کاهش کمکهای خیریه نهادهای دینی غرب را در تنگنا قرار داده است؛ گزارش هفتگی ادیان جهان

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: درحالی که بیش از یکسال از آغاز رکود اقتصاد جهانی می‌گذرد و تبعات آن بسیاری را در تنگنا قرار داده و حتی کمکهای خیریه را نیز کاهش داده است، رهبران دینی به شدت بر اخلاق و الگوی دینی جامعه برای حل این بحران تأکید دارند.

کمکهای مردمی به سازمانهای خیریه دینی امریکا کاهش یافته است

سال گذشته سازمانهای خیریه گزارش دادند که کمکهای خیریه‌ و مردمی 5/5 درصد افزایش یافته است. این درحالی است که این سازمانها اعلام کردند امسال درسراسر امریکا 2 درصد از کمکهای خیریه به سازمانهای دینی کم شده است.

مؤمنان که همواره 35 درصد از 307 میلیارد کمکهای خیریه را فراهم می‌کردند برای دومین سال متوالی این میزان را به 100 میلیارد دلار رساندند. به رغم اینکه سازمانهای امور بین‌المللی و سازمانهای انتفاعی اجتماعی به افزایشی در کمکهای خیریه اشاره کرده بودند اما دو سوم از سازمانهای خیریه برای دومین بار در تاریخ 50 سال گذشته کاهش این کمکها را متذکر شده‌اند.

دل مارتین رئیس بنیاد صدقه امریکا که این گزارش را منتشر کرده گفت: رکود اقتصادی کاهش کمکهای خیریه را موجب شده است. ما قطعاً شاهد رکود بیشتر این کمکها خواهیم بود اما ممکن است اوضاع وخیمتر از این شود.

تحقیقات نشان می‌دهد که 54 درصد از سازمانهای خیریه خدماتی شاهد افزایش نیاز به خدمات در سال 2008 بوده و 60 درصد وادار به کاهش بودجه‌ها شده‌اند. سازمانهایی که در راستای توسعه فعالیتهای مربوط به جوانان بودند نیز بیشترین ضربه را از بحران اقتصادی متحمل شده و 74 درصد آنها فقدان بودجه را گزارش کردند. قسمت اعظم کمکها از سوی افراد مستقل صورت می‌گیرد و کمک به سازمانهایی که منحصراً دینی هستند نیمی از تمام کمکها را دربرگرفته است.

مفاهیم ارزشی باید جایگزین قوانین اقتصادی شوند

پاپ شنبه 23 خرداد برخی نکات را درباره بخشنامه پاپی که به زودی منتشر می‌شود متذکر شد و گفت: بحران اقتصادی جهان نشان می‌دهد قوانین و ارزشهایی که اقتصاد را در سالهای گذشته احاطه کرده باید جایگزین مفاهیمی شوند که به نیازها و حقوق اقشار ضعیفتر احترام می‌گذارند.

پاپ بندیکت شانزدهم که درباره بخشنامه خود صحبت می کرد اظهار داشت:  این سند دربرگیرنده نکاتی است که باید دنبال شود و ارزشهایی که توسط مؤمنان مورد حمایت قرار گرفته خستگی ناپذیر دنبال شوند تا درک این موضوع محقق شود که همزیستی انسان کاملا آزاد است.

در دیدار پاپ با اعضای بنیاد حمایت از پاپ این فرصت برای پاپ به وجود آمد تا بار دیگر به موضوع بحران اقتصادی و الگوی توسعه که مسبب آن بوده بازگردد و در ادامه گفت: در حقیقت بحران اقتصادی و مالی به کشورهای درحال توسعه و صنعتی کشیده شده و نشان می دهد که الگوهای مالی- اقتصادی که در سالهای اخیر حوزه اقتصاد را احاطه کرده بوده باید تغییر کند.

پاپ از اینکه برخی از نهادها و مؤسسات واتیکان اقدام به بررسی مسائل حوزه اقتصاد را از نقاط آغاز کرده که نقش مثبت و بنیادین اقتصاد، بازار، مایملک خصوصی ابراز مسرت کرد و آن را مسئولیت پذیری برای ابزار تولید و همچنین خلاقیت آزاد انسان در عرصه اقتصاد خواند.

رهبرکاتولیکهای جهان در پایان گفت: بخشنامه آینده من که به زودی منتشر می شود نشان دهنده موضوع گسترده اقتصاد و کار است و شواهدی ارائه می دهد که مسیحیان باید براساس آن حرکت کرده و ارزشهای دینی را ترویج کرده و از آن دفاع کنند تا جهانی تحقق یابد که در آن همه انسانها بتوانند کاملا آزاد و براساس همکاری دوجانبه زندگی کنند.

