کارت خدمت 59 نفر باطل شد/ محرومیت بازیکنان متخلف تا پایان فصل

سازمان وظيفه عمومی ناجا اعلام کرد علاوه بر باطل شدن کارت معافیت از خدمت 59 بازیکن، آنها تا پايان فصل حق بازی در ليگ برتر و دسته يک را ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت خبری نیروی انتظامی، در اين اطلاعيه آمده است: " پيرو اطلاع رسانی‌هاي قبلي سازمان وظيفه عمومي ناجا، آخرين بررسی‌هاي صورت گرفته در خصوص کارت های معافيت از خدمت برخی از فوتباليست‌ها که اسامی آنان از سوی مراجع مربوط به اين سازمان اعلام شده و همچنين نحوه خدمت سربازي بازيکناني که کارت معافيتشان باطل شده، به شرح ذيل اعلام می‌شود:

1- چند ماهي است که سازمان وظيفه عمومی ناجا موضوع رسيدگي به اصالت کارت‌هاي معافيت و پايان خدمت بازيکنان فوتبال را دردستور کار قرار داده و و تا به حال تعداد 118 موردکارت معافيت مبهم که اسامی آنان از طريق مراجع مربوط اعلام گرديده را بررسي نموده است.

2- برابر بررسی‌های صورت پذيرفته، تاکنون کارت معافيت از خدمت 59 نفر باطل و کارت معافيت و پايان خدمت 42 نفراز فوتباليست‌ها نيز تاييد شده است.

3- هفت نفر از اسامی اعلام شده نيز مربوط به فوتباليست‌ها نيست که در اين زمينه موضوع از طريق مراجع مربوط در حال انجام است.

4- کارت‌های باطل شده در زمينه معافيت‌های کفالت، پزشکي، ايثارگري و ... بوده و همچنين دراين ميان تعداد 10 نفر از فوتباليست‌های مذکور که داراي معافيت پزشکي بوده‌اند با توجه به دعوت به عمل آمده برای مشخص شدن وضعيت معافيت خود، به اين سازمان مراجعه نکرده‌اند، فلذا مراتب برای تعيين تکليف به بازپرس ويژه رسيدگی به پرونده اعلام و همچنين در خصوص عدم فعاليت ورزشی آنان با فدراسيون مربوط مکاتبه شده است.

5- آن دسته از فوتباليست‌ها که کارت معافيت از خدمت آنان باطل شده، سرباز غايب محسوب شده و با احتساب اضافه خدمت مي‌بايست در يکي از يگان‌هاي تابعه نيروهاي مسلح، خدمت سربازي خود را سپری نمايند. همچنين پرونده معافيت‌های ابطال شده جهت انجام رسيدگی‌های قانوني و تعيين تکليف در راستاي احتمال ارتکاب جرم به مراجع ذيصلاح قضايي ارسال شده است.

6- فوتباليست‌هاي مذکور در صورتيکه تا 22 بهمن ماه سال جاري براي اعزام به خدمت اقدام نمايند و در تاريخ تعيين شده به خدمت اعزام شوند، اضافه خدمت اوليه آنان بخشيده مي شود.

7- در خصوص ادامه فعاليت ورزشی اين دسته از بازيکنان، برابر تصميم مرجع مربوط مقرر شد که فعلا تا پايان فصل حق بازی در ليگ برتر و دسته يک را ندارند.

 

 

کد خبر 2426914