مجوزهای عجیب شورای عالی شهرسازی به برج سازی در پادگان ۰۶ تهران

در حالی که قرار بود پادگان ۰۶ ارتش در شرق تهران به شهرداری برای احداث بوستان جنگلی واگذار شود، شورای عالی شهرسازی مجوز احداث برج مسکونی، مجتمع تجاری و هتل در این پادگان را صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی شهرسازی در جلسه اردیبهشت ماه خود با احداث مجتمع‌های تجاری، مسکونی، برج سازی و هتل سازی در پادگان ۰۶ ارتش که به درخواست ارتش بوده، موافقت کرده است.

پیشنهاد ارتش به شورای عالی شهرسازی برای برج سازی در پادگان ۰۶

فرزانه صادق مالواجرد معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری در این خصوص اعلام کرده بود: بر اساس مصوبات قبلی، میزان زیربنای در نظرگرفته شده برای ۱۵ هکتار سهم ارتش در مجموع ۶۳۰ هزار متر مربع بود که باید به توده‌گذاری تبدیل می‌شد. اما برای اینکه در این ۱۵ هکتار حداکثر حفظ درختان انجام گیرد و هیچ‌گونه ساخت و سازی در عرصه تاریخی ابلاغی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری انجام نشود، ارتش پیشنهاد کرد که از سطح اشغال ابلاغ‌شده توسط شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بکاهد و این کاهش را از طریق افزایش ارتفاع بارگذاری‌های آینده جبران کند.

دبیر شورای عالی شهرسازی: به خاطر حفظ قنات‌ها با پیشنهاد برج سازی ارتش موافقت کردیم!

دبیر شورای عالی شهرسازی ادامه داد: با توجه به اینکه افزایش ارتفاع مدنظر ارتش در طراحی‌ها بیش از ۱۲ طبقه در نظر گرفته شده بود و از طرفی بلندمرتبه‌سازی در تهران تا زمان تدوین ضوابط اختصاصی، ممنوع شده است، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران باید در این خصوص تصمیم‌گیری می‌کرد؛ بنابراین این شورا با توجه به اینکه کاهش سطح اشغال پیشنهادی ارتش از رشته قنات‌ها، درختان قدیمی و کریدور بصری حفاظت می‌کرد، موافقت کرد، سطح اشغال در ۱۵ هکتار کاهش و افزایش ارتفاع در سقف تراکمی مصوب انجام پذیرد.

از ساخت و ساز تجاری در پادگان 06 تا تلاش مردم برای نجات یک زمین

موضوعی که سبب اعتراض اهالی شمال شرق تهران هم شده بود.

آنطور که سخنگوی شورای شهر تهران اعلام کرده براساس رأی کمیسیون ماده پنج، ۷۰ درصد سطح این پادگان باید در اختیار شهر قرار گرفته و ۳۰ درصد باقی مانده متعلق به ارتش باشد. بر اساس این مصوبه، ارتش می‌تواند در بخشی از این ۳۰ درصد ساخت و ساز کند که در حال حاضر نیز ساخت و ساز طبق قاعده پیش رفته است و تنها موضوعی که مطرح است بحث عدم رسیدگی مناسب به درختان است که آن را پیگیری می‌کنیم وگرنه بحث سوداگری در کار نیست.

زهرا بهرام نژاد، عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نیز اعتقاد دارد با توجه به اینکه این پادگان در داخل بافت مسکونی و در خیابان پاسداران قرار دارد و متأسفانه سرانه‌های شهری در این منطقه از جمله فضای سبز به شدت کم است؛ امیدواریم با دریافت ۷۰ درصد زمین پادگان ۰۶ بتوانیم آن را به بوستان تبدیل کنیم.

موافقت شورای عالی شهرسازی با ساخت هتل، مجتمع مسکونی و مگامال در پادگانی که قرار بود پارک جنگلی شود

این مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص ساخت و ساز در پادگان ۰۶ تهران در حالی است که پیش از این در سال ۸۸ و بر اساس اعلام موافقت رهبر معظم انقلاب مبنی بر واگذاری پادگان‌های نیروهای مسلح در داخل شهرها به شهرداری‌ها و سپس تصویب قانون «الزام به خروج پادگان‌ها از شهر» در مجلس در سال ۸۸، قرار بود پادگان‌هایی که به شهرداری‌ها تحویل می‌شود، به بوستان‌های جنگلی برای استفاده عموم مردم تبدیل شوند.اما در مصوبه اردیبهشت ماه امسال شورای عالی شهرسازی، مجموع تراکم قابل احداث در عرصه سهم ارتش ۶۳۰ هزار متر مربع به تفکیک مساحت کاربری‌های زیر تعیین شد:

۲۸۰ هزار مترمربع مسکونی با جمعیت پذیری ۳۵۰۰ نفر

۶۹ هزار متر مربع تجاری

۲۱ هزار متر مربع خدمات مسکونی

۶۳ هزار متر مربع هتل

۱۹۷ هزار مترمربع اداری

متن کامل مصوبه شورای عالی شهرسازی به این شرح است:

