مهرماه ۹۷ تا شهریور ۹۸ در نظر گرفته می‌شود که ۴۲.۷ درصد تورم کشوری و ۴۲.۴ دهم درصد تورم برای خراسان رضوی است.

وی با اشاره تورم نقطه به نقطه، افزود: در تورم نقطه به نقطه میزان تورم هرماه نسبت به ماه مشابه سال قبل بررسی می‌شود، لذا این آماردر شهریور ماه ۹۸ نسبت به مورد مشابه در سال گذشته برای کشور ۳۵ درصد و برای خراسان رضوی ۳۵.۳ دهم درصد است.

جمشیدی با بیان اینکه بیشترین میزان تورم نقطه به‌نقطه شهری مربوط به‌پوشاک و کفش است، افزود: خوراکی، آشامیدنی و دخانیات با ۲/۴۶ درصد و سایر کالاها با ۸/۴۶ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی بیشترین میزان تورم نقطه به نقطه روستایی نیز مربوط به پوشاک و کفش با ۳/۶۲ درصد است، ادامه داد: خوراکی و آشامیدنی و دخانیات با ۴۶ درصد و سایرکالاها با ۳/۴۴ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی در خصوص آمار اشتغال و بیکاری استان، اظهار کرد:باتوجه به تعریف جدید و بین المللی جمعیت فعال، در تابستان سال ۹۷، نرخ مشارکت اقتصادی ۴۶.۴ درصد، در بهار ۹۸، ۴۵.۳ درصد و در تابستان ۴۷.۴ درصد بوده است که افزایش یک درصدی را نشان می‌دهد. همچنین نرخ بیکاری در تابستان سال گذشته ۱۱ درصد، در فصل بهار ۹.۴ درصد و در تابستان سال جاری به ۹ درصد کاهش پیدا کرده است.

جمشیدی با اشاره به جمعیت فعال استان در سال گذشته، تصریح کرد: جمعیت فعال در سال گذشته دومیلیون و ۱۸۸ هزار نفر بود که در بهار سال جاری این رقم به دو میلیون و ۱۶۳ هزار نفر و در تابستان جاری به دومیلیون و ۲۶۹ هزار نفر رسیده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی جمعیت شاغل استان در تابستان سال گذشته را یک میلیون و ۹۴۷ هزار نفر عنوان و گفت: این جمعیت در بهار یک میلیون و ۹۵۹ هزار نفر و در تابستان دو ملیلیون و ۶۵ هزار نفر افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: تعداد افراد بیکار در تابستان سال گذشته ۲۴۰ هزار نفر، در بهار ۲۰۳ هزار و در تابستان ۲۰۴ هزار نفر بوده است که این آمار کاهش بیکاری در استان را نشان می‌دهد.

جمشیدی در خصوص هزینه ـ درآمد خانوارها در سال ۹۶ و ۹۷، گفت: متوسط درآمد یک خانوار شهری در خراسان رضوی ۳۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در سال ۹۶ که در سال ۹۷، به ۳۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین هزینه خانوار شهری در خراسان رضوی از ۳۰ میلیون و ۶۰۰ به ۳۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی یکی از برنامه‌هایی در دست اقدام را تهیه برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی روستایی استان دانست.بر اساس این برنامه دولت مکلف شده مطالعه ۵ هزار روستا در هر سال را انجام دهد که سهم خراسان رضوی ۳۲۹ روستا در سال است که این کار از سال ۹۶ آغاز شده است.

وی مسئولیت دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی را از وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی داست و ادامه داد: همچنین یک دبیرخانه مردمی اقتصاد مقاومتی پیش‌بینی شده که مسئولیت رصد معین‌های اقتصادی را برعهده دارد، همچنین مسئولیت دیگر ما در ستاد اقتصاد مقاومتی تعریف پروژه‌های تأثیرگذار در استان است.

جمشیدی با بیان اینکه تاکنون ۱۵۴ جلسه اقتصاد مقاومتی در استان برگزار کرده‌ایم، افزود: خراسان رضوی بیشترین تعداد جلسات در حوزه اقتصاد مقاومتی را در سطح کشور به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت: در این ستاد حدود ۱۹۱ پروژه مصوب شده است که تا پایان مهر ماه سال جاری شاهد بهره‌برداری از ۶۰ پروژه عمرانی خواهیم بود.

