سازمان ها باید یک قدم از فرصت ها پیش باشند

پانزدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی با حضور مقامات و متخصصان این حوزه برگزار شد.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مدیریت صنعتی، محمد باقر عالی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این کنفرانس با اشاره به اهمیت مبانی توسعه پایدار در نتایج و فرایندها اظهار داشت: یکی از ویژگی های این کنفرانس پایداری و استمرار آن است و لازم است که مساله محوری و مقایسه دغدغه های جهانی و کشوری در آن جایگاه ویژه ای داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اقتصاد مقاومتی گفت: بستر توسعه در ایران اقتصاد مقاومتی و مهمترین عنصر آن نیروی انسانی است بنابراین همین جا به سازمان مدیریت صنعتی ماموریت می دهم برای طراحی و تدوین دوره های کسب و کار در شرایط تحریم اقدام نماید.

عالی، مهمترین محور برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت را نهضت ساخت داخل عنوان کرد و اظهار داشت: ایدرو مصمم است معادل ۱۰ میلیارد دلار از قطعات مورد نیاز بخش صنعت را در داخل کشور با کمک سازندگان و کارآفرینان محقق سازد که مهمترین عامل موفقیت آن نیروی انسانی است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در جمع کارآفرینان اقتصادی و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی گفت: توجه به جوانان به عنوان اصلی ترین عنصر پیشرفت در کشور باید مورد توجه کنفرانس توسعه منابع انسانی قرار گیرد و سازمان مدیریت صنعتی باید برای پرورش جوانان برنامه ریزی کند.

وی با تاکید بر بیانات مقام معظم رهبری مبنی تداوم جنگ اقتصادی گفت: مساله محوری بومی با توجه به مسائل منابع انسانی کشور باید در کنفرانس های بعدی مورد توجه قرار گیرد و لازم است سازمان مدیریت صنعتی با همکاری ایدرو یک الگوی رفتاری منابع انسانی بر پایه اقتصاد مقاومتی و انقلاب صنعتی چهارم طراحی نماید.

در بخش دیگری از این کنفرانس، برات قبادیان معاون آموزش، پژوهش و نوآوری وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به ضرورت مدیریت براساس شاخص های علمی گفت: ایران در زمینه تربیت منابع انسانی در حوزه فنی مهندسی و علوم کاربردی در جایگاه مطلوبی قرار دارد و شایسته است با برنامه ریزی به جایگاه مطلوبی در شاخص های جهانی توسعه منابع انسانی نیز دست یابیم.  

وی افزود: کاری که سازمان مدیریت صنعتی در حوزه منابع انسانی انجام می دهد کار ارزشمندی است و ارزش این کار زمانی بیشتر می شود که الگویی برای اجرا در کشور طراحی و در اختیار دولت قرار گیرد.
معاون آموزش، پژوهش و نوآوری وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: مقام عالی وزارت به بحث منابع انسانی نگاه ویژه ای دارد و برای جذب ۵۰۰ نفر از نخبگان دانشگاه ها در حوزه صنعت دستور داده است.

وی با اشاره برنامه ۷ محوری سال ۹۸ وزارت صمت گفت: یکی از محورهای این برنامه، طرح توانمند سازی "تاپ" است که با اجرای آن ارتباط بین صنعت و دانشگاه و توسعه همه جانبه در حوزه های صنعت، معدن و نیروی انسانی محقق می شود.

بنا به این گزارش ابوالفضل کیانی بختیاری مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی و رئیس پانزدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی نیز طی سخنانی اظهار داشت: امروز، شاهد تحولات اساسی در مدیریت منابع انسانی سازمانها هستیم و مفاهیمی مانند مدیریت سرمایه های انسانی، مدیریت استعداد یا شریک استراتژی در منابع انسانی جایگزین مفاهیم سنتی همچون مدیریت نیروی انسانی، مدیریت کارکنان و ... شده است.

کیانی بختیاری با اشاره به چالش امروز سازمان ها در حوزه منابع انسانی و بررسی مسائل روز این حوزه به رده بندی نسل های منابع انسانی پرداخت و شکل گیری نسل اول منابع انسانی را مبتنی بر روابط کار و امور اداری، نسل دوم را بر مبنای همکاری با کسب و کار سازمان، نسل سوم را مبتنی بر داده ها برای تصمیم سازی و تصمیم گیری و نسل چهارم را مبتنی بر شبکه های پلتفرمیک و زیست بومی عنوان نمود.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، با تقسیم بندی سازمان ها به سازمان های قبیله ای، سنتی، مدرن و پست مدرن به بیان ویژگی هریک پرداخت و گفت: در سازمان های پست مدرن، تمامی ذینفعان در نظر گرفته می شوند؛ فرهنگ سازمان مبتنی بر ارزش است و توانمندسازی و قدرت دهی به منابع انسانی اعمال می شود.  

