• مادرها هم به مهدکودک می روند!

    مادرها هم به مهدکودک می روند!

    «حسنات»نام مهد کودکی است در شهر قم که با مدیریت یک طلبه حالا یکسالی است از فعالیت آن می گذرد. مهد کودکی که برخلاف رسم معمول از قبول بچه ها بدون مادرشان در مهد جلوگیری می کند.