زهرا مهدوی خبرنگار کشاورزی تعداد خبر 7267

  • وی تاکنون با خبرگزاری های مختلف به عنوان خبرنگار کشاورزی و دامپروری همکاری داشته و فوق لیسانس روزنامه نگاری است. مهدوی از سال 93 به عنوان خبرنگار کشاورزی همکاری خود را با خبرگزاری مهر آغاز کرده و درحال حاضر نیز در این خبرگزاری مشغول به کار است.