بخشنامه پاپی موثق‌ترین و معتبرترین سندی است که پاپ می‌تواند صادر کند، نخستین بخشنامه پاپ بر عشق و دومین آنها بر امید تمرکز داشت. سومین بخشنامه پاپی بندیکت دویست و نود و ششمین بخشنامه پاپی از سال 1740 محسوب می‌شود، سالی که برای نخستین بار بخشنامه پاپی به منظور هدایت کاتولیکها صادر شد. این بخشنامه‌ها به لحاظ سنتی به منظور هدایت کلیسای کاتولیک درباره موضوعات دکترین، اخلاق و قوانین صادر می‌شوند.

شبکه دینی مبارزه با قاچاق انسانی تشکیل می‌شود

عضو کنگره نهادهای زندگی و جوامع مقدس در کلیسای کاتولیک روم با اشاره به اینکه قاچاق انسانی شکل تازه‌ای از فقر است یادآور شد که نهادهای دینی باید بیشتر به این امر توجه داشته و تشکیل شبکه دینی مبارزه با قاچاق انسان را بررسی کنند.

اسبیو هرناندز سولو از شخصیتهای دینی کلیسای کاتولیک طی یک نشست مطبوعاتی موضوع همایش کنگره نهادهای زندگی و جوامع مقدس را که به‌زودی برگزار می شود، "شبکه دینی زنان علیه قاچاق انسان" عنوان کرد و گفت که این نشست از دوشنبه 25 خرداد آغاز شده و تا پنجشنبه 28 خرداد ماه ادامه خواهد داشت.

اتحادیه بین‌المللی عالی رتبه‌گان و سازمان بین المللی مهاجرت این همایش را با هدف ارزیابی بیانیه نهایی کنگره اول که در سال 2007 تشکیل شده برگزار کرده و طی آن تشکیل شبکه دینی مبارزه با قاچاق انسانی را بررسی می‌کنند. این بیانیه تأکید کرده بود که ما قاچاق انسان را به عنوان یک جرم تلقی کرده و آن را اهانتی به شأن انسان می‌داند.

کشیش هرناندز سولو گفت: قاچاق انسان شکل جدید برده‌داری در قرن بیست و یکم است و به شأن و آزادی زنان و کودکان و همچنین مردان و جوانان که اکثریت آنها از کشور های فقر هستند اهانت می‌کند.

براساس آمارها در طول سال 2007 حدود 5/2 میلیون نفر قربانی قاچاق انسان بوده که 500 هزار نفر آنها در اروپا بودند.

تحمیل الگوی انحصاری سکولار جوامع را به ناکامی می‌کشاند

کلیسای ارتدکس روسیه اعتقاد دارد که الگوی بشردوستانه سکولار نباید به عنوان تنها شیوه صحیح به جهان تحمیل شود.

اسقف اعظم وسفولد چاپلین رئیس شورای دفتاتر کلیسایی و اجتماعی طی همایشی درباره روابط میان دین و دولت گفت: پروژه سکولار تحلیل رفته است. این پروژه هیچ قدرتی به مردم نمی‌دهد و نمی‌تواند در مواقع اضطراری الهام بخش آنها باشد و قادر نیست به آنها کنترل خود و خودداری بیاموزد.

براساس اظهارات وی، اطلاعات جمعیت‌شناختی، آزمایشهای روانشناختی و تحقیقات جامعه‌شناختی به اتفاق نشان می‌دهند که ایدئولوژی سکولار جامعه را از بسیاری از منافع ذاتی یک جامعه و انگیزه قوی دینی بی‌بهره می‌کند.

امروز نمونه‌های بسیاری در این رابطه وجود دارد که انگیزه‌های قوی دینی ممکن است تأثیرات بیشتری نسبت به یک جامعه‌ای داشته باشد که با هویت سکولار اداره می‌شود. درحقیقت امروز مشاهده می‌کنیم که جستجوی دین مدنی و ارزشهای جهانی انسانی نسبت به غایت نهایی وجود برای بسیاری از مردم به‌ویژه در غرب ناکامی به دنبال داشته است.

وی براین اعتقاد است که این روند در توسعه جامعه می‌تواند تمرکز ویژه‌ای فراهم آورد و برای سیاستمداران و متفکران بی‌اعتنایی به همراه داشته و در نهایت این پدیده مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرد.

وسفولد در ادامه اظهارات خود اظهار داشت: جهان امروز نیاز به پیشرفت در تلاش بر وحدت انسانها دارد و تحمیل الگوی دولت و جامعه و روابط دولت، جامعه و دین به عنوان تنها الگوی صحیح شیوه مناسبی تلقی نمی‌شود چراکه وضعیت جامعه باید به گونه‌ای باشد که الگوهای مختلفی درباره جامعه، خانواده و جوامع محلی اجرا شوند.

