پایان جشنواره سراسری تئاتر تیرنگ با معرفی برترین ها در ساری

شناسهٔ خبر: 3957724 -
ساری - چهاردهمین جشنواره سراسری تئاتر تیرنگ با معرفی برترین‌ها در ساری به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین جشنواره سراسری تئاتر تیرنگ با حضور ۱۶ گروه نمایشی از ۲۷ فروردین ماه در ساری آغاز کرد و چهارشنبه شب با معرفی برترین‌ها به کار خود پایان داد.

هیئت داوران در بخش آیین‌های عاشورایی، نمایش «مجلس نامه امیر کبیر» و در بخش خیابانی آیینی، نمایش «شور سما» را به عنوان نمایش‌های برگزیده چهاردهمین جشنواره سراسری تئاتر بومی تیرنگ به بیست و پنجمین جشنواره سراسری تئاتر سوره معرفی می‌کند.

براساس نظر هیئت داوران، در بخش اجراهای پژوهشی، بخش پژوهش، هیئت داوران در این بخش، لوح تقدیر و جایزه نقدی را به «سید فریدون احمدی» برای پژوهش «آواهای محلی کردستان» تقدیم کرد و لوح تقدیر، جایزه نقدی و تندیس جشنواره، به خانم «بهناز دوستی» برای پژوهش «نقش زنان در فرهنگ مازندران» تقدیم شد.

در بخش اجرا، هیئت داوران در این بخش، با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از «خانم هیام احمدی و فرامرز غلامیان» برای اجرای نمایش «نی مه» از بوشهر تقدیر کردند و لوح تقدیر، جایزه نقدی و تندیس جشنواره به برگزیده این بخش «بهناز دوستی» برای «نقش زنان در فرهنگ مازندران» تقدیم شد، همچنین هیئت داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از دو بازیگر خردسال «حسن خدمتی» و «علی مقدسی» برای بازی در نمایش‌های «یاشیل» و «خروج مختار» تقدیر کردند.

در بخش آیین‌های عاشورایی؛ بخش فضا سازی، کاندیداها: «کریم مقدسی» برای نمایش «خروج مختار» و «مصعب رئیسی» برای نمایش «دو طفلان مسلم» و «سید مهرداد کاووسی» برای نمایش «آش باران» و «مهدی دریایی» برای نمایش «مجلس نامه امیر کبیر» معرفی شدند و لوح تقدیر و جایزه نقدی به «مهدی دریایی» برای فضا سازی نمایش «مجلس نامه امیر کبیر» تقدیم شد.

هیئت داوران تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جایزه نقدی جشنواره را به برگزیده این بخش «سید مهرداد کاووسی حسینی» برای نمایش «آش باران» اهداء کردند.

در بخش موسیقی: کاندیداها، «محمد علی نقدی» برای نمایش «تمنای باران»، «بهنام بهروزی» برای نمایش «آش باران» و «قاسم برز آبادی» و «سید علی حسینی» برای نمایش‌های «مجلس نامه امیر کبیر» و «خروج مختار» و «محمد پاکیزه» و «سعید شفیعیان» برای نمایش «دو طفلان مسلم» معرفی شدند و لوح تقدیر و جایزه نقدی به «محمد علی نقدی» برای نمایش «تمنای باران» از گیلان اهدا و تندیس جشنواره، جایزه نقدی و لوح تقدیر به برگزیده این بخش «قاسم برز آبادی» و «سید علی حسینی» برای نمایش‌های «مجلس نامه امیر کبیر» و «خروج مختار» از قم تقدیم شد.

در بخش متن و ایده، کاندیداها، «کریم مقدسی» برای نمایش «خروج مختار»، «مصعب رئیسی» برای نمایش «دو طفلان مسلم»، «سید مهرداد کاووسی حسینی» برای نمایش «آش باران» و «مهدی دریایی» برای نمایش «مجلس نامه امیر کبیر» معرفی شدند و هیئت داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش از «کریم مقدسی» برای نمایش «خروج مختار» از قم تقدیر کردند و جایزه این بخش شامل تندیس جشنواره، جایزه نقدی و لوح تقدیر به «مهدی دریایی» برای نمایش «مجلس نامه امیر کبیر» از مرکزی اهداء شد.

در بخش بازیگری زن، با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش از «صالحه اسدی» برای نمایش «آش باران» تقدیر شد اما هیئت داوران در این بخش هیچکدام از آثار را شایسته مقام برگزیده ندانست.

در بخش بازیگری مرد، کاندیداها، «مهدی شور انگیز» برای نمایش «دو طفلان مسلم»، «ابراهیم سلیمانی» برای نمایش «خروج مختار»، «سید علا میر سعیدی» برای نمایش «مجلس نامه امیر کبیر»، «حسین لنجابی» برای نمایش «خروج مختار»، «سید مهردادکاووسی حسینی» برای نمایش «آش باران» و «محمد صمدیان» برای نمایش «مجلس نامه امیر کبیر»، «کریم مقدسی» برای نمایش «خروج مختار» و «مهدی دریایی» برای نمایش «مجلس نامه امیر کبیر» معرفی شدند و لوح تقدیر و جایزه نقدی به «سید مهردادکاووسی حسینی» برای نمایش «آش باران» از همدان تعلق گرفت و جایزه این بخش شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی به «محمد صمدیان» برای نمایش «مجلس نامه امیر کبیر» از مرکزی و «کریم مقدسی» برای نمایش «خروج مختار» از قم تقدیم و به برگزیده این بخش تندیس جشنواره، جایزه نقدی و لوح تقدیر به «مهدی دریایی» برای نمایش «مجلس نامه امیر کبیر» از مرکزی اهداء شد.

