شناسهٔ خبر: 29028 -
در گفتگو با " مهر "

محمد آزرم : شعر سپهري سرشار از پتانسيل هاي آزاد نشده است

در شعر هاي سهراب سپهري ، پتانسيل هايي وجود دارد كه هنوز آزاد نشده است .
محمد آزرم ، شاعر نوسراي معاصر در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر " با بيان اين مطلب گفت : متاسفانه تا امروز ، از شعر و انديشه ادبي سهراب سپهري بيشتر استنباط هاي شخصي شده است ، در حالي كه او فراتر از تعاريف موجود ، حركت كرده است و ما در اين زمينه ، كمتر حرف زده ايم.
اين شاعر افزود : شعر سهراب ، اين ويژگي را دارد كه با شعرهاي " زبان مدار " امروز كه تكيه شان بر بازي هاي زباني است ، بازخواني شود و تجارب زيادي حاصل خواننده آن گردد.
آزرم ، با اشاره به اين كه درباره نوع نگاه سپهري به هستي ، كمتر شنيده ايم و نوشته ايم ، تصريح كرد : البته برخي از منتقدان ما در معدود نوشته ها و نقدهاي خود توانسته اند تا اندازه اي از زاويه هاي تازه اي كه انتظار مي رود ، به آثار شاعر " مرگ رنگ " نگاه كنند.