• روستای برره جزیره‌ای است درون تک تک ما

    روستای برره جزیره‌ای است درون تک تک ما

    «پاورچین» این روزها برای بار چندم از شبکه«آی فیلم»پخش می‌شود. این مجموعه بعد از ۱۵سال همچنان طرفداران پر و پا قرص خودش را دارد. سریالی که عوامل مختلفی برای ماندگار شدن آن دست به دست هم داد.