• ویلچر هوشمند

    ویلچر هوشمند

    طراحی یک ویلچر هوشمند که قابلیت کنترل با موبایل را دارد.

snip cols cols-4 no-header _play hidden-summary has-border-top