• مدافعان مردم

    مدافعان مردم

    در حالی که کرونا برخی از مشاغل را تعطیل کرده است در این میان عده‌ای همچنان به خدمات رسانی به مردم مشغول هستند.

سایر اخبار