میراث تاریک ملکه

میراث تاریک ملکه

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: الیزابت دوم ملکه انگلستان پس از ۷۰ سال سلطنت و در سن ۹۶ سالگی درگذشت. الیزابت دوم دوران پرفراز و نشیبی را پشت سرگذراند. حافظه ایرانیان و بسیاری دیگر از مردم کشورهای جهان نسبت به وی بسیار بدبین بوده چرا که وی در مقاطع مختلف در مسائل داخلی ایران دخالت‌های تأثیرگذاری کرده است. کودتای ۲۸ مرداد نماد بارزی از دخالت‌های انگلیس در دوران الیزابت دوم است. علاوه بر این انگلیس در این ایام مستقیم و غیر مستقیم در اجرای بسیاری از کودتاهای مهم جهان نقش داشته است. مرگ ملکه انگلیس بهانه‌ای شد تا در پرونده «میراث تاریک ملکه؛ در خاندان سلطنتی انگلیس چه می‌گذرد؟» ضمن بررسی میراث الیزابت دوم نگاهی به هزارتوی خاندان سلطنتی انگلیس بیندازیم. خاندانی که در ظاهر خود را در حاشیه سیاست معرفی کرده اما کمتر اقدامی بدون رضایت آنها در انگلیس انجام می‌شود.

اخبار پرونده

برچسب‌ها