شناسهٔ خبر: 608072 -

گزارش تصویری/ بزرگداشت دکتر محمد حسن گنجی

بزرگداشت دکتر محمد حسن گنجی پدر جغرافیای ایران شب گذشته در فرهنگسرای ابن سینا برگزار شد.

دکتر محمد حسن گنجی پدر جغرافیای ایران

دکتر سید رحیم مشیری عضو هیئت علمی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

دکتر ابراهیم باستانی پاریزی عضو هئیت علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران

عکس/ سپند بختیاری