معاون فناوری پژوهشگاه زیست فناوری:

ضرورت اجرای قانون تراریخته/ تصویب مجدد قانون غیر منطقی است

ضرورت اجرای قانون تراریخته/ تصویب مجدد قانون غیر منطقی است

معاون فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری با بیان اینکه تصویب مجدد قانون واردات، تولید کشت محصولات تراریخته غیر منطقی است، گفت: البته که همین مصوبه در حال حاضر اجرایی نمی شود.

دکتر محمد علی ملبوبی، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مصوبه ای که چندی پیش توسط کمیسیون کشاورزی به تصویب رسید، اظهار داشت: در این مصوبه کشت، رها سازی، واردات، صادرات و انتقال محصولات تراریخته بدون رعایت قوانین و دریافت مجوز ممنوع شده است.

معاون فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری با بیان اینکه این قانون از قبل هم بوده است گفت: اکنون این مصوبه  طوری دوباره مطرح شده که « بدون رعایت قوانین آن» از دنباله قانون حدف شده و به درستی اعلام نشده است.

به گفته ملبوبی، نمایندگان مجلس هم قانون را به درستی اعلام کرده اند ولی به اشتباه اینگونه نقل می شود.

وی با تاکید بر اینکه در کل دو قانون در رابطه با تراریخته داریم، اظهار داشت: قانون ایمنی زیستی مصوبه سال ۱۳۸۸و  پیوستن به پروتکل کارتا هنا مصوبه سال ۸۲ که مربوط به نقل و انتقالات بین کشورهاست. دو قانون در مورد محصولات تراریخته هستند که با هم انطباق دارند.

معاون فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری عنوان کرد: در ماده ۲ قانون ملی ایمنی زیستی کشت، رهاسازی، واردات، صادرات، انتقال، جابجایی محصولات تراریخته همه با رعایت مفاد این قانون مجاز است و غیر از آن ممنوع خواهد بود. این همان گفته ای است که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده است.

ملبوبی با بیان اینکه لزومی ندارد که با وجود این قانون، قانون دیگری دوباره به تصویب برسد گفت: ما به نمایندگان گفته ایم که لزومی ندارد با وجود این قانون مجددا به تصویب برسد.

وی گفت: در کمیسیون  تلفیق شاید متوجه نبودند که این قانون وجود داشته است.

ملبوبی با بیان اینکه تصویب مجدد این قانون اشکال منطقی دارد. این قانون وجود داشته ولی متاسفانه که در کل اجرایی نمی شود، تاکید داشت: دبیرخانه شواری عالی ملی ایمنی زیستی این موضوع را رصد نمی کند و باید به اجرای این قانون تمرکز کنیم.

وی با بیان پیشنهاد خود در رابطه با این موضوع گفت: بنابراین به نمایندگان مجلس پیشنهاد می کنیم که در کمیته تصویب قوانین این  موضوع را مورد بررسی حقوقی قرار دهند. به احتمال ۹۹درصد نیاز به تصویب مجدد این قانون نیست و همان قانون ایمنی زیستی با همان ابعاد باید اجرا شود.

وی عنوان کرد: ما از کمیسیون اصل نود می خواهیم که به موضوع عدم اجرای این قانون رسیدگی کنند.ضروری است که در صورت عدم اجرا موضوع مورد پیگیری قرار گیرد.

ملبوبی با بیان اینکه مگر اینکه از دوباره مطرح کردن این مصوبه اراده دیگری مطرح است، اظهار داشت: شاید هدف از تصویب مجدد همان رویه قبلی باشد و واردات داشته باشیم که این موضوع تولید داخل را تحت الشعاع قرار می دهد. در واقع نگرانی از این است که تولید در داخل نداشته باشیم.

به گزارش مهر، چندی پیش مصوبه ممنوعیت واردات و تولید محصولات تراریخته در کمیسیون کشاورزی به تصویب رسید و به کمیته زیربنایی کمیسیون تلفیق ارجاع و آنجا هم تصویب شد.

کد خبر 3855363

برچسب‌ها