جزئیات پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی در ۵۷ رشته علوم پزشکی

جزئیات پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی در ۵۷ رشته علوم پزشکی از طریق آزمون دکتری تخصصی اعلام شد. برای داوطلبان دوره دکتری پژوهشی داشتن مقاله الزامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی در تیرماه ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.

ثبت نام در این آزمون از امروز سه شنبه ۱۲ اسفند ۹۹ آغاز شده است و مهلت ثبت نام تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۲۲ اسفند ۹۹ ادامه دارد.

بر اساس قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور» مصوب ۱۸ اسفند ۹۴ مجلس شورای اسلامی و مصوبات «شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی»، سنجش و پذیرش در مقاطع دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی بر اساس آزمون کتبی، سوابق، مصاحبه و تهیه طرح واره انجام می گیرد.

بر این اساس در پذیرش دکتری تخصصی آزمون کتبی ۵۰ درصد، سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری ۲۰ درصد و مصاحبه علمی ۳۰ درصد و در پذیرش دکتری تخصصی پژوهشی آزمون کتبی ۳۰ درصد، سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری ۲۰ درصد، مصاحبه علمی ۳۰ درصد و تهیه طرح واره ۲۰ درصد تاثیر دارند.

آزمون کتبی به طور متمرکز و به صورت سئوالات چهارگزینه ای و دارای نمره منفی، توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت برگزار می شود.

در این دوره شرایطی فراهم شده است که داوطلب می تواند با توجه به مدرک مقطع قبلی خود حداکثر در دو رشته (یا مجموعه) امتحانی که در دو نوبت متفاوت برگزار می شود شرکت کند. داوطلبان، مجاز به انتخاب دو رشته (یا مجموعه) امتحانی در یک نوبت نیستند. برای ثبت نام در دو رشته (یا مجموعه) امتحانی باید دو پرداخت جداگانه صورت گیرد.

بنا بر شرایط و امکانات دانشگاهها و نیز شرایط خاص کشور متأثر از شیوع بیماری، ممکن است آزمون تمام و/ یا تعدادی از رشته ها بصورت الکترونیک و/ یا کاغذی برگزار شود.

داوطلبان برای شرکت در آزمون صرفاً مجاز به انتخاب یکی از دوره های دکتری تخصصی یا دکتری پژوهشی هستند که در فرم ثبت نام باید نسبت به انتخاب یکی از آنها اقدام کنند.

در مرحله اول آزمون (کتبی) کسب حدنصاب ۵۰ درصد میانگین کل نمرات شرکت کنندگان در آزمون کتبی هر رشته و کسب حداقل ۳۰ درصد از نمره کتبی آزمون الزامی است. همچنین در مرحله دوم آزمون (مصاحبه) کسب حداقل ۵۰ درصد میانگین نمره تراز شده مرحله دوم ۵ درصد اول هر رشته با رعایت سایر شرایط و مقررات الزامی است.

شرایط دارا بودن مقاله برای داوطلبان دوره دکتری پژوهشی

برای داوطلبان دوره دکتری پژوهشی داشتن حداقل دو مقاله تحقیقی اصیل (Original) منتشر شده در مجلات علمی، پژوهشی معتبر نمایه شده در نمایه نامه های بین المللی Web of Science یا  PubMed به عنوان نویسنده اول یا مسئول در زمان مصاحبه الزامی است.

مقالات مذکور داوطلب باید در زمان انتخاب رشته/محل جهت بررسی و تأیید توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی بارگذاری شود.

داوطلبانی که در آزمون کتبی دکتری پژوهشی قبول می شوند؛ باید هنگام انتخاب رشته/ محل دو مقاله شرطی چاپ شده را داشته باشند و لذا نامه پذیرش مقاله (Acceptance) به هیچ وجه قابل قبول نیست.

دو مقاله شرطی حتماً باید مقاله تحقیقی اصیل (Original Article) باشد. مقالات چاپ شده در مجلات نمایه شده در نمایه ISI(ESC) Emerging Sources Citation غیر قابل قبول است.

آزمون شفاهی (مصاحبه) برای دوره دکتری تخصصی توسط مناطق آمایشی (دانشگاهها) و برای دوره دکتری پژوهشی توسط مراکز تحقیقات مجری دوره دکتری پژوهشی (سازمانها، مؤسسات و دانشگاههای علوم پزشکی) برگزار خواهد شد.

