• صندوق تثبیت ارزی چیست و چه کارکردی دارد؟

    صندوق تثبیت ارزی چیست و چه کارکردی دارد؟

    یکی از نتایج راه اندازی صندوق تثبیت ارزی عدم افزایش‌های دفعی و ناگهانی نرخ ارز خواهد بود و بانک مرکزی به موقع با استفاده از صندوق ارزی در بازار حضور پیدا خواهد کرد.

اخبار پربازدید

سایر اخبار

بسته های ویژه خبری