مهمترین موضوعات تصاویر خبری این هفته عبارتند از: حمله به یک سرباز صهیونیست در تل آویو، ادامه پیشروی گدازه های مذاب در هاوایی، نمایش هوایی در چین، تداوم درگیری ها در کوبانی، اعتراضات در مکزیک به ناپدید شدن 43 دانشجو، نشست اپک در چین و فرود روبات روزتا بر روی یک ستاره دنباله دار.

   

شهر خبر