جدول قیمت جدید انواع تایر خودرو منتشر شد

سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان جدیدترین قیمت انواع تایر خودرو را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جدول قیمت جدید انواع تایر خودرو که مورد تایید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار گرفته است، منتشر شد.

ردیف نام شرکت نام محصول واحد قیمت مصرف کننده تاریخ اعلام قیمت
1 کوير تاير تاير وانتي باياس سايز 6/00-14 طرح KB 400لايه8 (رينگ)حلقه ریال 1,447,307 92/02/17
2 کوير تاير تاير وانتي باياس سايز 6/50-14 طرحKB 400لايه8 (رينگ)حلقه ریال 1,560,821 92/02/17
3 کوير تاير تاير وانتي راديال استيل بلت تيوبلس سايز 195R 14 C طرح KB 600لايه8 (رينگ)حلقه ریال 1,660,146 92/02/17
4 کوير تاير تاير سواري R15/60/205 KB-20 (ديسک)حلقه ریال 1,461,496 92/02/17
5 کوير تاير تاير سواري باياس سايز 5/60-13 طرح KB 110 (رينگ)حلقه ریال 893,925 92/02/17
6 کوير تاير تاير وانتي باياس سايز 5/90-13 طرح KB 110 (رينگ)حلقه ریال 1,120,953 92/02/17
7 کوير تاير تاير وانتي باياس سايز 7/00-15 طري KB 400 لايه8 (رينگ)حلقه ریال 1,929,742 92/02/17
8 کوير تاير تاير راديال استيل بلت تيوبلس سايز 185R 14 C طري KB 600 لايه8 (رينگ)حلقه ریال 1,518,253 92/02/17
9 کوير تاير تاير وانتي باياس سايز 7/50-15 طرح KB 400لايه12 (رينگ)حلقه ریال 2,355,420 92/02/17
10 کوير تاير تاير سواري راديال استيل بلت تيوبلس سايز 175/70R 13 طري KB 11 (رينگ)حلقه ریال 986,155 92/02/17
11 کوير تاير تاير سواري راديال استيل بلت تيوبلس سايز 185/65R 15 طري KB 14 (رينگ)حلقه ریال 1,218,536 92/02/17
12 کوير تاير تاير سواري راديال استيل بلت تيوبلس سايز 165/65R 13 طري KB 12 (رينگ)حلقه ریال 871,422 92/02/17
13 کوير تاير تاير سواري راديال استيل بلت تيوبلس سايز 185/65R 15 طري KB 5000 (رينگ)حلقه ریال 1,218,536 92/02/17
14 کوير تاير تاير سايز 16565R13 KB-16 (رينگ)حلقه ریال 901,416 92/02/17
15 کوير تاير تاير سواري R14/60/205 KB-20 (ديسک)حلقه ریال 1,390,549 92/02/17
16 کوير تاير تاير سواري راديال استيل بلت تيوبلس سايز 165R 13 طري KB 11 (رينگ)حلقه ریال 922,006 92/02/17
17 کوير تاير تاير سواري راديال استيل بلت تيوبلس سايز 175/70R 13 طري KB 14 (رينگ)حلقه ریال 986,155 92/02/17
18 کوير تاير تاير سواري راديال استيل بلت تيوبلس سايز 165R 13 طري KB 7 (رينگ)حلقه ریال 922,006 92/02/17
19 کوير تاير تاير سواري راديال استيل بلت تيوبلس سايز 185/65R 14 طري KB 14 (رينگ)حلقه ریال 1,132,305 92/02/17
20 کوير تاير تاير سواري راديال استيل بلت تيوبلس سايز 175/60R 13 طري KB 12 (رينگ)حلقه ریال 964,871 92/02/17
21 کوير تاير تاير سواري راديال استيل بلت تيوبلس سايز 185/60R 14 طري KB 14 (رينگ)حلقه ریال 1,144,520 92/02/17
22 کوير تاير تاير سواري R15/60/195 kb-18 (ديسک)حلقه ریال 1,319,603 92/02/17
23 کوير تاير تاير سواري راديال استيل بلت تيوبلس سايز 165R 13 طري KB 14 (رينگ)حلقه ریال 922,006 92/02/17
24 کوير تاير تاير سواري راديال استيل بلت تيوبلس سايز 195/65R 15 طري KB 5000 (رينگ)حلقه ریال 1,345,853 92/02/17
25 کوير تاير تاير سواري راديال استيل بلت تيوبلس سايز 185/65R 14 طري KB 31 (رينگ)حلقه ریال 1,132,305 92/02/17
26 کوير تاير تاير سواري راديال استيل بلت تيوبلس سايز 195/65R 15 طري KB 31 (رينگ)حلقه ریال 1,345,853 92/02/17
27 گروه صنعتي بارز تاير راديال PSR درجه يك سواري طري B6000 سايز 175/70 R13H 4PR بارز (رينگ)حلقه ریال 986,155 92/02/07
28 گروه صنعتي بارز تاير راديال PSR درجه يك سواري طري P622 سايز 185/60 R13 4PR بارز (رينگ)حلقه ریال 948,270 92/02/07
29 گروه صنعتي بارز تاير راديال PSR درجه يك سواري طري P644 سايز 205/60 R14 بارز (رينگ)حلقه ریال 1,390,549 92/02/07
30 گروه صنعتي بارز تاير راديال PSR درجه يك سواري طري P640سايز 185/65 R14 مرجع سازنده بارز (رينگ)حلقه ریال 1,191,900 92/02/07
31 گروه صنعتي بارز تاير راديال PSR سواري طري P660 سايز 185/70 R14 بارز (رينگ)حلقه ریال 1,170,616 92/02/07
32 گروه صنعتي بارز تاير LTR طري BL611 سايز 195R14C (رينگ)حلقه ریال 1,616,159 92/02/07
33 گروه صنعتي بارز تاير LTR طري BL611 سايز 185R15C (رينگ)حلقه ریال 1,518,253 92/02/07
34 گروه صنعتي بارز تاير LTR طري BL611 سايز 195R15C (رينگ)حلقه ریال 1,670,078 92/02/07
35 گروه صنعتي بارز تاير LT وانت طري MRC سايز 6/50-14 8PR بارز (رينگ)حلقه ریال 976,300 92/02/07
36 گروه صنعتي بارز تاير باياس Pك درجه يك سواري طري SKHX سايز 5/60-13 4PR بارز (رينگ)حلقه ریال 701,199 92/02/07
37 گروه صنعتي بارز تاير راديال PSR درجه يك سواري طري P650 سايز 175/60 R13 بارز (رينگ)حلقه ریال 964,871 92/02/07
38 گروه صنعتي بارز تاير راديال PSR درجه يك سواري طري B300،B400،B6000 سايز 175/70 R13 4PR بارز (رينگ)حلقه ریال 986,155 92/02/07
39 گروه صنعتي بارز تاير راديال درجه يك سواري طريB 200 ،B300،P670سايز 165/65R13 (رينگ)حلقه ریال 908,114 92/02/07
40 گروه صنعتي بارز تاير راديال PSR سواري طري P640 سايز 185/65 R15 بارز (رينگ)حلقه ریال 1,282,667 92/02/07
41 گروه صنعتي بارز تاير راديال PSR سواري طري،B100، B440 سايز 165 SR13 4PR بارز (رينگ)حلقه ریال 977,783 92/02/07
42 گروه صنعتي بارز تاير PSوانت P5.90 -13لايه6 گل-SKHX (رينگ)حلقه ریال 782,654 92/02/07
43 مجتمع صنايع لاستيک يزد تاير سواري 215/60R16-95V طرح با نام تجارتي يزد تاير از شركت لاستيك يزد (رينگ)حلقه ریال 1,511,158 92/02/07
44 مجتمع صنايع لاستيک يزد تاير19565R-15 طريURANUS (رينگ)حلقه ریال 1,345,853 92/02/07
45 مجتمع صنايع لاستيک يزد تاير20560R-15 طريURANUS (رينگ)حلقه ریال 1,416,416 92/02/07
46 مجتمع صنايع لاستيک يزد تاير21555R-16 طريURANUS (رينگ)حلقه ریال 1,514,421 92/02/07
47 مجتمع صنايع لاستيک يزد تاير سواري13-18560طرحmercury (رينگ)حلقه ریال 948,270 92/02/07
48 مجتمع صنايع لاستيک يزد تاير سواري 215/55R17-94V طرح NEPTUNEبا نام تجارتي يزد تاير از شركت لاستيك يزد (رينگ)حلقه ریال 1,525,348 92/02/07
49 مجتمع صنايع لاستيک يزد تاير سواري-91V 205/55-R-16 با نام تجارتي يزد تاير از شركت لاستيك يزد (رينگ)حلقه ریال 1,468,590 92/02/07
50 مجتمع صنايع لاستيک يزد تاير165-65R-13 (رينگ)حلقه ریال 908,114 92/02/07
51 مجتمع صنايع لاستيک يزد تاير 13-17560R طريURANUS (رينگ)حلقه ریال 964,871 92/02/07
52 مجتمع صنايع لاستيک يزد تاير 13-17570R طريVENUS (رينگ)حلقه ریال 986,155 92/02/07
53 مجتمع صنايع لاستيک يزد تاير راديال سواري 185/65-R-14 in با نام تجارتي يزد تاير از شركت لاستيك يزد (رينگ)حلقه ریال 1,149,342 92/02/07
54 مجتمع صنايع لاستيک يزد تاير20560R-14 (رينگ)حلقه ریال 1,390,549 92/02/07
55 مجتمع صنايع لاستيک يزد تاير18565R-15 طريURANUS (رينگ)حلقه ریال 1,149,342 92/02/07
56 مجتمع صنايع لاستيک يزد تاير باياس سواري 5/60x13 in با نام تجارتي يزد تاير از شركت لاستيك يزد (رينگ)حلقه ریال 702,045 92/02/07
57 مجتمع صنايع لاستيک يزد تاير590-13 (6 لا) طريYT200N (رينگ)حلقه ریال 775,019 92/02/07
58 مجتمع صنايع لاستيک يزد تاير وانت 6/50x14 لايه 8-طرح yt300با نام تجارتي يزد تاير از شركت لاستيك يزد (رينگ)حلقه ریال 962,094 92/02/07
59 آرتاويل تاير تاير راديال سواري سايز 165/65Rx13 in طري GS250 نام تجارتي گلدستون مرجع سازنده (رينگ)حلقه ریال 908,114 92/02/01
60 آرتاويل تاير تاير راديال كشاورزي 10 لايه سايز 184/15x30 in طري سوپرGSX نام تجارتي گلدستون مرجع سازنده (رينگ)حلقه ریال 8,841,126 92/02/01
61 آرتاويل تاير تاير راديال سيمي سايز 175/70Rx13 in طري GS200 نام تجارتي گلدستون مرجع سازنده (رينگ)حلقه ریال 986,155 92/02/01
62 آرتاويل تاير تاير راديال سايز185/65R*14 طرح GS300م تجارتي گلدستون مرجع سازنده (رينگ)حلقه ریال 1,191,900 92/02/01
63 آرتاويل تاير تاير باياس 4 لايه چرخ جلو و عقب سواري سايز 5/60x13 in طري SKHX نام تجارتي گلدستون مرجع سازنده (رينگ)حلقه ریال 701,199 92/02/01
64 آرتاويل تاير تاير راديال تيوبلس سواري سايز 165x13 in طري SR-GS600-N,Sنام تجارتي گلدستون مرجع سازنده (رينگ)حلقه ریال 977,783 92/02/01
65 آرتاويل تاير تاير راديال سواري سايز 185/65Rx15 طرح GS2000نام تجارتي گلدستون مرجع سازنده (رينگ)حلقه ریال 1,262,846 92/02/01
66 آرتاويل تاير تاير راديال سيمي چرخ جلو و عقب سواري سايز 175/70Rx13 in طري GS600 نام تجارتي گلدستون مرجع سازنده (رينگ)حلقه ریال 986,155 92/02/01
67 آرتاويل تاير تاير باياس 4 لايه سواري سايز /560x13 in طري TORBO نام تجارتي گلدستون مرجع سازنده (رينگ)حلقه ریال 701,199 92/02/01
68 گروه صنعتي بارز تاير درجه يك خودروهاي سنگين كشاورزي طري G10 سايز 30-15-18.4 طرح 14PR بارز (رينگ)حلقه ریال 10,973,099 92/02/01
69 گروه صنعتي بارز تاير درجه يك كشاورزي طري G10 سايز 24-14.9 10PR بارز (رينگ)حلقه ریال 5,264,672 92/02/01
70 گروه صنعتي بارز تايركشاورزي 18.415-34 لايه10 گلHFSL (رينگ)حلقه ریال 8,711,269 92/02/01
71 گروه صنعتي بارز تايركشاورزي14.00-38 گلG20 -10PR (رينگ)حلقه ریال 6,812,064 92/02/01
72 گروه صنعتي بارز تاير AGS درجه يك خودروهاي سنگين كشاورزي طري HLFS سايز 12/4/11-28 8PR بارز (رينگ)حلقه ریال 4,802,900 92/02/01
73 گروه صنعتي بارز تاير AGS درجه يك خودروهاي سنگين كشاورزي طري HLFS سايز 14/00-38 10PR بارز (رينگ)حلقه ریال 6,473,227 92/02/01
74 گروه صنعتي بارز تاير درجه يك خودروهاي سنگين كشاورزي طري G10 سايز 34-15-18.4 طرح 10PR بارز (رينگ)حلقه ریال 8,826,906 92/02/01
75 گروه صنعتي بارز تاير درجه يك خودروهاي سنگين كشاورزي طري HFSL سايز 30-15-18.4 طرح 12PR بارز (رينگ)حلقه ریال 10,653,313 92/02/01
76 گروه صنعتي بارز تاير درجه يك خودروهاي سنگين كشاورزي طري G10 سايز 30-15-18.4 طرح 12PR بارز                                   
(رینگ)حلقه ریال 10,939,039 92/02/01

 

کد خبر 2054861

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 2 =