برای دریافت تعرفه آگهی های خبرگزاری مهر با شماره تلفن: 02143051403 تماس بگیرید.