ساخت هتل در منطقه کوهستانی تهران رای نیاورد

اعضای شورای شهر ساخت هتل در منطقه کوهستانی تهران را مغایر اهداف مقابله با ساخت برح باغ دانستند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان بررسی لایحه «اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت انعقاد قرارداد پروژه‌های هتل کوهستان و هتل تاو به روش مشارکت واقع در شهرداری منطقه ۲»، با توضیحات محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری آغاز شد، و وی گفت: تحت عنوان مجوز برای انعقاد پروژه هتل کوهستان و هتل تاو به روش مشارکت در منطقه ۲ در ۳ کمیسیون شهرسازی معماری و برنامه و بودجه مطرح شد و نهایتاً با طرح هتل تاو که پهنه قرارگیری اش در منطقه حفاظت شده بود مخالفت شد اما درباره هتل کوهستان که در پهنه خدماتی قرار دارد و در زمینی با مساحت ۱۷ هزار متر مربع مربوط به بخش خصوصی در میدان کتاب خیابان کوهستان است، موافقت اولیه شده است.
وی ادامه داد: یکی از نیازهای جدی شهر تهران هتلینگ است و شهرداری همیشه سعی کرده است تسهیلاتی را در این زمینه داشته باشد، هر چند ضابطه بلندمرتبه سازی لغو شده است اما الان در دستور جلسه شورای عالی شهرسازی قرار گرفته و مبنا برای انعقاد قرارداد، تعیین طبقه نیست. و به همین خاطر قید شده با رعایت کلیه ضوابط و اخذ مجوزهای لازم اقدام کند.

بارگذاری هتل در ضلع شمالی کوهستان چه توجیهی دارد؟

صدراعظم نوری در مخالفت با این لایحه با اشاره به اینکه این زمین در محدوده طرح شمسه که دارای مصوبه شورای عالی و معماری است قرار گرفته و ذخیره گاه است گفت: شهرداری باید به سمت تملک املاک شخصی برای توسعه شهر برود، در این شرایط چطور در ضلع شمالی کوهستان تصمیم به بارگذاری سنگین هتلی می‌گیرد در حالی که با مصوبه شورای عالی شهرسازی همخوانی ندارد. مگر ظرفیت این منطقه چقدراست یک مال بزرگ، که در پشتش بارگذاری در بر می‌گیرد. این حجم بارگذاری با مساله حفظ این منطقه چقدر همخوانی دارد؟

خداکرمی پرسید: آیا سازمان مشارکت و سرمایه گذاری شهرداری ریسک این پروژه را هم سنجیده است؟ این حجم بارگذاری یعنی یک ریسکی را به منطقه تحمیل می‌کنیم. این زمینی که در اختیار شهرداری است آیا برای انتفاع همه مردم مطالعه شده است؟ به نظر می‌رسد هیچکدام از مطالعات انجام نشده است.

عدم ارائه کلیات طرح وهن شورا و مغایر با قانون است

اعطا هم در مخالفت و نظر موافقان که هتل سازی را نیاز شهر تهران دانسته‌اند، گفت: ما در این زمینه کمبود جدی داریم اما لایحه فرستاده شده است با بررسی کارشناسان به ۴ دسته با ضوابط مغایرت دارد، نخست اینکه وفق قانون شهرداری باید مشخصاً تمام ارکان معامله و ارکان قرارداد را به تصویب برساند در صورتیکه ما وقتی این لایحه را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که جز کلیات چیزی معلوم نیست و به نظرم این وهن شوراست و با قانون شورا مغایریت دارد.

وی در ادامه تصریح کرد: در این لایحه همچنین مغایرت‌هایی با سند جامع سرمایه گذاری دیده می‌شود که در پیش نویس صرفاً مجموعه‌ای کلیات اقتصادی و کلیات فنی عنوان شده و سوال است از آنجایی که طبق ماده ۱۰ سند جامع سرمایه گذاری اهلیت سرمایه گذار باید صحت سنجی شود، آیا شده است؟ چه مستنداتی دارد؟ ۳۵ پروژه متوقف سازمان سرمایه گذاری بخش عمده‌اش به این علت است که اهلیت سرمایه گذار سنجیده نشده است.

این عضو شورای شهر افزود: در سند جامع سرمایه گذاری رابطه با فاز بهره برداری هم به عنوان ارکان قرار داد ذکر شده اما وجود ندارد.

وی گفت: من تعجب می‌کنم که برای ساخت یک ساختمان ۳۷ طبقه‌ای برای کمیسیون ماده ۵ مصوبه می‌گیرید، کمیسیون ماده ۵ مگر می‌تواند مجوز موردی بلندمرتبه سازی صادر کند؟ از سال ۹۳ حتی یک مورد مجوز صادر نکرده است.

تصویب این لایحه را به نحوی احیای مصوبه برج باغ سابق است

اعطا تصویب این لایحه را به نحوی احیای مصوبه برج باغ سابق دانست و اظهار داشت: ساخت و ساز در آن اراضی، ساخت برج باغات شبیه قبل با یک ادبیات دیگر است.

رسولی در جایگاه موافق با تقاضای شهرداری گفت: یکی از مهمترین کاستی‌های شهر تهران که ام القرای جهان اسلام یاد می‌شود اما بسیاری از شاخصه‌های شهر جهانی را دارا نیست فقدان ظرفیت‌های مکفی شهری است و این مسئولیت اجتماعی شهرداری تهران هم هست.