وی با اشاره به‌اینکه ۹۱۱ پروژه به‌بخش غیردولتی واگذار شده است، ادامه داد: در سال ۹۶، ۴۱۶ پروژه و در سال ۹۷، ۹۱۱ پروژه به‌بخش غیردولتی واگذار کردیم. میزان اشتغال ایجاد شده در ۶ ماهه اول سال جاری، ۵۰ هزار نفر بوده است.

جمشیدی با اشاره به بخش صنعت استان، ابراز کرد: پنج هزار و ۱۰۰ نفر کاهش اشتغال در بخش صنعت، ۲۵ هزار و ۹۰۰ نفر افزایش اشتغال در حوزه کشاورزی و ۳۰ هزار نفر افزایش اشتغال در بخش خدمات در استان داشته‌ایم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی با اشاره به اعتبارات کل ‌استان، ادامه داد: کل اعتبار داده شده به استان ۵۶۵ میلیارد تومان است.

وی با اشاره به سفر دور اول و دوم هیئت دولت به‌استان، گفت: تعداد پروژه‌هایی که در دور نخست سفر هیئت دولت تصویب شد ۵۸ پروژه با اعتبار یک هزار و ۲۱۴ میلیارد تومان بود که تا پایان مهر ماه سال ۹۸، یک هزار و ۸۱۴ میلیارد تومان اعتبار پرداخت شد لذا حدود۱۴۹ درصد اعتبارات تحقق یافته است ولی هنوز به شش میلیارد تومان اعتبار دیگر نیازمند هستیم که از منابع استان تأمین خواهد شد.

جمشیدی بیان کرد: در دور دوم سفر هیأت دولت به‌استان ۵۹ پروژه با اعتباری بالغ بردو هزارو ۱۶۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که قرار بود در سال ۹۷، ۸۸۷ میلیارد تومان از این تعهدات محقق شود و سال ۹۸ قرار بوده ۸۴۷ میلیارد تومان و در سال ۹۹، ۴۲۶ میلیارد تومان محقق شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی با اشاره به مجموع اعتبارات جاری و عمرانی استان، افزود: در سال ۹۸ تاکنون، این اعتبارات دوهزار و ۳۴۰ میلیارد تومان بود که ۹۳۱ میلیارد تومان آن ابلاغ شده و ۸۸۶ میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای مربوط به ۲۴ دستگاه اجرایی است که در هفت ماهه سال جاری ۵۶ درصد آن تخصیص یافته است.

وی در مورد ‌وضعیت استخدامی‌ها در استان، ابراز کرد: تعداد کل پست‌های مصوب ۶۷ دستگاه ، ۷۲ هزار و ۱۶۳ پست است(بدون احتساب کارد آموزشی آموزش و پرورش)  که ۳۸ هزار و ۵۵۹ پست با تصدی است و ۳۳ هزار و ۶۳۴ پست بلاتصدی به‌این منظور که ۴۶.۵ درصد پست‌ها در استان بلاتصدی است.عمده پست‌های بلاتصدی مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی استان است.

جمشیدی تعداد پست‌های مدیریتی استان را ۶ هزار و ۸۸۰ پست عنوان کرد و ادامه داد: از این تعداد ۴ هزار و ۸۲۸ پست با تصدی و دو هزار و ۵۲ پست بدون تصدی است. تعداد نیروهای انسانی ۶۷ دستگاه خراسان رضوی با احتساب کادر آموزشی آموزش و پرورش ۱۳۴ هزار و ۵۸۴ نفر است که ۵۱ درصد آقایان و ۴۹ درصد بانوان هستند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی در رابطه با بودجه زیارت هم گفت: با وجود پیگیری‌هایی که در سال ۹۷ صورت گرفته برای شهرهای قم، شیراز و مشهد ۱۵ میلیارد تومان در این رابطه اختصاص یافته که تخصیص صفر بود و همین اتفاق هم در سال جاری رخ داده است

کد خبر 4754784

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 0 =