وضعیت هوای تهران

با کلیک آیکون تلگرام و سپس عبارت start در تلگرام، تازه‌ترین اخبار این بسته خبری را دریافت کنید.

کل اخبار:232

 • هواشناسی دیروز ۱۳:۳۶

  هوای پایتخت سالم است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۸۴ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • میدان آزادی و آسمان تهران ۱۳۹۶-۰۶-۲۸ ۱۲:۴۹

  گزارش آلودگی هوای بیست و هشتم شهریور؛

  هوای پایتخت سالم است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۸۵ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • انعکاس - هوای سالم تهران هوای پاک تهران میدان آزادی سلفی ۱۳۹۶-۰۶-۲۷ ۱۷:۳۴

  گزارش آلودگی هوای بیست و هفتم شهریور؛

  هوای پایتخت سالم است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۸۴ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • آلودگی هوای تهران ۱۳۹۶-۰۶-۲۶ ۱۲:۳۶

  گزارش آلودگی هوای بیست و ششم شهریور؛

  هوای پایتخت سالم است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۹۱ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • انعکاس - هوای سالم تهران هوای پاک تهران میدان آزادی سلفی ۱۳۹۶-۰۶-۲۵ ۱۶:۱۹

  گزارش آلودگی هوای بیست و پنجم شهریور؛

  هوای پایتخت سالم است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۸۱ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • آلودگی هوای تهران ۱۳۹۶-۰۶-۲۲ ۱۲:۲۲

  گزارش آلودگی هوای بیست و دوم شهریور؛

  پایتخت در مرز آلودگی

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۹۸ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد. عدد ۱۰۰ مرز میان هوای سالم و ناسالم در نظر گرفته می‌شود.

 • هوای سالم ۱۳۹۶-۰۶-۲۱ ۱۲:۴۲

  گزارش آلودگی هوای بیست و یکم شهریور؛

  هوای پایتخت سالم است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۸۸ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • انعکاس - هوای سالم تهران هوای پاک تهران میدان آزادی سلفی ۱۳۹۶-۰۶-۲۰ ۱۵:۰۱

  گزارش آلودگی هوای بیستم شهریور؛

  هوای پایتخت سالم است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۹۴ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد. عدد ۱۰۰ مرز میان هوای سالم و ناسالم در نظر گرفته می‌شود.

 • آلودگی هوای تهران ۱۳۹۶-۰۶-۱۹ ۱۳:۰۳

  گزارش آلودگی هوای نوزدهم شهریور؛

  هوای پایتخت در مرز آلودگی

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۹۸ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد. عدد ۱۰۰ مرز میان هوای سالم و ناسالم در نظر گرفته می‌شود.

 • هوای سالم ۱۳۹۶-۰۶-۱۶ ۱۲:۲۰

  گزارش آلودگی هوای شانزدهم شهریور؛

  هوای تهران «سالم» است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۸۴ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • میدان آزادی و آسمان تهران ۱۳۹۶-۰۶-۱۵ ۱۲:۳۸

  گزارش آلودگی هوای پانزدهم شهریور؛

  هوای تهران «سالم» است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۷۹ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • هوای سالم ۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۲:۵۸

  گزارش آلودگی هوای چهاردهم شهریور؛

  هوای تهران «سالم» است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۸۲ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • میدان آزادی و آسمان تهران ۱۳۹۶-۰۶-۱۳ ۱۲:۲۲

  گزارش آلودگی هوای سیزدهم شهریور؛

  هوای تهران «سالم» است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۷۹ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • هوای سالم ۱۳۹۶-۰۶-۱۲ ۱۲:۳۳

  گزارش آلودگی هوای دوازدهم شهریور؛

  هوای تهران «سالم» است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۸۵ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • هوای سالم ۱۳۹۶-۰۶-۱۱ ۱۳:۱۴

  گزارش آلودگی هوای یازدهم شهریور؛

  هوای تهران «سالم» است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۸۲ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • انعکاس - هوای سالم تهران هوای پاک تهران میدان آزادی سلفی ۱۳۹۶-۰۶-۰۹ ۱۱:۵۸

  گزارش آلودگی هوای نهم شهریور؛

  هوای تهران «سالم» است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۹۵ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد. عدد ۱۰۰ به عنوان مرز هوای سالم و ناسالم در نظر گرفته می‌شود.

