• آخرین وضعیت رنگ بندی در کشور

    آخرین وضعیت رنگ بندی در کشور

    رییسی ،سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفت : تعداد شهرهای قرمز به ۴۷ شهر و تعداد شهرهای نارنجی به ۱۲۶ شهر افزایش یافته است.تعداد شهرهای زرد به ۲۴۷ شهر رسیده و فقط ۱۴ شهر آبی هستند.

snip cols cols-4 no-header _play hidden-summary has-border-top