محمد رستگاری

با کلیک آیکون تلگرام و سپس عبارت start در تلگرام، تازه‌ترین اخبار این بسته خبری را دریافت کنید.

کل اخبار:212

 • آلودگی هوای تهران دیروز ۱۳:۴۵

  در سومین روز خرداد؛

  هوای تهران «سالم» است

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۶۹ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • آلودگی هوای تهران ۱۳۹۶-۰۳-۰۲ ۱۲:۳۳

  در دومین روز خرداد؛

  هوای تهران «سالم» است

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۷۸ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • انعکاس - هوای سالم تهران هوای پاک تهران میدان آزادی سلفی ۱۳۹۶-۰۳-۰۱ ۱۵:۳۰

  در نخستین روز خرداد

  هوای پایتخت «سالم» است

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۸۸ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • انعکاس ۱۳۹۶-۰۲-۳۱ ۱۲:۱۶

  در آخرین روز اردیبهشت؛

  شاخص آلودگی هوای تهران ۸۸ شد/هوای پایتخت «سالم» است

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۸۸ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • انعکاس ۱۳۹۶-۰۲-۳۰ ۱۵:۱۰

  در سی امین روز اردیبهشت؛

  هوای تهران «سالم» است

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۷۵ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • آلودگی هوای تهران ۱۳۹۶-۰۲-۲۶ ۱۵:۱۸

  هوای تهران «ناسالم» شد

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۱۰۳ و در وضعیت «ناسالم برای گروه های حساس» اعلام کرد. شاخص ۱۰۰ به عنوان مرز هوای سالم و ناسالم شناخته می‌شود.

 • انعکاس ۱۳۹۶-۰۲-۲۳ ۱۴:۲۰

  هوای تهران «سالم» است

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۵۵ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • آلودگی هوای تهران ۱۳۹۶-۰۲-۲۲ ۱۳:۰۴

  هوای تهران «سالم» است

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۶۸ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • انعکاس - هوای سالم تهران هوای پاک تهران میدان آزادی سلفی ۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۱۴:۴۳

  گزارش آلودگی هوای بیستم اردیبهشت؛

  هوای تهران «سالم» است

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۶۱ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • انعکاس ۱۳۹۶-۰۲-۱۹ ۱۲:۳۵

  گزارش آلودگی هوای نوزدهم اردیبهشت؛

  هوای تهران «سالم» است

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۷۶ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • انعکاس - هوای سالم تهران هوای پاک تهران میدان آزادی سلفی ۱۳۹۶-۰۲-۱۸ ۱۳:۱۰

  گزارش آلودگی هوای هیجدهم اردیبهشت؛

  هوای تهران «سالم» است

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۶۸ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • انعکاس - هوای سالم تهران هوای پاک تهران میدان آزادی سلفی ۱۳۹۶-۰۲-۱۴ ۱۵:۱۲

  وضعیت هوای تهران سالم است

  معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: وضعیت کیفی هوای تهران با شاخص کیفی ۷۵ در وضعیت سالم است.

 • آلودگی هوای تهران ۱۳۹۶-۰۲-۱۳ ۱۳:۲۷

  گزارش آلودگی هوای سیزدهم اردیبهشت؛

  هوای تهران «سالم» است/پایتخت در مرز آلودگی

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۹۴ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد. عدد ۱۰۰ مرز شاخص هوای سالم و ناسالم به شمار می‌رود.

 • آلودگی هوای تهران ۱۳۹۶-۰۲-۱۲ ۱۴:۰۱

  گزارش آلودگی هوای دوازدهم اردیبهشت؛

  آلودگی پشت درهای پایتخت/هوای تهران سالم است

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۹۲ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد. عدد ۱۰۰ مرز شاخص هوای سالم و ناسالم به شمار می‌رود.

