• افتخار کار خیر

    افتخار کار خیر

    آیا تاکنون این افتخار را داشته‌اید که خیر از دست شما در جهان جاری شود؟ وهاب خدا است یعنی اوست که می‌بخشد و ما باید باور کنیم که فقیریم و چیزی نداریم.

سایر اخبار