کاهش کمکهای خیریه کلیسای ارتدکس روسیه را در تنگا قرار داده است

به دنبال متوقف شدن کمکهای بسیاری از شرکتها در شرایط بحران اقتصادی، کلیسای ارتدکس روسیه با کاهش بودجه مواجه شده است. براساس مرکز اطلاعاتی یک سازمان خیریه روسیه، نیمی از شرکتهای روسیه میزان کمکهای خود را به کلیسا کاهش داده اند و 27 درصد آنها کمک به کلیسا را از بودجه خود حذف کرده اند. این درحالی است که درآمد حاصل از فروش شمع، شمایل و اشیای ارزشمند کلیسا مهمترین منبع درآمد مقر پاتریاک مسکو را تشکیل می دهد.

ممانعت از اجرای ترانه مسیحی دانش‌آموز ناشنوا در امریکا

یک مدرسه ابتدایی در کالیفرنیا از اجرای یک ترانه مسیحی به زبان اشاره توسط یک دانش‌آموز هفت ساله جلوگیری کرد و علت آن را ریشه دینی و مسیحی این ترانه عنوان کرد. مقامات این مدرسه از استعداد این دانش آموز تجلیل کرده اما اظهار داشته‌اند که این ترانه برای برنامه نمایش استعدادهای این مدرسه غیرقابل قبول است.

شعائر آب مقدس از کلیسایی در ایتالیا حذف شد

کلیسای ایتالیایی در حومه شهر رم ارائه " آب مقدس" به نیایشگران کلیسا را متوقف کرده چرا که کشیش این کلیسا از این امر ابراز هراس کرده است که این رسم از آداب و رسوم شیطان پرستان گرفته شده باشد. تصمیم به حذف آب مقدس از کلیسا به دنبال قرار دادن کاسه‌ای از گل در این کلیسا صورت گرفته است که بسیاری از مؤمنان آن را غیرمعقول توصیف کرده‌اند.

قوانین منع ورود سیکها به ارتش آمریکا بررسی می شوند

به دنبال اعتراض جامعه سیک، وزارت دفاع ایالات متحده تصمیم گرفت سیاستهای خود را که از الحاق سیکها به نیروی مسلح جلوگیری می کرد تغییر دهد. پنتاگون از طرف وزیر امور خارجه به یک گروه ائتلافی از سیکها اطلاع داد که قانونهای کنونی درباره ممانعت از حضور سیکهای آمریکایی در ارتش به خاطر پوشیدن عمامه مورد بررسیهای مجدد قرار می گیرد.

پیروان آئین سیک جشن دینی نور را در پاکستان برگزار می‌کند

بیش از پانصد زائر سیک از هندوستان و هزاران سیک از سراسر پاکستان و کشورهای دیگر از سه‌شنبه 19 خرداد ماه به مدت سه روز در جشنهای دینی سیکها با عنوان "نور با پیوستن نوری دیگر" شرکت کردند.

در طول این جشن زائران سیک به انجام مراسم و شعائر دینی چون یاترا در پنجاب پرداخته ، در آب مقدس معبد غسل می کنند و از معبد نمادین باباولی در بالای تپه دیدار کردند.

 براساس آموزه های آئین سیک، گوروها و متون مقدس سیک اگر فردی غیر اخلاقی باشد یا در طول دوره ای از زندگی خود به امورات غیر اخلاقی توجه داشته باشد حتی پس از ترک این دنیا از دنیا نمی رود. آئین سیک توسط گورو نانک (1469-1539) پایه گذاری شد که پس از آن 9 گوروی دیگر ترویج آموزه های وی را به عنوان رهبران مذهبی این آئین پیگیری کردند. بیشتر مؤمنان به این آئین در هندوستان سکونت دارند.

نمایش مجسمه 5/4 متری بودای شنی در آلمان

از جمله هنرمندان بودایی که با شن مجسمه‌هایی را می سازد مجسمه‌ای به ارتفاع 5/4 متر از بودای نشسته ساخته است و آن را در دومین نمایشگاه جهانی مجسمه‌های شنی در برلین آلمان ارائه کرده است. این نمایشگاه تا پایان ماه ژوئیه و رأی‌گیری مردمی درباره بهترین اثر ارائه شده ادامه خواهد یافت. در این نمایشگاه 12 هنرمند از 12 کشور مختلف شرکت کرده‌اند.

تایلند گنجینه‌های بودایی و هندو کامبوج را بازگرداند

تایلند هفت گنجینه از عصر طلایی کامبوج را طی مراسمی به این کشور همسایه بازگرداند و خواستار ممانعت از قاچاق اشیای عتیقه شد. این مجسمه‌ها از قرن دوازدهم از جمله شش سر مجسمه‌های الهه شیوا آئین هندو در جریان دیدار نخست وزیر تایلند از این کشور به کامبوج بازگردانده شد. گسترش غارت معابد باستانی کامبوج در دهه‌های اخیر چشمگیر بوده است. بسیاری از این اشیای عتیقه غارت شده به تایلند قاچاق می‌شوند و در بازارهای فروش بین‌المللی یا مجموعه‌داران شخصی به فروش می‌رسد.

کد خبر 897311

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 12 =