شناسهٔ خبر: 4142145 -
مدیر آب وخاک جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری:

۸۴۰ قنات در چهارمحال و بختیاری وجود دارد

شهرکرد- مدیر آب وخاک وامور فنی ومهندسی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: ۸۴۰ قنات در چهارمحال و بختیاری وجود دارد.

طاهر نوربخش در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۸۴۰ قنات در چهارمحال و بختیاری وجود دارد، اظهار داشت: از این تعداد قنات ۲۰۰ قنات خشک شده است.

 مدیر آب وخاک وامور فنی ومهندسی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد:  ۶۴ قنات دیگر استان چهارمحال و بختیاری با کاهش آبدهی مواجه شده است.

وی اظهار داشت: خشکسالی و کاهش بارش ها نقش مهمی در کاهش آبدهی قنات ها داشته است.

حفر چاه های متعدد نقش مهمی در کاهش آبدهی قنات ها  دارد

 مدیر آب وخاک وامور فنی ومهندسی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: تغییر الگوی بارش از برف به باران مهمترین عامل کاهش آبدهی قنات های چهارمحال و بختیاری است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر  باید مصرف اب در بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری کاهش یابد.

 مدیر آب وخاک وامور فنی ومهندسی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: حفر چاه های متعدد در چهارمحال و بختیاری نقش مهمی در کاهش آبدهی قنات ها در این استان داشته است.