شقایق لامع زاده خبرنگار و مترجم گروه بین الملل تعداد خبر 4010

  • خبرنگار و مترجم گروه بین الملل خبرگزاری مهر و دانش آموخته مترجمی زبان آلمانی در مقطع کارشناسی است. وی با سابقه بررسی مسائل حوزه اروپا و کشورهای آلمانی زبان بوده و در حال حاضر نیز به تهیه و تولید گزارش و خبر در حوزه اروپا می پردازد.