محمد علی زمان خانی خبرنگار حوزه انرژی تعداد خبر 3261

خبرنگار حوزه نفت و انرژی است که در طول بیش از یک دهه گذشته تاکنون با بسیاری از روزنامه‌های سراسری، خبرگزاری‌ها و نشریات هفتگی به صورت تخصصی در حوزه نفت، گاز و انرژی همکاری داشته است، وی تاکنون در چندین جشنواره و کنفرانس معتبر به عنوان یکی از خبرنگاران منتخب صنایع نفت و انرژی کشور انتخاب شده است.