۲۹ خرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۳۴

مرکز آمار ایران گزارش داد:

افزایش 3 تا 64 درصدی قیمت مصالح ساختمانی در سال 89

افزایش 3 تا 64 درصدی قیمت مصالح ساختمانی در سال 89

مرکز آمار ایران در گزارشی مفصل از افزایش 3 تا 64 درصدی قیمت مصالح ساختمانی در سال 89 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت مرکز آمار ایران، کمترین و بیشترین درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی مورد آمارگیری در سطح شهرستان تهران در نیمه دوم 1389، به تفکیک گروه های مختلف نسبت به نیمه قبل (نیمه اول 1389) و نیمه مشابه در سال قبل ( نیمه دوم 1388 ) ارائه می شود.

بر اساس نتایج آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی در نیمه دوم 1389، متوسط قیمت تمامی اقلام مورد آمارگیری نسبت به دوره قبل در 3 گروه "خاک"، "مصالح سنگی بتن و بنایی" و " سنگ های ریشه دار " افزایش داشته است. در بین اقلام این گروه ها، "ماسه شسته دانه بندی شده" با 14.7 درصد دارای بیشترین افزایش متوسط قیمت و "سنگ دو تیشه ریشه دار لاشتر " با 3.7 درصد دارای کمترین افزایش متوسط قیمت بوده است.

در مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم 1389 با دوره مشابه سال قبل در این سه گروه، متوسط قیمت تمامی اقلام افزایش داشته است. در این میان بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به "خاک رس طبیعی" با 29.4 درصد و کمترین افزایش متوسط قیمت مربوط به "سنگ دو تیشه ریشه دار لاشتر" با 3.7 درصد بوده است.

مقایسه متوسط قیمت اقلام در گروه "سنگ های تخت پلات" در نیمه دوم 1389 با ریمه قبل حاکی از افزایش متوسط قیمت می باشد. در بین اقلام این گروه، بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به "سنگ صیقلی چینی سفیدازنا- درجه یک" با 61 درصد و کمترین افزایش متوسط قیمت مربوط به "سنگ پلات مرمریت صورتی سیمرم - درجه یک " با 3.2 درصد بوده است.

مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم 1389 با دوره مشابه سال قبل در این گروه، نشان می دهد متوسط قیمت 2 قلم کاهش ، 1 قلم بدون تغییر و بقیه اقلام افزایش داشته است. بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به "سنگ پلات صیقلی کریستال قروه- درجه یک" با 25.4 درصد و بیشترین کاهش متوسط قیمت مربوط به "سنگ پلات مرمریت صورتی سیمرم- درجه یک " با 2.9 درصد می باشد.

در مقایسه متوسط قیمت اقلام دو گروه "آهک" و "اجر و سفال " در این دوره نسبت به دوره قبل، تمامی اقلام افزایش داشته است. در این میان بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به "آجر قزاقی 5.5 سانتی" با 36.2 درصد و کمترین افزایش متوسط قیمت مربوط به "سفال کفشک فوندوله به ابعاد 25×13×4.5"  با 19.1 درصد می باشد.

اطلاعات حاصل از این آمارگیری نشان می دهد در گروه " لوله و پروفیل های فولادی مورد مصرف در سازه" در نیمه دوم 1389 در مقایسه با نیمه قبل متوسط قیمت تمامی اقلام افزایش داشته اند که بیشترین افزایش مربوط "تیرآهن بال پهن نمره 30" با 39.9 درصد و کمترین افزایش مربوط به "تیرآهن بال نمره 12" با 1 درصد بوده است.

در مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم 1389 با دوره مشابه سال قبل در این گروه، متوسط قیمت 4 قلم کاهش و بقیه افزایش داشته است. در این میان بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به "ناودانی نمره 26 " با 28.1 درصد و بیشترین کاهش متوسط قیمت مربوط به "تیرآهن نمره 12" با 4.3 درصد بوده است.

