شناسهٔ خبر: 1550121 -

خسرو ناقد «از دانش تا فرزانگی» را منتشر کرد

مجموعه مقالات خسرو ناقد درباره ادبیات و فلسفه با عنوان «از دانش تا فرزانگی» منتشر شد.

به گزرش خبرنگار مهر، کتاب «از دانش تا فرزانگی» شامل مجموعه مقالاتی از خسرو ناقد در حوزه روشنفکری است که در دو دهه اخیر از سوی این نویسنده و مترجم نوشته شده است.

این کتاب در قالب گفتارهایی پیرامون ادبیات و فلسفه است که موضوعاتی نظیر خردورزی و پرهیز از خشونت، دگرگونی نگاه اروپاییان و همچنین ادبیات مدرن و ... را در بر می‌گیرد.

همچنین نقش و جایگاه روشنفکران، پایان روشنفکری، مفهوم روشنفکر و سازگاری ناهمگون سنت و تجدد از دیگر موضوعاتی است که ناقد در مقالات ان کتاب به آنها توجه نشان داده است.

وی همچنین در این مقالات سعی دارد به ریشه‌یابی و زمان رایج شدن کاربرد کلمات و مفاهیم مربوط به روشنفکری بپردازد و شیوه نگارش روشنفکران را نیز مورد توجه قرار دهد.

«از دانش تا فرزانگی» را نشر ققنوس در 215 صفحه منتشر کرده است.

از خسرو ناقد تاکنون آثاری مانند «سیب و سرباز، شعرهایی فراسوی وحشت»، «ناکجاآباد و خشونت، گفتارها و گفت‌وگوهایی از کارل پوپر»، «زندگی به‌رغم تاریخ، گفتارها و گفت‌وگوهایی از لِشِک کولاکوفسکی»، «چرا جنگ؟ بررسی روانشناسانه پدیده جنگ» و «اندیشه غربی و گفت‌وگوی تمدن‌ها» در حوزه ادبیات و فلسفه منتشر شده است.