علیرضا کمندی خبرنگار و مترجم حوزه فناوری تعداد خبر 3609

  • مترجم و خبرنگار سرویس دانش و فناوری خبرگزاری مهر است. وی در رشته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی تحصیل کرده و در کارنامه خود سابقه همکاری با نشریات مختلف را دارد