• روحانی

    رییس جمهوری در دیدار وزیر خارجه ایتالیا:

    هیچ دلیلی برای باقی ماندن تحریم ها وجود ندارد

    رییس جمهوری با اشاره به اینکه «تهران» و «رم» برای توسعه روابط تجاری، ظرفیت‌های بسیار خوبی دارند، تصریح کرد: هیچ دلیلی برای باقی ماندن تحریم ها وجود ندارد.

عکس