در بخش کارگردانی، کاندیداها، «سید مهرداد کاووسی حسینی» برای نمایش «آش باران»، «کریم مقدسی» برای نمایش «خروج مختار»، «مصعب رئیسی» برای نمایش «دو طفلان مسلم»، «مهدی دریایی» برای نمایش «مجلس نامه امیر کبیر»، معرفی شدند و با ارائه لوح تقدیر و جایزه نقدی از «سید مهردادکاووسی حسینی» برای نمایش «آش باران» از همدان تقدیر شد و به برگزیده این بخش، تندیس جشنواره و جایزه نقدی و لوح تقدیر به مهدی دریایی» برای نمایش «مجلس نامه امیر کبیر» از مرکزی تقدیم شد.

در بخش خیابانی آیینی، فضا سازی، کاندیداها، «حمید حمیدی» برای نمایش «آق قویون قره قویون»، «ارسلان مهدوی» برای نمایش «شور سما»، «مهدی صالح یار» برای نمایش «یاشیل» معرفی شدند و هیئت داوران با لوح تقدیر و جایزه نقدی از مهدی صالح یار» برای نمایش «یاشیل» از آذربایجان شرقی تقدیر کردند و تندیس جشنواره، جایزه نقدی و لوح تقدیر این بخش به «ارسلان مهدوی» برای نمایش «شور سما» از مازندران برگزیده این بخش تقدیم شد.

در بخش موسیقی، کاندیداها: «میلاد علیزاده» برای نمایش «یاشیل»، «حسین جهانی نسب» و «ارسلان مهدوی» برای نمایش «شور سما»، «محمد یوسفی زاده»«محمد رضا کریم پور» و «علی عزتی» برای نمایش «آق قویون قره قویون» معرفی شدند و لوح تقدیر و جایزه نقدی به «محمد یوسفی»«محمد رضا کریم پور» و «علی عزتی» برای نمایش «آق قویون قره قویون» تقدیم شد و هیئت داوران با اهدای تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جایزه نقدی جشنواره از «حسین جهانی نسب» و «ارسلان مهدوی» برای نمایش «شور سما» از مازندران برگزیده این بخش تقدیر کردند.

در بخش ایده و متن، کاندیداها: «محمد یوسفی زاده» برای نمایش «آق قویون قره قویون»، «محسن اردشیر» برای نمایش «تندیس‌های شهر من»، «مهدی صالح یار» برای نمایش «یاشیل» و «ارسلان مهدوی» برای نمایش «شور سما» معرفی شدند و لوح تقدیر و جایزه نقدی جشنواره به محسن اردشیر» برای نمایش «تندیس‌های شهر من» از مازندران اهداء شد و تندیس، لوح تقدیر و جایزه نقدی جشنواره به «ارسلان مهدوی» برای نمایش «شور سما» از مازندران برگزیده این بخش داده شد.

در بخش بازیگری زن با اهدای لوح تقدیرو جایزه نقدی از «الناز شعبانی» و «مریم سبک رو» برای نمایش «تندیس‌های شهر من» از مازندران تقدیر شد و هیئت داوران در این بخش هیچکدام از آثار را شایسته مقام برگزیده ندانست.

در بخش بازیگری مرد، کاندیداها، «مرتضی اسدی مرام» برای نمایش «زیارت»، «حسین نادری» برای نمایش «زیارت»، «مجید اکبری» برای نمایش «تندیس‌های شهر من» و «مصطفی آذری» برای نمایش «آق قویون قره قویون» معرفی شدند و با جایزه نقدی و لوح تقدیر از «مصطفی آذری» برای بازی در نمایش «آق قویون قره قویون» از آذربایجان شرقی تقدیر شد و جایزه برگزیده شامل تندیس جشنواره، جایزه نقدی و لوح تقدیر به «مرتضی اسدی مرام» برای بازی در نمایش «زیارت» از کرمانشاه تقدیم شد.

در بخش کارگردانی، کاندیداها، «سعید شفیعیان» برای نمایش «تندیس‌های شهر من»، «حمید حمیدی» برای نمایش «آق قویون قره قویون»، «ارسلان مهدوی» برای نمایش «شور سما»، «مهدی صالح یار» برای نمایش «یاشیل» معرفی و هیئت داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از «مهدی صالح یار» برای نمایش «یاشیل» از آذربایجان شرقی تقدیر کردند و تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش به «ارسلان مهدوی» برای نمایش «شور سما» از مازندران برگزیده این بخش تقدیم شد.

x

ارسال نظر

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
6 + 1 =