 • انعکاس ۱۳۹۶-۰۲-۱۱ ۱۳:۲۸

  گزارش آلودگی هوای یازدهم اردیبهشت؛

  هوای تهران سالم است

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۸۵ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • انعکاس ۱۳۹۶-۰۲-۰۹ ۱۳:۰۶

  گزارش آلودگی هوای نهم اردیبهشت؛

  هوای تهران سالم است

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۶۱ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • هوای پاک ۱۳۹۶-۰۲-۰۸ ۱۶:۰۰

  گزارش آلودگی هوای هشتم اردیبهشت؛

  هوای تهران سالم است

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۵۱ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • صنایع آلاینده ۱۳۹۶-۰۲-۰۸ ۱۳:۰۲

  شناسایی ۴۴۲ واحد آلاینده در استان تهران

  معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران گفت: تا پایان سال گذشته، ۴۴۲ واحد آلاینده در سطح استان تهران شناسایی و برخورد قانونی با آنها صورت گرفته است.

 • هوای پاک ۱۳۹۶-۰۲-۰۷ ۱۳:۴۴

  گزارش آلودگی هوای ۷ اردیبهشت؛

  تداوم هوای سالم در تهران

  معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: وضعیت کیفی هوای تهران با شاخص کیفی ۷۱ در وضعیت سالم است.

 • انعکاس - هوای سالم تهران هوای پاک تهران میدان آزادی سلفی ۱۳۹۶-۰۲-۰۶ ۱۲:۳۳

  گزارش آلودگی هوای ششم اردیبهشت؛

  هوای تهران سالم است

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۷۳ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • انعکاس ۱۳۹۶-۰۲-۰۴ ۱۲:۵۴

  گزارش آلودگی هوای چهارم اردیبهشت؛

  هوای تهران سالم است

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۶۸ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • انعکاس ۱۳۹۶-۰۲-۰۳ ۱۱:۵۲

  گزارش آلودگی هوای سوم اردیبهشت؛

  هوای تهران سالم است

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۷۳ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • انعکاس - هوای سالم تهران هوای پاک تهران میدان آزادی سلفی ۱۳۹۶-۰۲-۰۲ ۱۲:۳۸

  گزارش آلودگی هوای دوم اردیبهشت؛

  هوای تهران سالم است

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۵۵ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد. عدد ۵۰ مرز بین هوای پاک و سالم در نظر گرفته می‌شود.

 • آلودگی هوای تهران ۱۳۹۶-۰۲-۰۱ ۱۳:۲۷

  هوای تهران سالم است

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۵۵ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • آلودگی هوای تهران ۱۳۹۶-۰۱-۳۰ ۱۳:۴۷

  گزارش آلودگی هوای ۳۰ فروردین؛

  هوای تهران سالم است

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۶۷ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • آلودگی هوای تهران ۱۳۹۶-۰۱-۲۹ ۱۲:۴۶

  گزارش آلودگی هوای ۲۹ فروردین؛

  هوای تهران سالم است

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۶۵ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • برج میلاد ۱۳۹۶-۰۱-۲۸ ۱۴:۰۲

  گزارش آلودگی هوای ۲۸ فروردین؛

  هوای تهران سالم است/شاخص آلودگی در مرز هوای پاک

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۵۱ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد. عدد ۵۰ مرز بین هوای سالم و پاک شناخته می‌شود.

 • میدان آزادی و آسمان تهران ۱۳۹۶-۰۱-۲۷ ۱۲:۲۹

  گزارش آلودگی هوای ۲۷ فروردین؛

  هوای تهران سالم شد/ هوای پاک پشت درهای پایتخت

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۵۶ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد. عدد ۵۰ مرز بین هوای سالم و پاک شناخته می‌شود.

 • آلودگی هوای تهران ۱۳۹۶-۰۱-۲۶ ۱۳:۰۰

  گزارش آلودگی هوای ۲۶ فروردین؛

  هوای تهران برای افراد حساس ناسالم است

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۱۰۳ و در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» اعلام کرد. شاخص ۱۰۰ مرز هوای سالم و ناسالم در نظر گرفته می‌شود.

 • آلودگی هوای تهران ۱۳۹۶-۰۱-۲۵ ۱۳:۰۳

  گزارش آلودگی هوای ۲۵ فروردین؛

  هوای تهران برای افراد حساس ناسالم است

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۱۰۳ و در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» اعلام کرد. شاخص ۱۰۰ مرز هوای سالم و ناسالم در نظر گرفته می‌شود.