در گروه "میلگرد" متوسط قیمت تمامی اقلام نسبت به دوره قبل از روند افزایش برخوردار بوده است. در بین اقلام این گروه بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به "میلگرد ساده نمره 28 " با 12.9 درصد و کمترین افزایش متوسط قیمت مربوط به "میلگرد آجدار نمره 22" با 1.1 درصد بوده است. مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم 1389 با دوره مشابه سال قبل نشان می دهد، متوسط قیمت تمامی اقلام این گروه افزایش داشته است. در این میان بیشترین افزایش مربوط به "میلگرد ساده نمره 32 " با 16 درصد و کمترین افزایش مربوط به "میلگرد آجداره نمره 18" با 5.2 درصد می باشد.

در گروه " ورق های فلزی " متوسط قیمت تمامی اقلام، نسبت به دوره قبل دارای افزایش متوسط قیمت بوده اند. در بین اقلام این گروه، بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به " ورق مس" با 19.4 درصد و کمترین افزایش مربوط به "پروفیل برنزی تو خالی" با 10.2 درصد  بوده است.

مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم 1389 با دوره مشابه سال قبل نشان می دهد، متوسط قیمت تمام اقلام این گروه افزایش یافته است. در این میان بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به "پروفیل برنزی توپر" با 28 درصد و کمترین افزایش مربوط به "ورق استیل" با 6.9 درصد بوده است.

در گروه "ورق‌های گالوانیزه" مقایسه متوسط قیمت اقلام در نیمه دوم 1389 با نیمه قبل حاکی از افزایش متوسط قیمت تمامی اقلام آن می‌باشد در بین اقلام این گروه، بیشترین افزایش متوسط قیمت نسبت به دوره قبل مربوط به "ورق‌ گالوانیزه با موج ذوزنقه" با 18.8 درصد و کمترین افزایش مربوط به "ورق گالوانیزه رنگی" با 10.4 درصد بوده است. مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم 1389 با دوره مشابه سال قبل، نشان می‌دهد در این گروه متوسط قیمت تمامی اقلام افزایش یافته است.

در این میان بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به "ورق گالوانیزه‌ با موج ذوزنقه" با 20.1 درصد و کمترین افزایش مربوط به "ورق گالوانیزه رنگی" با 9.5 درصد بوده است.

در گروه "قطعات پیش ساخته سیمانی و بتنی" مقایسه متوسط قیمت اقلام در نیمه دوم 1389 با نیمه قبل حاکی از افزایش متوسط قیمت تمام اقلام است. در بین اقلام این گروه بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «بلوک سیمانی دیواری به ابعاد40×20×10» یا 13.6 درصد و کمترین افزایش مربوط به «بلوک سیمانی دیواری به ابعاد40×20×20» با 2.0 درصد بوده است.

مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم 1389 با دوره مشابه سال قبل نیز نشان می‌دهد که متوسط تمامی اقلام این گروه نسبت به دوره قبل از روند افزایش برخوردار بوده است. در این میان متوسط قیمت "بلوک سیمانی دیواری به ابعاد 40×20×10" با 20.9 درصد دارای بیشترین افزایش و متوسط قیمت "بلوک سیمانی دیواری به ابعاد 40×20×20" با 4.2 درصد کمترین افزایش بوده است.

نتایج این آمارگیری نمایانگر آن است که در گروه موزاییک متوسط قیمت تمامی اقلام مورد آمارگیری افزایش یافته است در این میان بیشترین افزایش متوسط قیمت نسبت به دوره قبل، مربوط به "موزاییک ایرانی آجدار برای فرش محوطه به ابعاد 30×30" با 23.1 درصد و کمترین افزایش متوسط قیمت مربوط به "موزاییک فرنگی با خرده سنگ مرمر یا مرمت تا نمره 5 به ابعاد 40×40" با 10.7 درصد می‌باشد.

در مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم 1389 با دوره مشابه سال قبل، متوسط قیمت تمامی اقلام در این گروه افزایش یافته است ، بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوطه به "موزاییک ایرانی با سنگ موزاییک معمولی به ابعاد 30×30" با 19.2 درصد است.

نتایج این آمارگیری حاکی از آن است که متوسط تمامی اقلام در گروه‌های "چوب"، "مصالح ساخته شده چوبی" و "قطعات پیش ساخته چوبی" نسبت به دوره قبل افزایش یافته است. بیشترین افزایش متوسط قیمت نسبت به دوره قبل در این سه گروه مربوط به "نئوپان به ضخامت 16 میلی‌متر" با 29.9 درصد و کمترین افزایش مربوط به "چوب چهارتراش ایرانی" با 3.4 درصد بوده است.

در مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم 1389 با دوره مشابه سال قبل در این سه گروه، متوسط قیمت اقلامی که قابلیت مقایسه برای آن‌ها وجود داشته، تمامی اقلام افزایش یافته است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به "نئوپان به ضخامت 18 میلی‌متر" با 40.1 درصد بوده و کمترین افزایش مربوط به "تخته فیبر به ضخامت 3 میلی‌متر" با 7.5 درصد بوده است.

با مقایسه اقلام گروه "محصولات پلاستیکی و پوشش کف و دیوار" در این دوره نسبت به دوره قبل، مشاهده می‌شود متوسط قیمت تمامی اقلام که قابلیت مقایسه داشته‌اند، افزایش یافته است. بیشترین افزایش قیمت نسبت به نیمه قبل مربوط به "کفپوش پلاستیکی از نوع وینیل به ضخامت 1.5 میلی‌متر به صورت تایل» با 5.2 درصد و کمترین افزایش مربوط به "کفپوش لاستیکی آجدار به ضخامت 2.5 میلی‌متر به صورت رول" با 1.6 درصد است.

مقایسه متوسط قیمت‌های این دوره با دوره مشابه سال قبل نیز نشان می‌دهد که در تمامی اقلام به جز دو قلم بقیه اقلام افزایش قیمت وجود داشته است. محاسبات انجام شده نشان می‌دهد بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به "کفپوش لاستیکی آجدار به ضخامت 3 میلیمتر به صورت رول" با 11.8 درصد و بیشترین کاهش مربوط به "کفپوش لاستیکی آجدار به ضخامت 2.5 میلیمتر به صورت رول" با 11.3 درصد می‌باشد.

اطلاعات حاصل از این آمارگیری نشان می‌دهد در گروه "مصالح پلاستیکی و لاستیکی" متوسط قیمت یک قلم قابلیت مقایسه با دوره قبل را داشته است که "پلاستوفوم (یونولیت) 20 کیلوگرم در متر مکعب" با 3.2 درصد می‌باشد. در مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم 1389 با دوره مشابه سال قبل در این گروه متوسط قیمت تمام اقلام افزایش یافته است.

در این میان "پلاستوفوم (یونولیت) 20 کیلوگرم در متر مکعب" با 25.7 درصد دارای بیشترین افزایش متوسط قیمت و "ورق فایبرگلاس موجدار به ضخامت 1 تا 1.5 میلی‌متر" با 16.0 درصد دارای کمترین افزایش می‌باشد.

در گروه آخر گروه چتایی است. متوسط قیمت تمامی اقلام این گروه نسبت به دوره قبل افزایش یافته است. بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به "گونی چتایی 11×45" با 14.9 درصد و کمترین افزایش متوسط قیمت مربوط به "گونی چتایی 7×40" با 5.5 درصد بوده است. در مقایسه نتایج حاصل با دوره مشابه سال قبل نشان‌دهنده آن است که تمامی اقلام این گروه دارای افزایش متوسط قیمت بوده است. "گونی چتایی 10×40" با 22.5 درصد دارای بیشترین افزایش متوسط قیمت و کمترین افزایش متوسط قیمت مربوط به "گونی چتایی 9×45" با 9.1 درصد بوده است.

کد خبر 1338593

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha