• صحن مجلس

    دخل و خرج یارانه ها در سال ۹۴ مشخص شد؛

    منابع پرداخت یارانه نقدی کاهش یافت/ تعیین یارانه تولید

    نمایندگان مجلس با تصویب بندی از لایحه بودجه منابع یارانه نقدی را از ۴۲ هزار میلیارد تومان پیشنهاد دولت در لایحه بودجه به ۳۹ هزار میلیارد تومان کاهش دادند که منجر به حذف خانوارهای پردرآمد خواهد شد.

عکس - صفحه اصلی