محمد رستگاری

با کلیک آیکون تلگرام و سپس عبارت start در تلگرام، تازه‌ترین اخبار این بسته خبری را دریافت کنید.
 • آلودگی هوای تهران امروز ۱۶:۱۴

  هوای تهران برای گروه‌های حساس «ناسالم» است

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۱۲۴ و در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» اعلام کرد.

 • آلودگی هوای تهران دیروز ۱۲:۰۴

  هوای تهران برای گروه‌های حساس «ناسالم» است

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۱۱۹ و در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» اعلام کرد.

 • کراپ‌شده - هوای پاک ۱۳۹۵-۱۰-۲۶ ۱۲:۱۰

  هوای تهران «سالم» شد

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۸۳ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • هوای آلوده مشهد ۱۳۹۵-۱۰-۲۵ ۱۲:۲۷

  هوای پایتخت همچنان آلوده برای گروه های حساس است

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۱۱۰ و در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» اعلام کرد.

 • آلودگی هوای تهران ۱۳۹۵-۱۰-۲۴ ۱۲:۰۷

  مرکز پایش آلودگی هوا اعلام کرد؛

  جمعه «ناسالم» هوای پایتخت

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۱۱۳ و در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» اعلام کرد.

 • هوای ناسالم ۱۳۹۵-۱۰-۲۳ ۱۱:۳۵

  کیفیت هوای پایتخت برای گروه های حساس ناسالم است

  معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای تهران با افزایش آلاینده های جوی و شاخص عددی ۱۳۴ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفت.

 • آلودگی هوای تهران ۱۳۹۵-۱۰-۲۲ ۰۹:۰۶

  هوای تهران برای گروه‌های حساس «ناسالم» است

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت تا ۸ صبح امروز را ۱۲۶ و در وضعیت «ناسالم» برای گروه‌های حساس اعلام کرد.

 • هوای ناسالم ۱۳۹۵-۱۰-۲۱ ۱۰:۰۴

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران اعلام کرد

  هوای تهران برای گروه های حساس «ناسالم» است

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۱۳۱ و در وضعیت «ناسالم» برای گروه‌های حساس اعلام کرد.

 • آلودگی هوای تهران ۱۳۹۵-۱۰-۲۰ ۱۲:۱۷

  هوای تهران برای همه «ناسالم» است

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۱۵۹ و در وضعیت «ناسالم» برای تمام گروه‌ها اعلام کرد.

 • آلودگی هوای تهران ۱۳۹۵-۱۰-۱۹ ۱۴:۰۸

  هوای تهران همچنان «ناسالم» است

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۱۴۲ و در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» اعلام کرد.

 • آلودگی هوا ۱۳۹۵-۱۰-۱۸ ۱۲:۰۸

  هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، وضعیت هوای پایتخت را «ناسالم برای گروه های حساس » اعلام کرد.

 • باغ پرندگان تهران ۱۳۹۵-۱۰-۱۶ ۱۲:۴۹

  هوای تهران سالم است

  معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای شهر تهران به رغم افزایش ۲۲ عددی غلظت آلاینده های جوی نسبت به روز گذشته با شاخص عددی ۷۳ همچنان در شرایط سالم قرار دارد.

 • آلودگی هوا ۱۳۹۵-۱۰-۱۴ ۱۲:۰۲

  هوای پایتخت سالم شد

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۵۴ و در وضعیت «سالم » اعلام کرد.

 • آلودگی هوای تهران ۱۳۹۵-۱۰-۱۳ ۱۲:۵۲

  هوای تهران امروز «ناسالم» است

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۱۴۲ و در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» اعلام کرد.

 • آلودگی هوای تهران ۱۳۹۵-۱۰-۱۲ ۱۳:۰۵

  هوای تهران امروز برای همه ناسالم است

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۱۵۱ و در وضعیت «ناسالم» اعلام کرد.

 • آلودگی هوا ۱۳۹۵-۱۰-۱۲ ۱۰:۰۵

  مرکز پایش آلودگی هوای تهران اعلام کرد:

  هوای تهران همچنان «ناسالم» است

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۱۵۳ و در وضعیت «ناسالم » اعلام کرد.

 • آلودگی هوای تهران ۱۳۹۵-۱۰-۱۱ ۱۲:۱۵

  هوای تهران امروز «ناسالم» است

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۱۴۱ و در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» اعلام کرد.

 • آلودگی هوا ۱۳۹۵-۱۰-۱۰ ۱۲:۰۲

  هوای تهران در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» قرار گرفت

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۱۲۴ و در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» اعلام کرد.

 • وضعیت قرمز آلودگی هوای تهران ۱۳۹۵-۱۰-۰۹ ۱۶:۳۲

  هوای تهران در وضعیت «سالم» است

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۹۳ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • آلودگی هوای تهران ۱۳۹۵-۱۰-۰۸ ۱۲:۲۲

  هوای تهران «سالم» شد

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۹۴ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • الودگی هوای تهران ۱۳۹۵-۱۰-۰۷ ۱۲:۱۲

  هوای تهران امروز ناسالم است

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۱۴۲ و در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» اعلام کرد.

 • آلودگی هوای اصفهان ۱۳۹۵-۱۰-۰۶ ۰۹:۱۲

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران اعلام کرد:

  آغاز یک روز ناسالم دیگر در تهران

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت تا صبح امروز را ۱۳۴ و در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» اعلام کرد.

 • آلودگی هوای تهران ۱۳۹۵-۱۰-۰۵ ۱۴:۱۶

  کاهش دید به دلیل مه در تهران/هوای پایتخت در حال حاضر آلوده نیست

  معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هوای تهران در حال حاضر آلوده نیست و شرایط کنونی کاهش دید در پایتخت به دلیل مه است.

 • الودگی هوای تهران ۱۳۹۵-۱۰-۰۵ ۱۲:۲۱

  باران هم هوای تهران را سالم نکرد

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۱۴۳ و در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» اعلام کرد.

 • آلودگی هوای تهران ۱۳۹۵-۱۰-۰۵ ۱۰:۱۱

  صبح ناسالم در هوای بارانی تهران

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت تا صبح امروز را ۱۴۹ و در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» اعلام کرد. شاخص ۱۵۰ مرز هوای ناسالم برای همه گروه‌هاست.

 • آلودگی هوای تهران ۱۳۹۵-۱۰-۰۴ ۱۶:۵۶

  معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران:

  تهران فردا هم آلوده است/شاخص در حد تعطیلی مدرسه‌ها نخواهد بود

  معاون پایش محیط زیست تهران در پاسخ به اینکه آیا فردا هم به دلیل آلودگی هوا شاهد تعطیلی خواهیم بود، گفت: فردا نیز آلودگی بالایی در تهران خواهیم داشت اما نه به اندازه‌ای که تعطیلی اعلام شود.

 • الودگی هوای تهران ۱۳۹۵-۱۰-۰۴ ۱۲:۳۳

  هوای پایتخت همچنان ناسالم است

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۱۵۴ و در وضعیت «ناسالم» اعلام کرد.

 • آلودگی هوای تهران ۱۳۹۵-۱۰-۰۳ ۱۲:۱۰

  گزارش محیط زیست استان تهران؛

  هوای پایتخت ناسالم است

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۱۵۳ و در وضعیت «ناسالم» اعلام کرد.

 • الودگی هوای تهران ۱۳۹۵-۱۰-۰۱ ۱۲:۴۵

  هوای تهران در مرز سلامت

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران شاخص آلودگی هوای تهران را ۱۰۰ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد. شاخص بالاتر از ۱۰۰ به عنوان هوای ناسالم شناخته می‌شود.

 • وضعیت قرمز آلودگی هوای تهران ۱۳۹۵-۰۹-۳۰ ۱۲:۳۴

  هوای تهران سالم شد

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران شاخص آلودگی هوای تهران را ۶۵ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.