محمد رستگاری

با کلیک آیکون تلگرام و سپس عبارت start در تلگرام، تازه‌ترین اخبار این بسته خبری را دریافت کنید.

کل اخبار:285

 • هوای سالم دیروز ۱۲:۵۴

  گزارش آلودگی هوای یکم شهریور؛

  هوای تهران «سالم» است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۷۷ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • هوای سالم ۱۳۹۶-۰۵-۳۱ ۱۲:۳۰

  گزارش آلودگی هوای سی‌ و یکم مرداد؛

  هوای تهران «سالم» است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۸۰ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • هوای سالم ۱۳۹۶-۰۵-۳۰ ۱۲:۲۶

  گزارش آلودگی هوای سی‌ام مرداد؛

  هوای تهران «سالم» است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۹۴ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • هوای سالم ۱۳۹۶-۰۵-۲۹ ۱۳:۲۹

  گزارش آلودگی هوای بیست و نهم مرداد؛

  هوای تهران «سالم» است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۹۴ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • آلودگی هوای تهران ۱۳۹۶-۰۵-۲۸ ۱۳:۱۹

  گزارش آلودگی هوای بیست و هشتم مرداد؛

  هوای تهران برای حساس‌ها ناسالم است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۱۰۹ و در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» اعلام کرد.

 • انعکاس - هوای سالم تهران هوای پاک تهران میدان آزادی سلفی ۱۳۹۶-۰۵-۲۷ ۱۶:۱۴

  گزارش آلودگی هوای بیست و هفتم مرداد؛

  هوای تهران «سالم» است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۹۸ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • هوای سالم ۱۳۹۶-۰۵-۲۵ ۱۲:۲۵

  گزارش آلودگی هوای بیست و پنجم مرداد؛

  هوای تهران «سالم» است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۹۳ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد. عدد ۱۰۰ مرز میان هوای سالم و ناسالم در نظر گرفته می‌شود.

 • آلودگی هوای تهران ۱۳۹۶-۰۵-۲۴ ۱۲:۳۹

  گزارش آلودگی هوای بیست و چهارم مرداد؛

  هوای تهران «سالم» است/پایتخت در مرز آلودگی

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۹۸ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد. عدد ۱۰۰ مرز میان هوای سالم و ناسالم در نظر گرفته می‌شود.

 • آلودگی هوای تهران ۱۳۹۶-۰۵-۲۳ ۱۳:۲۳

  گزارش آلودگی هوای بیست و سوم مرداد؛

  هوای تهران برای افراد حساس‌ ناسالم است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۱۰۱ و در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» اعلام کرد. عدد ۱۰۰ مرز بین هوای سالم و ناسالم شناخته می‌شود.

 • هوای سالم ۱۳۹۶-۰۵-۲۱ ۱۷:۱۹

  گزارش آلودگی هوای بیست و یکم مرداد؛

  هوای تهران «سالم» است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۸۸ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • میدان آزادی و آسمان تهران ۱۳۹۶-۰۵-۲۰ ۱۲:۱۰

  گزارش آلودگی هوای بیستم مرداد؛

  هوای تهران «سالم» است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۷۸ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • ایستگاه سنجش آلودگی هوا ۱۳۹۶-۰۵-۱۹ ۱۳:۳۸

  گزارش آلودگی هوای نوزدهم مرداد؛

  هوای پایتخت «ناسالم برای گروه های حساس» شد

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۱۰۵ و در وضعیت «ناسالم برای گروه های حساس» اعلام کرد.

 • هوای سالم ۱۳۹۶-۰۵-۱۸ ۱۲:۱۶

  گزارش آلودگی هوای هیجدهم مرداد؛

  هوای تهران «سالم» است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۸۵ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • انعکاس - هوای سالم تهران هوای پاک تهران میدان آزادی سلفی ۱۳۹۶-۰۵-۱۷ ۱۳:۲۹

  گزارش آلودگی هوای هفدهم مرداد؛

  هوای تهران «سالم» است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۸۹ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • هوای سالم ۱۳۹۶-۰۵-۱۶ ۱۳:۱۳

  گزارش آلودگی هوای شانزدهم مرداد؛

  هوای تهران «سالم» است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۸۸ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • انعکاس - هوای سالم تهران هوای پاک تهران میدان آزادی سلفی ۱۳۹۶-۰۵-۱۵ ۱۳:۲۳

  گزارش آلودگی هوای پانزدهم مرداد؛

  هوای تهران «سالم» است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۸۵ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد. در ۲۴ ساعت گذشته ازن آلاینده شاخص هوای پایتخت بوده است.

 • ایستگاه سنجش آلودگی هوا ۱۳۹۶-۰۵-۱۴ ۱۴:۳۳

  هوای تهران «سالم» است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۸۵ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد. در ۲۴ ساعت گذشته ازن آلاینده شاخص هوای پایتخت بوده است.

