• تنوع در سبد اقتصادی و سرمایه‌گذاری

    تنوع در سبد اقتصادی و سرمایه‌گذاری

    رسیدن به جایگاه اول اقتصادی در منطقه با گسترش تعاملات جهانی قابل تحقق است و تنوع صادرات و جدایی از اقتصاد تک‌محصولی مطابق سیاست‌ اقتصاد مقاومتی در اقتصاد درون‌زا در دسترس خواهد بود.

سایر اخبار

تازه‌ترین اخبار