فاطمه صفری دهکردی خبرنگار حوزه آب و انرژی تعداد خبر 3080

  • خانم فاطمه صفری  خبرنگار حوزه آب و انرژی خبرگزاری مهر. او  خبرنگاری را از سال 1393 در رسانه‌های مختلف آغاز و دانش آموخته علوم ارتباطات اجتماعی و هم اکنون دانشجوی کارشناسی ارشد روزنامه‌نگاری است.