پژوهشگران برتر گروه های جوان، دانشجو، صاحبان ابداعات، اختراعات و فرضیه های علمی و علوم پایه و بالینی به عنوان برگزیدگان سیزدهمین جشنواره رازی معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی نفرات برتر و مراکز تحقیقاتی و دانشگاههای علوم پزشکی منتخب در سیزدهمین دوره جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی امروز در نشست خبری این جشنواره معرفی شد.

محققان برتر گروه ابداعات، اختراعات و فرضیه های علمی 

دکتر مسعد متصدی زرندی / رتبه دوم 
دکتر حمید رمضانی / محقق جوان

محققان برتر گروه علوم پایه

دکتر سامان حسین خانی / رتبه اول
دکتر منیژه مختاری / رتبه دوم
دکتر فرشید سعادت / رتبه سوم
دکتر محمدرضا یعقوبی ارشادی / رتبه سوم
دکتر محمدعلی محجل شجا / محقق جوان
مهدی قاسمی / محقق دانشجو

محققان برتر گروه علوم بالینی داخلی

دکتر باقر لاریجانی / رتبه اول
دکتر علیرضا فیروز / رتبه سوم
دکتر سیدمهدی پایاب فروش / محقق جوان
دکتر سید امیر اصلانی / محقق دانشجو

محققان برتر گروه علوم بالینی جراحی 

دکتر مسعود سهیلیان / رتبه اول
دکتر عباس باقری لطف آبادی / رتبه سوم

محققان برتر گروه علوم دارویی

دکتر محسن امینی / رتبه اول
دکتر افشین زرقی / رتبه دوم
دکتر عباس دل آذر / رتبه سوم
دکتر سعید امامی / رتبه سوم
دکتر روجا رحیمی / محقق جوان
شروین قلی زاده مقدم / محقق دانشجو

محققان برتر گروه علوم دندانپزشکی

دکتر مرجانه قوام نصیری / رتبه اول
دکتر مریم بیدار / رتبه سوم
دکتر مسعود سیفی / رتبه سوم
دکتر محمدرضا خادمی / محقق جوان

محققان برتر گروه علوم بهداشتی و مدیریت 

دکتر رویا کلیشادی / رتبه اول
دکتر سیدجمال الدین شاه طاهری / رتبه سوم
مهدی احمدی مقدم / محقق دانشجو

محققان برتر گروه HSR

دکتر شکوفه نیکفر / رتبه سوم
دکتر سیدمحمدمهدی حسینی مقدم / رتبه سوم

محققان برتر گروه پیراپزشکی

دکتر ژیلا مقبولی تقی دیزج / رتبه دوم
دکتر فروغ رفیعی / رتبه سوم

محققان برتر گروه فناوری های نوین

دکتر محمودرضا جعفری / رتبه دوم
دکتر حمید میرزاده / رتبه سوم
دکتر محمدرضا خانمحمدی خرمی / رتبه سوم
دکتر فریبا خداقلی / محقق جوان
دکتر خسرو ادیب کیا / محقق دانشجو

محققان برتر گروه علوم توانبخشی

دکتر امیرهوشنگ بختیاری / رتبه سوم

محققان برتر گروه علوم تغذیه

دکتر مجید کاراندیش / رتبه سوم

به گزارش مهر، سیزدهمین جشنواره رازی به منظور تجلیل از محققین و معرفی فعالیتهای تحقیقاتی برتر علوم پزشکی و توسعه فرهنگ تحقیق علم و فناوری 15 دی ماه در سالن اجلاس سران با حضور رئیس جمهور و وزیر بهداشت برگزار می شود.