اراک - خبرگزاری مهر: لابلای خبرهای صنعتی از چهارمین قطب صنعت کشور، شنیدن این خبر که" شرکت صنایع اراک به محل ذخیره سازی گندم تبدیل شده است" خبر دست اولی بود که در اولین واکنش رنج صنعتگران استان را مضاعف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، رنجی که در پی خصوصی سازی و اداره نامناسب این صنعت 30 ساله، بر شانه های آنان  سنگینی می کند.

با تبدیل شدن انبار شرکت صنایع اراک به انبار گندم، روزانه دهها کامیون گندم برای ذخیره گندم خود مقابل در ورودی شرکت صنایع اراک در نوبت می مانند تا بار خود را در یکی از واحدهای این کارخانه تخلیه کنند.

اگر در زمان های گذشته یوسف پیامبر(ع)  با تدبیر خود انبوه گندم های تولیدی سرزمین مصر را در محل هایی سیلو مانند برای چندین سال بعد ذخیره کرد اکنون تدبیرهایی اندیشیده می شود که هم رنج کارگر را در پی دارد و هم کشاورز.

به درد کارگران برسید

رئیس شورای اسلامی شرکت صنایع اراک با اعلام  اینکه مدتی است شرکتی به نام "شرکت ارمغان نوبهاران" در داخل کارخانه ایجاد شده است و تابلوی آن بر در کارخانه نصب شده است گفت: روزانه دهها کامیون در کمال ناباوری به کارخانه مراجعه می کنند تا گندم های خود را در یکی از واحدهای این کارخانه خالی کنند.

نوروزی با اشاره به اینکه اکنون عملا کارخانه تولیدی ندارد افزود: گویا مدیر این کارخانه با ایجاد این شرکت در داخل کارخانه قصد تبدیل این کارخانه و کم اهمیت کردن موضوع اصلی که شامل تعطیلی تولید و عمل نکردن به تعهدات داده شده به دولت را دارد.

وی با اشاره به اینکه، کارگران دردی بزرگی را با این اقدام تحمل می کنند اضافه کرد: از مسئولان می خواهیم به مشکل این صنعت رسیدگی کنند و زمینه احیاء مجددا آن را فراهم کنند.

حق با کارگران است

فرماندار اراک در این زمینه با اشاره به اینکه، سال گذشته در شهرستان اراک 200 هزار تن گندم برداشت شده که امسال به 380 هزار تن رسیده است، افزود: کل برداشت انجام شده و با توجه به افزایش تولید و کمبود سیلو در سطح شهرستان اراک گندمهای اضافی در شرکت صنایع ذخیره سازی می شود.

 حسن آصفری افزود: اعتراض کارگران هم به‌جاست چراکه کارگران حق دارند اعتراض کنند که چرا به جای کار در کارخانه و پرداخت حقوق در انبارهای این شرکت گندم ذخیره می شود.
 
وی گفت: با شرکت غله هماهنگ شده است تا پول اجاره انبارهای شرکت به مدیر عامل شرکت صنایع داده شود تا به جای حقوق معوق آنها پرداخت شود.
 
انبار شرکت صنایع بهترین مکان برای نگهداری گندم
 
سرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی نیز ظرفیت سیلوهای بخش دولتی را 200 هزار تن و ظرفیت سیلوهای بخش خصوصی (کارخانجات آرد) را 150 هزار تن عنوان کرد و گفت: مصرف سالیانه در استان 180 هزار تن گندم است ولیکن تولیدات استان دو برابر مصرف استان است.
 
 
حمزه منصوری اضافه کرد: امسال یک مقدار گندم موجودی داشتیم که با گرفتن مجوز خروج 150 هزار تن آن قرار است به استانهای همجوار ذخیره شود که تا کنون 70 هزار تن را به استانهای دیگر فرستاده شده است.
 
وی در خصوص ذخیره گندم در شرکت صنایع اراک گفت: انبار این شرکت با 30 هزار تن ظرفیت و سیستم تهویه هوا و باسکول یکی از بهترین انبارها برای ذخیره سازی گندم‌های اضافی است.
 
وی ادامه داد: این انبارها کاملا با استاندارهای بهداشتی مطابقت دارد و تنها قرار است سه الی چهار ماه در این مکان نگهداری شوند.
 
5 و نیم میلیارد تومان کمترین قیمت واگذاری کارخانه 50 هکتاری
 
سه سال پیش شرکت صنایع به بخش خصوصی واگذار شد و خریدار بر اساس اساسنامه خصوصی سازی موظف به حفظ اشتغال، افزایش تولید و ارتقاء کارخانه شده است که به گفته نوروزی تاکنون به تعهدات خود عمل نکرده و اقداماتی را انجام داده است که گویا فصد تعطیلی کارخانه و حتی تغییر کاربری آن را دارد.
 
 
این کارخانه پنج و نیم میلیارد تومان فروخته شد در زمان فروش علاوه بر وجود دستگاههای تولیدی و مواد خام، دارای بیش از 50 هکتار زمین است که بیش از 30 میلیارد تومان ارزش دارد.
 
ارزان فروشی این کارخانه از دغدغه های کارگران است و از سویی تعطیلی این کارخانه و توقف عملی چرخه تولید این کارخانه از زمان واگذاری به امری ناخوشایند برای آنان تبدیل شده است.
 
ارسال بیش از 250 نامه به مقامات مختلف کشوری  برای حل مشکل کارخانه
 
                        

نوروزی رئیس شورای اسلامی کار شرکت صنایع، در ادامه  گفت: برای حل مشکل کارخانه تاکنون بیش از 250 نامه به مقامات مختلف کشور ارسال کردیم.

وی افزود: از جمله به رئیس جمهور، رئیس مجلس، وزیر صنایع، وزیر کار، معاون و مشاور رئیس جمهور، کمیسیون صنایع معادن مجلس و دهها جای دیگر.

او گفت: مشکل شرکت نبود کار و تعطیلی عمدی کارخانه است و در صورتیکه دولت  صاحب کارخانه را مجبور به اجرای بندهای اساسنامه ای که هنگام خرید کارخانه امضاء کرده و متعهد به اجرای آن شده است کند مشکل کارخانه حل می شود.

او گفت:  در حال حاضر 150 کارگر در شرکت باقی مانده است که پنج ماه است حقوق دریافت نکردند.

تبدیل انبار تولید به انبار گندم؛ خراشی برصورت احساس کاری صنعتگران

گفتگو با کارگران ما را تنها به یک نتیجه می رساند" درد و خراشی برصورت احساس کاری صنعتگران نشسته" ، احساسی که در طول سه سال اخیر و با وجود همه بی توجهی ها به مشکل کارکنانش رکت صنایع اراک برای آنان سنگین و سوزناک نبود.

اکنون کارگران در محیط کارخانه پرسه می زنند تا روز را به شب برسانند و به توانایی و دغدغه ای فکر می کنند که بدون استفاده مانده است.