 • هوای سالم ۱۳۹۶-۰۶-۰۷ ۱۲:۵۴

  گزارش آلودگی هوای هفتم شهریور؛

  هوای تهران «سالم» است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۷۶ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • انعکاس - هوای سالم تهران هوای پاک تهران میدان آزادی سلفی ۱۳۹۶-۰۶-۰۶ ۱۲:۴۲

  گزارش آلودگی هوای ششم شهریور؛

  هوای تهران «سالم» است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۸۰ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • Tehran ۱۳۹۶-۰۶-۰۵ ۱۲:۵۶

  گزارش آلودگی هوای پنجم شهریور؛

  هوای تهران «سالم» است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۸۲ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • هوای سالم ۱۳۹۶-۰۶-۰۴ ۱۲:۳۰

  گزارش آلودگی هوای چهارم شهریور؛

  هوای تهران «سالم» است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۹۴ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • هوای سالم ۱۳۹۶-۰۶-۰۳ ۱۵:۲۲

  هوای تهران«سالم»است

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، کیفیت هوای پایتخت در ۲۴ ساعت گذشته را سالم اعلام کرد.

 • هواشناسی ۱۳۹۶-۰۶-۰۲ ۱۳:۲۱

  بر اساس اعلام محیط زیست؛

  هوای پایتخت سالم است

  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، کیفیت هوای پایتخت در ۲۴ ساعت گذشته را سالم اعلام کرد.

 • هوای سالم ۱۳۹۶-۰۶-۰۱ ۱۲:۵۴

  گزارش آلودگی هوای یکم شهریور؛

  هوای تهران «سالم» است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۷۷ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • هوای سالم ۱۳۹۶-۰۵-۳۱ ۱۲:۳۰

  گزارش آلودگی هوای سی‌ و یکم مرداد؛

  هوای تهران «سالم» است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۸۰ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • هوای سالم ۱۳۹۶-۰۵-۳۰ ۱۲:۲۶

  گزارش آلودگی هوای سی‌ام مرداد؛

  هوای تهران «سالم» است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۹۴ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • هوای سالم ۱۳۹۶-۰۵-۲۹ ۱۳:۲۹

  گزارش آلودگی هوای بیست و نهم مرداد؛

  هوای تهران «سالم» است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۹۴ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.

 • آلودگی هوای تهران ۱۳۹۶-۰۵-۲۸ ۱۳:۱۹

  گزارش آلودگی هوای بیست و هشتم مرداد؛

  هوای تهران برای حساس‌ها ناسالم است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۱۰۹ و در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» اعلام کرد.

 • هوای سالم ۱۳۹۶-۰۵-۲۵ ۱۲:۲۵

  گزارش آلودگی هوای بیست و پنجم مرداد؛

  هوای تهران «سالم» است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۹۳ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد. عدد ۱۰۰ مرز میان هوای سالم و ناسالم در نظر گرفته می‌شود.

 • آلودگی هوای تهران ۱۳۹۶-۰۵-۲۴ ۱۲:۳۹

  گزارش آلودگی هوای بیست و چهارم مرداد؛

  هوای تهران «سالم» است/پایتخت در مرز آلودگی

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۹۸ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد. عدد ۱۰۰ مرز میان هوای سالم و ناسالم در نظر گرفته می‌شود.

 • آلودگی هوای تهران ۱۳۹۶-۰۵-۲۳ ۱۳:۲۳

  گزارش آلودگی هوای بیست و سوم مرداد؛

  هوای تهران برای افراد حساس‌ ناسالم است

  مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۱۰۱ و در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» اعلام کرد. عدد ۱۰۰ مرز بین هوای سالم و ناسالم شناخته می‌شود.