• در رثای هموطنان کُرد

    در رثای هموطنان کُرد

    کردها و اهل تسننی که برخی از خانواده های آنها، بیش از ۱۰ شهید و جانباز را تقدیم انقلاب کردند، توسط رسانه های بیگانه و برخی صداهای ضد ایران و ایرانی، متهم شدند!

  • در رثای هموطنان کُرد

    در رثای هموطنان کُرد

    کردها و اهل تسننی که برخی از خانواده های آنها، بیش از ۱۰ شهید و جانباز را تقدیم انقلاب کردند، توسط رسانه های بیگانه و برخی صداهای ضد ایران و ایرانی، متهم شدند!