برای دریافت تعرفه آگهی های خبرگزاری مهر با شماره تلفن های 02143051405 و 02143051406 یا پست الکترونیک ads@mehrnews.com تماس بگیرید.