وی ادامه داد: در برنامه دوره پنجم از تلاش برای تبدیل کلانشهر تهران به شهر جهانی یاد کردیم. و با اینکه این پیشنهاد با سند جامع سرمایه گذاری مغایرت دارد، مخالفم، آنچه شهردار خواسته بر حسب این قانون چون حجم این سرمایه گذاری مشارکتی و معاملاتی فرآیند مذاکرات و رسیدن به توافق نامه را از شورا اجازه بگیرند.

وی تاکید کرد: هیچکدام از بندهای مطرح شده از سوی اعطا با این تصویب این لایحه نقض نمی‌شود.

رسولی با اشاره با اینکه شهرداری در حال مذاکرات اولیه است و می‌خواهیم به سرمایه گذار اجازه بدهیم فراتر از سقف مصوبات شورا مذاکره کنند، گفت: فضای سرد و راکد سرمایه گذاری مدیریت شهری این مجوز می‌تواند با رعایت مقررات مذاکره کند.

چرا آخر دوره مجوزهای سرمایه گذاری و اعطای زمین و ساختمان صادر می‌کنیم

مسجد جامعی در مخالفت با این لایحه گفت: چرا آخر دوره مجوزهای سرمایه گذاری و اعطای زمین و ساختمان صادر می‌کنیم یک کاری نکنیم بگویند آخر دوره از مواضعشان کوتاه آمدند، شهر به جز هتل خیلی چیزها ندارد.

وی ادامه داد: چطور در منطقه پرتراکم ۲ در فضای مشجر هتل بسازیم؟ کدام سرمایه گذاری پایان دوره جلو می‌آید؟ در حالی که مجوزی که برای سرمایه گذاری هزارو یک شهر با موافقت ۱۴ عضو شورا به موفقیت نرسید ما باید محرک سرمایه گذاری نه سرمایه گذار.

مشکل گردشگری ما هتل نیست

مسجد جامعی تاکید کرد: مشکل گردشگری ما هتل نیست، ما با صدور این مجوزها خیلی چیزها را زیر سوال می بریم. کمیسیون برنامه بودجه آنقدر شتاب نداشته باشد، رضایت شهروندان مهمترین اولویت ماست، چرا در حالی که فضای عمومی درست نمی‌کنید و عبد و عبید پول شده‌ایم. این سند اگر تصویب شود پولی به ما نمی‌رسد.

فراهانی در موافقت با این طرح گفت: شهرداری در این موضوع سرمایه گذاری نمی‌کند، اگر شهرداری پول داشته باشد باید موارد مورد اشاره آقای مسجد جامعی را اجرا می‌کند.

وی ادامه داد: همه ما بر بحث ضرورت سرمایه گذاری هم زبان هستیم و سند جامع سرمایه گذاری هم به همین دلیل تصویب شده است.

تعداد هتل‌های ۵ ستاره ما با پیش از انقلاب برابری می‌کند

به گفته وی تعداد هتل‌های ۵ ستاره ما طبق آمار مشابه و برابر هتل‌های سال ۵۷ است در حالی که دبی بیش از ۱۲۰ هتل ۵ ستاره دارد در حالی که ایران که قطب گردشگری سلامت است و غالباً نیاز به اقامت هتل ۴ ستاره به بالا دارد و ضریب اشغال هتل‌هایش در سال ۹۸ و ۹۷ بالای ۹۰ درصد بوده است. و البته لازم است که ضوابط رعایت شود.

فراهانی با اشاره به اینکه یکی از مالکان زمین خودش پیشنهاد ساخت هتل داده است، گفت: کدام هتل ۵ ستاره در دنیا ۱۱ طبقه بوده است. به خاطر نگرانی اضافه طبقه نمی‌توانم این کار را دنبال نکنم. اهلیت اقتصادی مشخص است و ارکان سرمایه گذاری پیش از قرارداد مشخص نمی‌شود.

ساخت این هتل هیچ مغایرتی با سند پنجم توسعه شهر تهران ندارد

وی یادآور شد، ساخت این هتل هیچ مغایرتی با سند پنجم توسعه شهر تهران ندارد. ضمن اینکه این لایحه از سال گذشته دنیال شده و امروز به صحن رسیده است ضمن اینکه مالک درخواست کننده است.

خداکرمی ابراز داشت: مشکلات توریست جای دیگری است و شما با وجود اینکه این مشکل جای دیگری است، ۱۷ هزار متر زمین با ارزش در منطقه ۲ را می‌خواهید هتل بسازید.

حق شناس گفت: این موضوع در کمیسیون مشترک بررسی شده است و قطعاً ما متولی همه امور نیستیم و مسائلی که از سوی مخالفان مطرح شد ربطی به موضوع ندارد.

این لایحه در نهایت با ۱۰ رأی موافق به تصویب نرسید.

کد خبر 5214830

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
 • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
 • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
 • 5 + 7 =

  نظرات

  • مستاجر IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
   0 0
   شورای شهر از بدو تاسیس بحال چه کار مثبتی انجام داده نمیخواد هتل در کوه و دشت بسازد دو زار بفکر مردم باشند و بفکر ساخت مسکن برای مردم مستاجر بدبخت باشند کلی هزینهالکی برای این چند نفر که پول دور ریختن بهتر از هزینه تو این موارد آست ساخت هتل واقعا که مردم بفکر چه هستند شما به چه فکر خدا خودت کمک کن