• دیپلمات اسیر در یک توطئه پیچیده

    دیپلمات اسیر در یک توطئه پیچیده

    اسدالله اسدی دیپلمات شاغل در سفارت ایران در اتریش که سال ۲۰۱۸ به صورت غیرقانونی و برخلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی بازداشت شده بود، آزاد شد تا نمادی از اقتدار توأم با مظلومیت ایران شود.

snip cols cols-4 no-header _play hidden-summary has-border-top