 • هوای سالم تبریز ۱۳۹۶-۰۵-۱۳ ۱۴:۱۷

  هوای تهران سالم است

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست،وضعیت هوای تهران را سالم اعلام کرد.

 • میدان آزادی و آسمان تهران ۱۳۹۶-۰۵-۱۲ ۱۳:۴۳

  گزارش آلودگی هوای دوازدهم مرداد؛

  هوای تهران ناسالم شد/میزان بالای آلاینده ازن در هوای پایتخت

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۱۱۴ و در وضعیت «ناسالم برای گروه های حساس» اعلام کرد. در ۲۴ ساعت گذشته ازن آلاینده شاخص هوای پایتخت بوده است.

 • انعکاس ۱۳۹۶-۰۵-۱۱ ۱۳:۱۱

  گزارش آلودگی هوای یازدهم مرداد؛

  هوای تهران سالم شد

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۹۴ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد. در ۲۴ ساعت گذشته ازن آلاینده شاخص هوای پایتخت بوده است.

 • کراپ‌شده - هواشناسی ۱۳۹۶-۰۵-۱۰ ۱۵:۰۲

  گزارش آلودگی هوای دهم مرداد؛

  هوای تهران ناسالم شد

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۱۰۸ و در وضعیت «ناسالم برای گروه های حساس» اعلام کرد. در ۲۴ ساعت گذشته ازن آلاینده شاخص هوای پایتخت بوده است.

 • میدان آزادی ۱۳۹۶-۰۵-۰۹ ۱۲:۱۵

  گزارش آلودگی هوای نهم مرداد؛

  هوای تهران «سالم» است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۸۴ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • انعکاس ۱۳۹۶-۰۵-۰۸ ۱۲:۰۰

  گزارش آلودگی هوای هفتم مرداد؛

  هوای تهران «سالم» است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۷۹ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد. آلاینده‌ی دی اکسید نیتروژن بیشترین میزان را در ۲۴ ساعت گذشته به خود اختصاص داده است.

 • انعکاس - هوای سالم تهران هوای پاک تهران میدان آزادی سلفی ۱۳۹۶-۰۵-۰۶ ۱۲:۱۷

  هوای تهران «سالم» است

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران وضعیت کیفی هوای تهران در ٢٤ ساعت گذشته منتهی به ساعت ١١ مورخ ششم مردادماه در وضعیت سالم بوده است.

 • سيدمحمد رستگاري، فرماندار مهريز ۱۳۹۶-۰۵-۰۵ ۲۱:۵۸

  فرماندار مهریز:

  توجه به پدافند غیرعامل امنیت پایدار را به دنبال خواهد داشت

  یزد ـ فرماندار مهریز گفت: پرداختن به پدافند غیرعامل و اهمیت دادن به این موضوع موجب امنیت پایدار در کشور می شود و امنیت و احساس آن در جامعه از زیرساخت‌های مهم توسعه است.

 • انعکاس ۱۳۹۶-۰۵-۰۵ ۱۳:۲۷

  گزارش روز پنجم مرداد ۹۶؛

  هوای تهران سالم است

  معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای تهران با شاخص ۷۷ در شرایط سالم قرار دارد.

 • آلودگی هوای تهران ۱۳۹۶-۰۵-۰۳ ۱۲:۵۸

  گزارش آلودگی هوای سوم مرداد؛

  هوای پایتخت «سالم» است/دی‌اکسید نیتروژن شاخص شد

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص هوای پایتخت را ۷۶ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد. دی‌اکسید نیتروژن امروز آلاینده‌ی شاخص هوای پایتخت بوده است.

 • آلودگی هوای تهران ۱۳۹۶-۰۵-۰۲ ۱۲:۰۸

  گزارش آلودگی هوای دوم مرداد؛

  هوای پایتخت «سالم» است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص هوای پایتخت را ۹۲ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد. عدد ۱۰۰ مرز میان هوای سالم و ناسالم در نظر گرفته می‌شود.

 • آلودگی هوای تهران ۱۳۹۶-۰۵-۰۱ ۱۶:۴۲

  گزارش آلودگی هوای یکم مرداد؛

  هوای تهران سالم است/پایتخت لب مرز آلودگی

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص هوای پایتخت را ۹۹ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد. عدد ۱۰۰ مرز هوای ناسالم در نظر گرفته می‌شود و آلاینده‌ی ازن بیشترین میزان را در ۲۴ساعت گذشته به خود اختصاص داده است.

 • آلودگی هوای تهران ۱۳۹۶-۰۴-۳۰ ۱۲:۰۸

  گزارش آلودگی هوای ۳۰ تیر؛

  هوای تهران سالم است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۷۷ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد. آلاینده‌ ازن بیشترین میزان را در ۲۴ ساعت گذشته به خود اختصاص داده است.