محمد رستگاری

با کلیک آیکون تلگرام و سپس عبارت start در تلگرام، تازه‌ترین اخبار این بسته خبری را دریافت کنید.

کل اخبار:327

 • هوای سالم دیروز ۱۲:۱۸

  گزارش آلودگی هوای بیست و نهم مهر؛

  هوای پایتخت سالم است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۸۰ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • آلودگی هوای تهران ۱۳۹۶-۰۷-۲۸ ۱۲:۱۱

  هوای تهران سالم است

  معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای تهران با وجود افزایش آلاینده های جوی با شاخص ۷۷ در شرایط سالم قرار دارد.

 • برج میلاد ۱۳۹۶-۰۷-۲۷ ۱۲:۵۹

  هوای تهران سالم است

  معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای تهران با وجود افزایش آلاینده های جوی با شاخص ۸۷ در شرایط سالم قرار دارد.

 • آلودگی هوای تهران ۱۳۹۶-۰۷-۲۴ ۱۳:۱۴

  هوای تهران سالم است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۸۷ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • آلودگی هوای تهران ۱۳۹۶-۰۷-۲۳ ۱۱:۵۲

  گزارش آلودگی هوای بیست و سوم مهر؛

  هوای پایتخت سالم است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۸۷ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • انعکاس - هوای سالم تهران هوای پاک تهران میدان آزادی سلفی ۱۳۹۶-۰۷-۲۲ ۱۵:۱۸

  گزارش آلودگی هوای بیست و دوم مهر؛

  هوای پایتخت سالم است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۵۴ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • آلودگی هوای تهران ۱۳۹۶-۰۷-۲۱ ۱۲:۲۳

  گزارش آلودگی هوای بیست و یکم مهر؛

  هوای پایتخت سالم است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۹۲ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • هوای سالم ۱۳۹۶-۰۷-۱۹ ۱۳:۰۱

  هوای تهران سالم است

  مرکز پایش آلودگی هوا، هوای استان تهران را سالم اعلام کرد.

 • هوای سالم تبریز ۱۳۹۶-۰۷-۱۷ ۱۱:۴۰

  گزارش آلودگی هوای هفدهم مهرماه؛

  هوای تهران سالم است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۸۰ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • آلودگی هوای تهران ۱۳۹۶-۰۷-۱۶ ۱۳:۴۲

  گزارش آلودگی هوای شانزدهم مهر؛

  هوای پایتخت سالم است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۸۵ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • آلودگی هوای تهران ۱۳۹۶-۰۷-۱۵ ۱۲:۰۹

  گزارش آلودگی هوای پانزدهم مهر؛

  هوای پایتخت سالم است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۹۱ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • آلودگی هوای تهران ۱۳۹۶-۰۷-۱۴ ۱۲:۱۱

  گزارش آلودگی هوای چهاردهم مهر؛

  هوای پایتخت سالم است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۸۳ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • آلودگی هوای تهران ۱۳۹۶-۰۷-۱۱ ۱۵:۵۶

  گزارش آلودگی هوای یازدهم مهر؛

  هوای پایتخت سالم است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۷۰ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • آلودگی هوای تهران ۱۳۹۶-۰۷-۱۰ ۱۲:۱۹

  گزارش آلودگی هوای دهم مهر؛

  هوای پایتخت سالم است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۸۳ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • آلودگی هوای تهران ۱۳۹۶-۰۷-۰۵ ۱۲:۱۳

  گزارش آلودگی هوای پنجم مهر؛

  هوای تهران سالم شد/ آلودگی پشت درهای پایتخت

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۹۹ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد. شاخص ۸ صبح امروز هوای تهران به ۱۰۱ رسیده بود.

 • آلودگی هوای تهران ۱۳۹۶-۰۷-۰۵ ۰۹:۵۸

  هوای ناسالم صبحگاهی در پایتخت

  مرکز پایش آلودگی هوای تهران شاخص هوای ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۸ امروز را ۱۰۱ و در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس اعلام کرد. عدد ۱۰۰ به عنوان مرز هوای سالم و ناسالم در نظر گرفته می‌شود.

 • هوای سالم ۱۳۹۶-۰۷-۰۴ ۱۵:۴۳

  گزارش آلودگی هوای چهارم مهر؛

  هوای تهران سالم است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۸۹ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • انعکاس - هوای سالم تهران هوای پاک تهران میدان آزادی سلفی ۱۳۹۶-۰۷-۰۳ ۱۲:۱۴

  گزارش آلودگی هوای سوم مهر؛

  هوای تهران سالم است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۷۴ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • هوای سالم ۱۳۹۶-۰۷-۰۲ ۱۲:۲۱

  گزارش آلودگی هوای دوم مهر؛

  هوای پایتخت سالم است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۸۸ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • هواشناسی ۱۳۹۶-۰۶-۳۰ ۱۳:۳۶

  هوای پایتخت سالم است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۸۴ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • جشنواره بهاری برج میلاد ۱۳۹۶-۰۶-۲۹ ۱۲:۰۲

  هوای پایتخت سالم است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۸۳ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • میدان آزادی و آسمان تهران ۱۳۹۶-۰۶-۲۸ ۱۲:۴۹

  گزارش آلودگی هوای بیست و هشتم شهریور؛

  هوای پایتخت سالم است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۸۵ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • انعکاس - هوای سالم تهران هوای پاک تهران میدان آزادی سلفی ۱۳۹۶-۰۶-۲۷ ۱۷:۳۴

  گزارش آلودگی هوای بیست و هفتم شهریور؛

  هوای پایتخت سالم است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۸۴ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • آلودگی هوای تهران ۱۳۹۶-۰۶-۲۶ ۱۲:۳۶

  گزارش آلودگی هوای بیست و ششم شهریور؛

  هوای پایتخت سالم است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۹۱ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • انعکاس - هوای سالم تهران هوای پاک تهران میدان آزادی سلفی ۱۳۹۶-۰۶-۲۵ ۱۶:۱۹

  گزارش آلودگی هوای بیست و پنجم شهریور؛

  هوای پایتخت سالم است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۸۱ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • آلودگی هوای تهران ۱۳۹۶-۰۶-۲۲ ۱۲:۲۲

  گزارش آلودگی هوای بیست و دوم شهریور؛

  پایتخت در مرز آلودگی

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۹۸ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد. عدد ۱۰۰ مرز میان هوای سالم و ناسالم در نظر گرفته می‌شود.

 • هوای سالم ۱۳۹۶-۰۶-۲۱ ۱۲:۴۲

  گزارش آلودگی هوای بیست و یکم شهریور؛

  هوای پایتخت سالم است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۸۸ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • انعکاس - هوای سالم تهران هوای پاک تهران میدان آزادی سلفی ۱۳۹۶-۰۶-۲۰ ۱۵:۰۱

  گزارش آلودگی هوای بیستم شهریور؛

  هوای پایتخت سالم است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۹۴ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد. عدد ۱۰۰ مرز میان هوای سالم و ناسالم در نظر گرفته می‌شود.

 • آلودگی هوای تهران ۱۳۹۶-۰۶-۱۹ ۱۳:۰۳

  گزارش آلودگی هوای نوزدهم شهریور؛

  هوای پایتخت در مرز آلودگی

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۹۸ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد. عدد ۱۰۰ مرز میان هوای سالم و ناسالم در نظر گرفته می‌شود.

 • هوای سالم ۱۳۹۶-۰۶-۱۶ ۱۲:۲۰

  گزارش آلودگی هوای شانزدهم شهریور؛

  هوای تهران «سالم» است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۸۴ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.