• خمیر بازی که بزرگترها را هم معتاد می‌کند

    خمیر بازی که بزرگترها را هم معتاد می‌کند

    «خمیر اسلایم» یک خمیربازی شگفت انگیز و اعتیاد آور است که این روزها بین نوجوانان حسابی محبوب است و بازار فروش آن حتی فروشگاه های مجازی داغ داغ است. اما داستان این خمیر چیست؟