چنانچه شرایط کشور از نظر شیوع بیماری برای برگزاری حضوری مصاحبه مناسب نباشد، ممکن است آزمون مرحله دوم (مصاحبه) بصورت مجازی برگزار شود.

از داوطلبانی که در آزمون کتبی (مرحله اول) حدنصاب نمره لازم را (با توجه به سهمیه داوطلب) کسب کرده باشند، به تعداد دو برابر ظرفیت آن رشته انتخاب می شوند و بر اساس اولویت نمره کتبی و انتخاب محل جهت مصاحبه معرفی خواهند شد.

با توجه به اینکه در مرحله دوم (مصاحبه) موارد مهم برای ارزیابی در دکتری تخصصی، پایان نامه داوطلب و مقاله مستخرج از آن و در دکتری پژوهشی، ۲ مقاله نویسنده اول یا مسئول نمایه شده در نمایه نامه های بین المللی Web of Science یا PubMed هستند لازم است داوطلبان در زمان انجام مصاحبه این موارد را آماده و همراه داشته باشند.

هدف اصلی دوره دکتری پژوهشی، تربیت افرادی است که ضمن احاطه به یک زمینه خاص و آشنایی با علوم مرتبط با استفاده از روش های پیشرفته تحقیق بتوانند گامی در جهت خودکفایی کشور، توسعه پایدار، گسترش مرزهای دانش و ارتقاء سلامت بردارند.

از جمله اهداف اختصاصی این دوره عبارتند از: گسترش مرزهای دانش در سطوح ملی و فرا ملی با اجرای تحقیقات گسترده تر، ایجاد زمینه گسترده تری برای ظهور خلاقیت و نوآوری، تقویت رهبری پژوهش از طریق توانمندسازی محققین متعهد و متخصص، منجر شدن نتیجه تحقیقات به Patent. 

همچنین دستیابی به فناوری تولید فرآورده های دارویی مورد نیاز کشور در مراکز تحقیقات و مؤسسات مرتبط پژوهشی با ظرفیت و پتانسیل های کافی تحقیقاتی، ارائه خدمات تخصصی مورد نیاز نظام سلامت از طریق اجرای طرح های اپیدمیولوژی، پرورش محقق کارآمد برای رفع نیازهای تحقیق در مراکز تحقیقاتی در صورت عدم دستیابی به محصول از دیگر اهداف این دوره است.

علاوه بر آن ارتقاء سلامت جامعه از طریق فراهم آمدن بستری تخصصی برای اجرای تحقیقات مبتنی بر نیاز، ارائه نتایج تحقیقات تخصصی مبتنی بر نیاز سیاستگذاران و ذی نفعان کلیدی سلامت کشور و ارائه دستاوردهای هر چه بیشتر تحقیقاتی در سطح بین المللی از دیگر اهداف دوره دکتری پژوهشی است.

دانش آموختگان دوره های دکتری تخصصی پژوهشی در مراکز تحقیقات و پژوهشکده های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان محقق یا عضو هیئت علمی پژوهشی یا در شرکت های دانش بنیان در همان زمینه های تحقیقاتی و مدرک تحصیلی دانش آموختگی شان مشغول به خدمت می شوند.

برای دانشجویان دوره های دکتری تخصصی پژوهشی بر اساس گرنت های تحقیقاتی که در اختیار اساتید راهنما و مراکز تحقیقات مجری دوره از سوی سازمان/ مؤسسه/ دانشگاه علوم پزشکی قرار داده شده است، در صورت لزوم و امکانات آن واحدهای تحقیقاتی، امکان استفاده از فرصت های مطالعاتی برای تکمیل شدن دوره مربوطه و تقویت بنیه علمی- پژوهشی دانشجو در خارج از کشور و مراکز تحقیقاتی معتبر و مطرح جهان، وجود خواهد داشت.

