خداداد خادم خبرنگار حوزه دین و اندیشه تعداد خبر 4903

  • وی خبرنگار حوزه دین و اندیشه است که در عین حال در حوزه اقتصاد و انرژی همکاری هایی با مجلات و روزنامه های سراسری دارد. وی قبلا در حوزه سیاسی در برخی از روزنامه های سراسری قلم می زده، اکنون خبرنگار دین و اندیشه خبرگزاری مهراست