همه‌ی خبرهای امروز
  • شورای شهر - کراپ‌شده ۱۳۹۶-۰۷-۱۸ ۱۰:۰۰

    شورا و تغییر پارادایم

    ساری - رویدادهای رفته بر حال و روز شوراها، شهروند ناظر را با این پرسش بنیادین رو به رو می سازد که آیا ظرف زمان، آبستن تغییر پارادایم در شورا و مدیریت شهری است؟