x
  • من طلبه، مستندساز و مدافع حرم هستم

    من طلبه، مستندساز و مدافع حرم هستم

    سید زهیر مجاهد روحانی افغانستانی است که با ورود به هنر و دنیای مستند در تلاش است پیوند تازه ای بین هنر و حوزه برقرار کند. با این طلبه فعال گفتگو کردیم.