وی سازمان های پست مدرن را سازمان هایی هیبریدی عنوان نمود که گونه ای از سازمان های دوسوتوان هستند که از یک سو دارای بال ماموریت فرهنگی -  اجتماعی و زیست محیطی و از سوی دیگر دارای بال کسب و کار و درآمد زایی هستند.

کیانی بختیاری افزود: سازمان های هیبریدی با این رویکرد ایجاد شده اند که مدل های سنتی انتفاعی و غیر انتفاعی هیچکدام به مسائل فرهنگی- اجتماعی و زیست محیطی که در حال حاضر با آن مواجه هستند، به اندازه کافی اهمیت نمی دهند. بنابراین کارآفرینان سازمان های هیبریدی به دنبال ایجاد سازمان ها و بازار های قابل قبول برای پرداختن به مسائل خاص فرهنگی- اجتماعی و زیست محیطی هستند.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با بیان اصول فکری سازمان ها با فرهنگ هیبریدی از جمله خلق ارزش برای زندگی سالم، عدالت محیطی و اجتماعی، پایداری محیط زیست  و محصولات و خدمات با کیفیت برتر تاکید کرد: ویژگی های مدیران  و سیاست گذاران سازمان های هیبریدی این است که این افراد به عنوان معماران فرهنگی و شیوه های زندگی سالم و پایدار شناخته می شوند و کارآفرینان آگاه به مسائل زیست محیطی و مدیران توسعه دهنده مفاهیم جدید کسب و کاری هستند.  

کیانی بختیاری در خصوص عوامل کلیدی متمایز کننده سازمان های هیبریدی از سازمان های سنتی گفت: در این نوع سازمان ها، اصالت با جامعه و محیط زیست می باشد و مورد کسب وکار در درجه ثانویه است؛ به عبارتی می توان گفت این نوع سازمان علاقه مند به سودآوری در راستای حل مسائل و دغدغه های محیط زیست و جامعه می باشند.

وی افزود: در این سازمان ها رابطه با تامین کنندگان، کارکنان، و مشتریان مبتنی بر منافع دوجانبه و نتایج پایداری است. هزینه ها لحاظ می شود اما پس از برآورده سازی نتایج زیست محیطی و اجتماعی و تمرکز بر اثربخشی است.

کیانی بختیاری تصریح کرد: در این سازمان ها فعالیت صنعت بر پایه ایجاد بازارهایی برای رقابت موفق یا تفاهم نامه های مشترک و یا بعضا تشکیل اکوسیتم هایی مشترک در جهت رفع نیازهای جامعه و محیط زیست است و هدف اصلی این نوع سازمان ها، رفع دغدغه های اساسی بشریت است و در این راستا از تعامل، همکاری، تشکیل اکوسیستم و ... دریغ نخواهند کرد.

وی در پایان ضمن بیان درس آموخته ها برای پذیرش روندها و تغییر پارادایم ها اظهار داشت: مدیرانی که نتوانند گذشته را به یاد آورند، محکوم به تکرار آن هستند و مدیرانی که تدارک آینده را نبینند، به اسارت در جبر آینده محکوم هستند.

در ادامه، نسرین جزنی دبیرعلمی کنفرانس طی سخنانی گفت: با موج جدید توسعه صنعتی تمرکز و توجه مدیران  منابع انسانی بر شرایط بازار، عملکرد رقابتی، استفاده از تکنولوژی جدید، نیروی کار دیجیتال، مسئولیت اجتماعی شرکت و توجه به محیط زیست در جهت افزایش و بهبود عملکرد کارکنان آغاز شده است.

وی افزود: الزام توجه سازمان ها به محیط زیست، مدیران منابع انسانی را بر آن داشته است که رویکردی برای همسویی مسئولیت های اقتصادی، اجتماعی، و زیست محیطی را مدنظر قرار دهند و سرمایه انسانی با مجموعه دانش، مهارت ها، تجربه، نگرش، خلاقیت ها و تعهدات کارکنان درباره مدیریت محیط زیست را در برنامه های آموزشی خود لحاظ کنند.

جزنی در پایان تاکید کرد: هنوز فرصت درک و تجربه برخی از مفاهیم مطرح شده در موج های صنعتی قبلی برای ما فراهم نشده است، اما شرایط به سرعت در حال تغییر است و تحولات فارغ از آمادگی یا عدم آمادگی ما خواهند رسید.

کد خبر 4794740

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 7 =