شناسهٔ خبر: 182002 -

اكبر هاشمي بهرماني آمد

آيت الله "اكبر هاشمي رفسنجاني بهرماني" رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام دقايقي پيش با صدور بيانيه اي رسمي ، كانديداتوري خود در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري را اعلام كرد.

 به گزارش خبرگزاري "مهر" متن كامل اين اطلاعيه  كه در 6 صفحه نگاشته شده ، بدين شرح است :

بسم الله الرحمن الرحيم

مردم شريف ايران
خواهران و برادران صبور و آينده نگر

جوانان و نوجوانان آينده ساز

هشت سال پيش كه مسووليت اجرايي را با خاطري آسوده از قرار گرفتن كشور در مسير توسعه و اعتدال به منتخب شما مي سپردم؛ هرگز گمان نمي بردم شرايط چنان رقم خورد كه در معرض آزموني دوباره قرار گيرم.

اما گذر زمان هم اكنون مرا در مسير تكرار تجربه اي تازه قرار داده است. تصميم به حضور در انتخابات 27 خرداد يكي از سخت ترين تصميماتم در سراسر سالهاي فعالت سياسي من بوده است نه از آن جهت كه قبول مسوليت خللي بر آرامش شخصي ام وارد مي كند كه هرگز در خدمتگذاري عافيت طلب نبوده ام بلكه به سبب ترديدهايي بود كه تصميم گيري را براي من سخت مي ساخت.

نمي خواستم گمان شود كه نظام جمهوري اسلامي توان زايش نخبگان و مديران تازه را ندارد ويا شائبه اين تحليل ناصواب كه برخي تصور كنند اينجانب تنها شكل خدمت به انقلاب و ميهن عزيز را منحصر در مديريت اجرايي مي دانم و يا اينكه مجال براي خدمتگزاري نيروهاي تازه نفس و توانا محدود گردد.

با تامل در رويدادهاي داخلي و خارجي اخير و نيز ماهها ديدار و هم فكري و رايزني با نخبگان، فرهيختگان، احزاب و گروههاي مختلف سني، صنفي، قومي و ديني و كارشناسان و متخصصان و اصحاب فكر و قلم، تحليل ها و نگراني هاي ديگري در فضاي ذهني ام نسبت به آينده شكل گرفت كه با مباني فلسفي ترديدهاي اوليه ام در تعارض بود و خطيرتر از ترديدهايم مي نمود و سرانجام نگراني ها و اميدهايم به آينده بر ترديدهايم غلبه كرد كه بخشي از آنها را در اين مجال با شما در ميان مي گذارم:

1- گسترش تنش ها و تنازعات زيانبار كه اكنون مانع جدي پيشرفت كشور است و مي تواند به كينه هاي عميق و طرد و انزواي نيروهاي گرانقدر انقلاب منجر شود.

2- بروز گرايش هاي افراطي كه زحمات مديران نظام را ناديده مي گيرند و متاسفانه با بزرگنمايي نقصان هايي كه نوعا جناح هاي سياسي در آن بي نقش نبوده اند، مي كوشند دامان خود را پاك جلوه دهند و چهره نظام را بيالايند.

3- شكل گيري فضاي سردي كه مردم را در وضعيت نگران كننده از جهت تضعيف ارزش ها، كاهش شان و منزلت فردي، آسيب پذيري معيشت، امنيت ملي و حقوق و آزادي هاي اساسي قرار مي دهد، بخشي از اين فضا به فرسايش توان نخبگان در بسط حقوق و آزادي هاي اجتماعي باز مي گردد و بخش ديگر بازتاب برخوردهاي نسنجيده و تنش هاي سياسي است كه با دامن زدن به بي اعتمادي عمومي جامعه ويژه جوانان را در معرض بحران اعتماد قرار مي دهد.

