مونا ربیعیان رمضان پور خبرنگار حوزه راه وشهرسازی تعداد خبر 1179

  • خانم مونا ربیعیان خبرنگار حوزه راه وشهرسازی خبرگزاری مهر . او فعالیت رسانه ای خود را  از سال 90 در روزنامه های اقتصادی  آغاز کرده است و اکنون خبرنگار حوزه راه وشهرسازی خبرگزاری مهر است.