تماس با ما

  

مديرعاملpresident@mehrnews.com
مدیریت روابط عمومي و امور بین المللInfo@mehrnews.com
روابط بين المللintlrelations@mehrnews.com
معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطاتadmin@mehrnews.com
  
معاونت خبرnewsroom@mehrnews.com
گروه فرهنگculture@mehrnews.com
گروه دين و انديشهreligion@mehrnews.com
گروه حوزه و دانشگاهhu@mehrnews.com
گروه دانش و فناوریhitech@mehrnews.com
گروه جامعهsociety@mehrnews.com
گروه اقتصادeconomy@mehrnews.com
گروه سياسيpolitics@mehrnews.com
گروه بين المللworld@mehrnews.com
گروه ورزشيsports@mehrnews.com
گروه عکسphoto@mehrnews.com
گروه هنرart@mehrnews.com

 
گروه عربيarabic@mehrnews.com
گروه انگليسيenglish@mehrnews.com
گروه اردوurdu@mehrnews.com
گروه ترکيturkish@mehrnews.com
  
 

آدرس: ايران ، تهران ، خيابان استاد نجات الهي ، کوچه بيمه ، پلاک ۱۸

تلفن:+۹۸۲۱ ۸۸۸۰۹۵۰۰
فاکس:+۹۸۲۱ ۸۸۸۰۵۸۰۱-۳
کد پستی:۱۵۹۹۸-۱۴۷۱۳