4-شرايط حساس منطقه اي و جهاني به گونه اي است كه غلبه بر آن نيازمند انسجام و عزم ملي براي تنش زدايي و جلب اعتماد بين المللي است.صلح و توسعه در خاورميانه بدون حضور ايران مقتدر، مستقل، آزاد و پيشرفته ميسر نمي شود، ايران پهناور و مقتدر، دروازه صلح وثبات خاورميانه و پل ارتباطي شرق، غرب، شمال وجنوب است و مي تواند تهديدها را به فرصت ها تبديل كند و در بين كشورهاي جهان در جايگاه ممتاز و در خور ملت متمدن ايران قرار گيرد.

5- مهمتر از همه شائبه زير سوال رفتن كارآمدي نظام اسلامي ايران است كه تاكنون افتخارات عظيمي در همه عرصه ها آفريده و نور اميدي در دل هاي پاك يك و نيم ميليارد مسلمان جهان و صدها ميليون مستضعف چشم انتظار به وجود آورده است.

6-جمهوري اسلامي پس از تثبيت و توسعه ارزش هاي ديني و توسعه و استقرار امنيت همه جانبه در طول سالهاي دفاع مقدس و نيز طي 16 سال بازسازي و توسعه اقتصادي و سياسي و نهادهاي مدني ، به مرزهاي قابل قبولي از رشد و توسعه رسيده است كه تداوم آن مي تواند توان ملي كشور را در همه زمينه ها افزون و معضل مهم بيكاري را حل نمايد. همچنين با تداوم طرح ناتمام نظام جامع تامين اجتماعي ، فقر ، فساد و تبعيض را به معني واقعي كلمه ريشه كن كند هم اكنون ادامه سياست سازندگي و تعميق و گشترش آن در حوزه ها ي سياسي ، اجتماعي و فرهنگي به "ضرورت نظام" تبديل شده است . با اين وجود هنوز توسعه از ناحيه برخي ديدگاهها در معرض تهديد جدي قرار دارد. دموكراسي اقتصادي و رشد صنعتي، زير بناي دموكراسي سياسي و رشد اجتماعي است و اين ضرورتي است كه بيش و كم مجهول و مقفول مانده است.

7- حركت همه جانبه براي تحقق سند چشم انداز 20 ساله نظام براي رسيدن به ايراني مقتدر، آزاد، آباد و دانايي محور.

8- آرزو دارم كه با ايجاد بستري مناسب كه هر ايراني بجاي تلخي هاي حذف و طرد، با شيريني همدلي و وحدت ملي در آسايش و امنيت كامل با سربلندي و موفقيت زندگي نمايد.

هر چند حضور رهبر مدبر انقلاب، مايه اطمينان و آرامش جامعه اسلامي و انقلابي ماست، اما آثاري كه از نتايج انتخاباتي پرشور و حداكثري به دست مي آيد، براي ادامه گامهاي مصمم نظام اسلامي ، ضروري به نظر مي رسد.

بر مبناي اين تحليل ها و با وجود بر جاي ماندن مباني ترديد هاي نخست، امروز بنا به ضرورت بار ديگر آمادگي خود را براي ورود به عرصه اجرايي اعلام مي كنم و خويش را در معرض انتخاب فرد فرد شما قرار مي دهم.

مي آيم تا ايران با اتكاء و اميد به امدادهاي الهي و به مدد قدرت بيكران هوش، عقلانيت، پشتكار و دوربيني همه ايرانيان داخل و خارج و به پشتوانه خلل ناپذير مشاركت و همبستگي ملي و ديني ، البته به دور از تقابل هاي فرسايشي ، شاهراه همكاري و همگرايي را با هدف توسعه همه جانبه و پايدار، با عشق و نشاط و اعتدال طي كند: تهديد ها به فرصت ها تبديل شود و فرصت ها دو چندان گردد تا عرصه تلاش، كار و توسعه در ايراني كه سرزمين بهار بركت هاي الهي است، گسترده و متنوع تر شود و راه براي پويايي نسل جوان و خلاق و نيز همه انديشه هاي سازنده و همت هاي بلند هموار گردد تا با شعار "همه با هم ؛ كار " مسير آبادي ، آزادي، آسايش و همزيستي مسالمت آميز با جهانيان را طي كنيم و ايراني بسازيم شايسته نام ايراني و تاريخ و تمدن ايران.