مصوبه شورای عالی پیرامون طرح اولیه اراضی پادگان ۰۶ ارتش جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۰۸/‏۰۲/‏۱۳۹۹‬

شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۰۸/‏۰۲/‏۱۳۹۹‬ پیرو مباحث مطروحه در جلسه مورخ ۲۲/‏۰۷/‏۹۸‬ خود طرح اولیه اراضی پادگان ۰۶ تهران ارائه شده توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران، مشتمل بر نحوه جانمایی توده و فضای مستحدثات سهم ارتش، چگونگی انطباق شبکه معابر داخلی و پیرامونی سایت با شبکه معابر شهری را با عنایت به صورتجلسه مورخ ۰۷/‏۰۲/‏۱۳۹۹‬ منتخب اعضای کمیته‌های فنی ۱ و ۳ شورایعالی مورد بررسی قرار داد و ضمن تأیید کلیات طرح ارائه شده مقرر نمود چهارچوب زیر ملاک صدور پروانه نهایی توسط شهرداری تهران گردد.

۱- با توجه به بستگی تام و حیاتیِ تحقق پیشنهادهای طرح با نحوه اتصال به محور شهید صیاد شیرازی و سایر معابر پیرامونی مقرر می‌گردد با تدقیق نقشه‌ها، نظام کلی شبکه معابر داخلی و پیرامونی سایت، نحوه اتصال آن به شبکه شهری و سایر ملاحظات مترتب بر موضوع حداکثر ظرف مدت ۲ هفته به تأیید شهرداری تهران برسد.

تبصره ۱- کلیه معابر با دسترسی اختصاصی توسط ارتش و در قدرالسهم ارتش احداث خواهد شد.

تبصره ۲- تعبیه دسترسی مناسب به ایستگاه‌های مترو موجود از الزامات نظام شبکه معابر سایت خواهد بود.

۲- متعاقباً و پس از اخذ موافقت مذکور، نقشه‌های مربوط قدر السهم ارتش و شهرداری به همراه جانمایی بلوک‌ها و جداول سطوح و سرانه احداثات با اعمال اصلاحات زیر پس از تأیید دبیرخانه به عنوان مصوبه شورایعالی جهت انجام فرآیند قانونی مربوط به صدور پروانه ابلاغ می‌گردد.

۲-۱- پیرو مصوبه قبلی شورایعالی، مجموع تراکم قابل احداث در عرصه سهم ارتش ۶۳۰ هزار متر مربع به تفکیک مساحت کاربری‌های زیر خواهد بود.
۲۸۰ هزار مترمربع مسکونی با جمعیت پذیری ۳۵۰۰ نفر
۶۹ هزار متر مربع تجاری
۲۱ هزار متر مربع خدمات مسکونی
۶۳ هزار متر مربع هتل
۱۹۷ هزار مترمربع اداری

۲-۲- ضمن تأیید رویکرد کاهش سطح اشغال و افزایش تعداد طبقات (با توجه به وجود شرایط سه گانه مذکور در مصوبه ضوابط عام بلند مرتبه سازی) مقرر می‌نماید به جهت پرهیز از تبعات منفی ناشی از سایه اندازی ارتفاع دو برج احداثی در مجاورت خیابان پاسداران از طریق استفاده از اراضی مجاور محور شهید صیاد شیرازی و یا سایر طرق ممکن تا حداکثر ممکن کاهش یابد.

۲-۳- به جهت ضروریات تأمین پارکینگ و پرهیز از استفاده طبقات متعدد در تراز منفی افزایش سطح اشغال در طبقات منفی در بخش‌هایی که تداخلی با مسیر قنات‌های موجود نداشته باشد با رعایت ملاحظات مربوط به حفظ ریشه درختان موجود بلامانع است.

۲-۴- رعایت حرایم صنایع دفاعی مطابق اعلام نظر مراجع قانونی ذی صلاح الزامی است.

۳- بر لزوم تهیه طرح شهری یکپارچه برای کل عرصه پادگان و هماهنگی فضایی و عملکردی دو بخش متعلق به ارتش و شهر تأکید می‌گردد.

۴- به جهت جلب نظر و مشارکت شهروندان و بهره مندی هرچه سریع‌تر آنها از بوستان عمومی ۳۵ هکتاری بر اجرای تفاهم نامه حقوقی شماره ۸۰۲/۹۹ قبل از شروع هرگونه عملیات اجرایی تاکید می‌گردد.

۵- رعایت ضوابط عرصه و محدوده ثبت ملی میراث فرهنگی پادگان ۰۶ برای شهرداری در محدوده ۳۵ هکتاری (بوستان عمومی) الزامی است.

کد خبر 4939253

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
 • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
 • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
 • captcha

  نظرات

  • IR ۰۷:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
   0 0
   شهرداری و ارتش هماهنگ! هستند مشکلی پیش نمیاد شورای عالی هم ماشین امضا این دو نهاد است
  • امیر محمد IR ۰۹:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۳۰
   0 0
   خیلی جالبه, همین شورا در برخورد با شهرستانها و زمینهای تعاونی که متعلق به مستضعفان است نهایت سختگیری خود را به کار می بنند و میلونها نفر را بی مسکن ساختند.اما اینجا ....