کمال صادقی خبرنگار کتاب مهر تعداد خبر 7628

  • خبرنگار حوزه کتاب و رسانه است که با خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های مختلف همکاری داشته است. او هم‌اکنون خبرنگار همین حوزه‌ها در خبرگزاری مهر است.