فهرست سازمانها/ مؤسسات و دانشگاه های علوم پزشکی مجری دوره دکتری تخصصی پژوهشی

ردیف مرکز ردیف مرکز
۱ دانشگاه علوم پزشکی اراک ۲۱ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۲ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۲۲ دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
۳ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۳ دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۴ دانشگاه علوم پزشکی البرز ۲۴ دانشگاه علوم بهزیستی
۵ دانشگاه علوم پزشکی اهواز ۲۵ دانشگاه علوم پزشکی قزوین
۶ دانشگاه علوم پزشکی ایران ۲۶ دانشگاه علوم پزشکی کاشان
۷ دانشگاه علوم پزشکی ایلام ۲۷ دانشگاه علوم پزشکی کردستان
۸ دانشگاه علوم پزشکی بابل ۲۸ دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۹ دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج الله) ۲۹ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
۱۰ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ۳۰ دانشگاه علوم پزشکی گلستان
۱۱ دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۳۱ دانشگاه علوم پزشکی گناباد
۱۲ دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ۳۲ دانشگاه علوم پزشکی گیلان
۱۳ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳۳ دانشگاه علوم پزشکی مازندران
۱۴ جهاد دانشگاهی (پژوهشکده معتمد) ۳۴ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۱۵ دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ۳۵ موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون
۱۶ دانشگاه علوم پزشکی زابل ۳۶ دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
۱۷ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۳۷ دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
۱۸ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ۳۸ دانشگاه علوم پزشکی همدان
۱۹ دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ۳۹ مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور
۲۰ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

آزمون کتبی در روزهای سوم، چهارم و پنجم تیرماه ۱۴۰۰ برگزار می شود و کارت ورود به جلسه آزمون به صورت اینترنتی در روزهای ۲۹ خرداد تا ۲ تیرماه ۱۴۰۰ در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.

از مجموع ۶۹ رشته تعداد ۴۴ رشته در گروه علوم پایه پزشکی، از مجموع ۲ رشته گروه دندانپزشکی تعداد ۲ رشته و از مجموع ۱۳ رشته گروه داروسازی تعداد ۱۱ رشته در دکتری تخصصی پژوهشی پذیرش دانشجو دارند.

فهرست رشته های دکتری تخصصی پژوهشی در گروه های علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی

رشته های دکتری پژوهشی در گروه علوم پایه پزشکی
ردیف رشته ردیف رشته
۱ اپیدمیولوژی ۲۳ زیست فناوری پزشکی
۲ ارگونومی ۲۴ ژنتیک پزشکی
۳ اقتصاد سلامت ۲۵ سالمند شناسی
۴ انفورماتیک پزشکی ۲۶ سلامت در بلایا و فوریت ها
۵ انگل شناسی پزشکی ۲۷ سلامت و رفاه اجتماعی
۶ ایمنی شناسی پزشکی ۲۸ سیاستگذاری سلامت
۷ آمار زیستی ۲۹ شنوایی شناسی
۸ آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ۳۰ طب سنتی ایرانی
۹ باکتری شناسی پزشکی ۳۱ علوم اعصاب
۱۰ بهداشت باروری ۳۲ علوم تشریحی
۱۱ بینایی سنجی ۳۳ علوم تغذیه
۱۲ بیوشیمی بالینی ۳۴ علوم سلولی کاربردی
۱۳ بیولوژی تولید مثل ۳۵ علوم و صنایع غذایی
۱۴ بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها
(حشره شناسی پزشکی)
۳۶ فیزیک پزشکی
۱۵ پرستاری ۳۷ فیزیوتراپی
۱۶ پزشکی مولکولی ۳۸ فیزیولوژی پزشکی
۱۷ توکسین های میکروبی ۳۹ قارچ شناسی پزشکی
۱۸ خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون ۴۰ مطالعات اعتیاد
۱۹ روانشناسی بالینی ۴۱ مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
۲۰ زیست پزشکی سامانه ای
Systems Biomedicine
۴۲ مهندسی بافت
۲۱ مهندسی بهداشت محیط ۴۳ مهندسی پزشکی
(بیوالکتریک)
۲۲ نانوفناوری پزشکی ۴۴ ویروس شناسی پزشکی
رشته های دکتری پژوهشی در گروه دندانپزشکی
۱ سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی ۲ مواد دندانی
رشته های دکتری پژوهشی در گروه داروسازی
۱ کنترل دارو و فرآورده های آرایشی و بهداشتی ۷ زیست فناوری دارویی
۲ فارماسیوتیکس ۸ اقتصاد و مدیریت دارو
۳ سم شناسی ۹ فارماکوگنوزی
۴ داروسازی سنتی ۱۰ شیمی دارویی
۵ داروسازی هسته ای ۱۱ نانوفناوری دارویی
۶ زیست مواد دارویی
کد خبر 5163797

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 8 + 10 =