با شما ملت ايران بار ديگر، آرزوي آن عارف الهي ، پير جماران را به ياد مي آوريم كه همواره مي فرمود: اگر استقلال و آزادي وطن را خواهان هستيد، "همه با هم " باشيد.

از اين روي به جاي هر گونه تنش، كدورت، افراط و تفريط و يا شعارهاي بي عمل ، مي توانيم ظرفيت هاي طبيعي و ميراث معنوي و سرمايه هاي انساني و ثروت هاي خدادادي ايران را با كمك يكديگر منسجم كنيم، ارزش كار را ملاك و معيار قرار دهيم و پيام قرآني "اعدلوا هو اقرب للتقوي ..." را ميزان گفتار و رفتار خود بدانيم.

امروز، با جامعه جواني روبرو هستيم كه باورها و الگوهاي جديدي را نسبت به نسل گذشته ارائه مي دهد. زنان و دختران ما بدليل تحصيلات عاليه، انگيزه بيشتري براي توسعه و آباداني كشور و حضور در عرصه هاي مختلف دارند. تحولات عميق اجتماعي و فرهنگي جامعه ايراني در كنار شرايط جديد بين المللي ، كارآمدي مديريت كشور را منوط به هماهنگي هرچه مناسب تر با اين تحولات ساخته است.

موفقيت دولت آينده، در گروي تقويت وحدت اسلامي و ملي و بهره مندي از مشاركت همه اقشار جامعه است تا مشكلات و رنج هاي معيشتي مردم با اتكاء به برنامه هاي متقن، مديريتي ملي و مشاركت همگاني ترميم و التيام يابد.

اينك، به آمدن در صحنه انتخابات براي انتخاب نهمين "رئيس جمهور" و پاسخ متواضعانه به همه دعوت كنندگان در گستره اين سرزمين ثروتمند و تمدن ساز افتخار مي كنم.

ربع قرن تجربه مديريت در جمهوري اسلامي ، يك سرمايه ملي است و اين سرمايه را مي توان در راه توسعه و ترقي كشور صرف كرد. حضور من ، نفي تلاش هيچ دولتمرد يا رد توان هيچ نيروي تازه نفسي نيست.

اميدوارم با الطاف خدا و امامان معصوف عليهم السلام بتوانيم تلخي اختلافات و مشكلات معيشتي را به شيريني خدمت به مردم و تعميم آسايش و ديدن شادابي و لبخند رضايت در چهره همه ايرانيان تبديل كنيم.

در طول سالهاي پس از انقلاب اسلامي معمولا هر مقام و مسئوليتي را با راي مستقيم مردم بدست آورده ام. اكنون نيز خويش را در معرض انتخاب شما قرار مي دهم. افزون بر حمايت نخبگان و احزاب، آنچه در نهايت سرنوشت سياسي مرا در اين انتخابات رقم مي زند، راي فرد، فرد هر ايراني است. فردي كه حق دارد در امنيت، رفاه و آزادي زندگي كند و دولتي را بر گزيند كه خويش را وكيل و مجري همه ملت و همه افراد بداند. كارنامه من در پيشگاه ملت روشن است. در اين ميان از نقد برخي اشكالات گذشته و اهتمام به اصلاح آن و در نظر گرفتن واقعيت هاي امروز گريزي نيست. آينده را بدون نگاه به گذشته نمي توان ساخت، اما نبايد در گذشته ماند.

اين اعلام حضور، تلاش مضاعف براي پيوند تجارب موفق گذشته و تحولات اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي آينده است و بزودي برنامه اي جديدم را با شما ايرانيان در ميان مي گذارم و با شما مي گويم : "عليه توكلت و عليه فليتوكل المتوكلون."

اكبر هاشمي رفسنجاني
84.2.20