حمید نورشمسی خبرنگار شعر و ادب تعداد خبر 8554

  •  خبرنگار حوزه کتاب شعر و ادبیات است. تاکنون با بسیاری از روزنامه‌های سراسری و نشریات هفتگی همکاری داشته و تاکنون در سه نوبت نیز برگزیده جایزه خبرنگار برتر در جشنواره کتاب و رسانه برتر بوده است. حمید نورشمسی در حال حاضر خبرنگار بخش کتاب و شعر و ادب خبرگزاری مهر است.