• کسبه پلاسکو این روزها در چه حالی هستند؟

    کسبه پلاسکو این روزها در چه حالی هستند؟

    روزهای پایانی سال وقت خرید کفش و لباس عید است. اما این دومین سالی‌ست که تهران یکی از بزرگترین مراکز خریدش را ندارد. به مجتمع نورتهران رفتیم تا بفهمیم کسبه پلاسکو در چه حالی هستند؟